3. Opleidings­orkesten

Meespelen in opleidingsorkesten

DSC04130Les volgen via Jubal betekent bovendien dat er mag worden meegspeeld in onze opleidingsorkesten: het Mini C-orkest, het C-orkest, het B-orkest en/of het Jeugd Slagwerk Ensemble (JSE). Hiervoor zijn geen extra kosten verschuldigd (behalve de reguliere contributie). Voor introductieleden geldt een specifieke regeling (zie hierna).

In- en doorstroom in overleg met docent en dirigent

IMG_3571Meespelen mag al heel snel! Wie in oktober begint met het Startersspektakel, speelt in principe het volgende schooljaar al mee het eerste opleidingsorkest (mini C en/of JSE).

Doorstroom naar de volgende opleidingsorkesten hangt af van de combinatie van het volgens de docent bereikte niveau van de leerling, alsmede de bezetting en agenda van het betreffende orkest. Ook het opgaan voor examens gaat op aangeven van de docent.

Introductielid speelt niet direct mee

Introductieleden volgen eerst (max.) twee jaar lang muziekles en gaan daarna pas meespelen in de opleidingsorkesten. Veel volwassen kiezen hiervoor. Lees hierover meer bij de voorwaarden.

Inloggen