Leerlingreglement

Fijn dat je lid wilt worden van Jubal en muziekles bij ons wilt volgen.

We vinden het belangrijk dat duidelijk is wat je van Jubal mag verwachten en wat Jubal van jou verwacht. Vandaar dat we in dit leerlingenreglement alles op een rijtje zetten.

Algemeen

 • Wie les volgt bij Jubal wordt tevens lid van de vereniging.

 • Aanmelding vindt plaats door inlevering van het inschrijfformulier. De aanmelding is pas definitief na bevestiging hiervan door Jubal.

 • De muzieklessen worden bij Jubal verzorgd door professionele docenten. Deze docenten zijn zelfstandig en niet bij Jubal in dienst. De docenten zijn zelf volledig verantwoordelijk voor de muzikale inrichting en uitvoering van de lessen. De rol van Jubal bij de muzieklessen is beperkt tot het bieden van ruimtes voor de lessen en het coördineren van ons opleidingsprogramma.

 • Neem bij vragen contact op met de volgende bestuursleden:

 1. voor vragen over het opleidingsprogramma: contactpersoon leerlingen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.);

 2. voor financiële vragen: de penningmeester (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.);

 3. voor vragen over het instrument: de instrumentenbeheerder (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 4. voor vragen over het lidmaatschap van de vereniging en alle overige vragen: de secretaris (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Op de website staan de actuele namen en verdere contactgegevens van deze bestuursleden (www.jubalvarsseveld.nl).

Aanmelden / afmelden

 • Aanmeldingen worden automatisch het volgende verenigingsjaar gecontinueerd, tenzij schriftelijk wordt afgemeld.

 • Afmelding voor de muzieklessen is uitsluitend mogelijk per 31 januari of per 31 juli. Afmelding dient schriftelijk te gebeuren bij de secretaris met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

 • Bij tijdige afmelding wordt het eventueel vooruit betaalde lesgeld terugbetaald. Bij te late afmelding kan het lesgeld van het volgend halfjaar in rekening worden gebracht.

 • Voor de helderheid: opzegging van muzieklessen en opzegging van lidmaatschap staan los van elkaar. Wie gedurende het verenigingsjaar tevens zijn lidmaatschap opzegt, blijft wel de contributie voor dat jaar verschuldigd (dat is het wettelijk systeem).

 • Bij aanmeldingen gedurende het jaar probeert Jubal de leerling te plaatsen bij de docent. Jubal kan echter niet garanderen dat gedurende het jaar er plaats is bij de gewenste docent.

Jaarindeling / uitval van lessen

 • De lessen vinden in principe wekelijks plaats. Het (vakantie)rooster loopt zoveel mogelijk gelijk met dat van de basisscholen.

 • De docent bepaalt aan het begin van het jaar de dag en het tijdstip van de les.

 • Wijzigingen in de dag/tijdstip dient de leerling in eerste instantie met de docent zelf te overleggen. De leerlingencoördinator van Jubal kan eventueel hierin bemiddelen. Jubal kan echter niet garanderen dat iedere wijziging mogelijk is.

 • Door de leerling verzuimde lessen worden niet ingehaald. Bij verhindering wegens langdurige ziekte kan een verzoek om lesgeldvermindering worden gedaan. Jubal zal in dat geval hierover in overleg treden met de betreffende docent.

 • Lessen die door de docent komen te vervallen kunnen niet altijd worden ingehaald. Bij langdurige ziekte van docenten (langer dan 3 weken), zal Jubal zich inspannen een vervangende docent(e) te zoeken.

 • Indien in één lesjaar meer dan drie lessen wegens ziekte van de docent komen te vervallen, ontstaat recht op vermindering of restitutie van lesgeld.

Instrumenten

 • Jubal biedt de leerling een muziekinstrument in bruikleen. Tegenover het gebruik van het instrument staat een vergoeding (zie kopje financieel).

 • De leerling dient opgetreden schade aan een instrument zo spoedig mogelijk te melden.

 • Jubal verzorgt en betaalt de reparatie (of zelfs vervanging) van beschadigde instrumenten en instrumentkoffers (koffers alleen indien de koffer het instrument niet langer beschermt).

 • De kosten voor reparatie/vervanging worden doorbelast aan de leerling, tenzij sprake is van schade/slijtage wegens normaal gebruik.

 • Voor reparaties en onderhoud dient altijd vooraf contact te worden opgenomen met het bestuurslid dat de instrumenten beheert.

 • Eigen instrumenten dienen te voldoen aan de kwaliteitsnormen van Jubal. Informeer hier naar bij de instrumentenbeheerder.

Opleidingsorkesten

 • Samenspel is een belangrijk onderdeel van het opleidingsprogramma van Jubal. Wij bieden dan ook verschillende opleidingsorkesten met een verschillend niveau.

 • De leerling mag meespelen met een (opleidings)orkest zodra het daarvoor vereiste niveau is behaald. Deze beslissing is aan de dirigent van het orkest.

 • Het kan zijn dat – ondanks het door de leerling behaalde niveau – vanwege de actuele bezetting of de agenda van een (opleidings)orkest doorstroming tijdelijk moet worden uitgesteld. Het bestuur zal de leerling daarover informeren.

Financieel

 • De leerling is de volgende bedragen verschuldigd: (a) lesgelden, (b) contributie, (c) een bijdrage aan het instrumentenfonds en (d) de examengelden. De actuele hoogte van deze bedragen staat vermeld op de website en is op te vragen bij de penningmeester.

 • Voor zowel de contributie als het instrumentenfonds geldt een leeftijdsafhankelijke kortingsregeling: 0-15 jaar 33% bijdrage, 16-18 jaar 50% bijdrage, 19-21 jaar 75% bijdrage, 21+ jaar 100% bijdrage.

 • Voor de lesgelden geldt een kortingsregeling voor gezinnen: tweede kind uit één gezin 75% lesgeld, derde en volgende kind uit hetzelfde gezin 50% lesgeld.

 • Het bedrag aan het instrumentenfonds is alleen verschuldigd indien de leerling een instrument van de vereniging in gebruik heeft (zie ook onder instrumenten).

 • Leerlingen van 21 jaar en ouder zijn op grond van de wet eveneens BTW verschuldigd over de lesgelden (21%).

 • Voor volwassenen die op latere leeftijd voor het eerst muziekles nemen en/of hun oude hobby weer willen oppakken, geldt in beginsel het introductieprogramma. Dit houdt in dat de eerste twee jaar slechts 10% van de contributie verschuldigd is. Op de overige bedragen wordt geen korting verleend. Na deze twee jaar moet worden gekozen tussen het (tegen regulier tarief) vervolgen van het lidmaatschap, dan wel het staken van de lessen via Jubal.

 • Alle nota's dienen in zijn geheel te worden voldaan voor de op de nota vermelde vervaldag. Betaling in termijnen is uitsluitend mogelijk via machtiging.

 • Bij niet tijdige betaling zijn de wettelijke rente en de invorderingskosten verschuldigd.

 • Indien de leerling recht heeft op restitutie van (een deel van) bepaalde bedragen, dan wordt dit aan het einde van het seizoen door de penningmeester verzorgd.

 • In financieel bezwaarlijke omstandigheden kan een beroep worden gedaan op een coulanceregeling. Nadere inlichtingen bij de penningmeester.

Inloggen (leden/donateurs)

Laatste nieuws

Volgt u Jubal al op Facebook? Bezoek onze pagina, klik op "vind ik leuk"en u blijft vanzelf via Facebook op de hoogte van activiteiten van Jubal.

Ideeënbus

Heeft u ideeën? Laat deze dan achter via de Ideeënbus