JUBAL verzorgt muziekles in Varsseveld. Verder leren de leerlingen bij ons samenspelen in onze vier opleidingsorkesten. Dit alles doen we voor jong en oud.

Op deze pagina leggen we uit hoe dat werkt en wat de voorwaarden zijn.

Drie hoofdonderdelen

De muziekles bij Jubal bestaat in hoofdlijnen uit drie onderdelen:

 1. eerste (hernieuwde) kennismaking met muziek;
 2. muzieklessen bij een docent;
 3. samenspelen in de opleidingsorkesten.

DSC_2307We leggen deze onderdelen, en alles wat verder belangrijk is, op deze pagina stap voor stap uit.

Omwille van de leesbaarheid is de tekst opgeknipt in deelpagina's. Je kunt steeds onderaan doorklikken naar de volgende pagina. Of gebruik de tabel aan de rechterkant.

Neem voor vragen of aanmeldingen contact op met de leerlingencoördinator.

 


1. Kennismaking met muziek

Iedereen die voor het eerst, of weer opnieuw, muziek gaat maken, begint bij ons altijd met een kennismaking. We hebben deze in drie vormen:

 1. Startersspektakel (voor kinderen vanaf groep 5);
 2. Muziek Maak Je Zelf voor Volwassenen;
 3. Gratis proeflessen (voor alle anderen).

A. Startersspektakel

Voor kinderen vanaf groep vijf hebben we het Startersspektakel. Het ideale programma om niet alleen heel snel verschillende instrumenten te leren kennen, maar ook om snel resultaat te zien.

IMG_3468In een groep van 9-15 kinderen zet je in 16 weken een heuse theatervoorstelling in elkaar. De eerste weken krijg je muziekles op 3 verschillende instrumenten (3 wk/instrument). De laatste weken maak je samen met de andere kinderen een prachtige voorstelling. De voorstelling voer je uit op een echt podium.

Lees hierover meer op de pagina over het Startersspektakel.

B. MMZJV

Vanaf september 2022 bieden we voor volwassenen de curus 'Muziek Maak Je Zelf voor Volwassenen'. In een paar steekwoorden: samen met andere starters verkennen van de muziek; absoluut beginnersniveau waarbij plezier centraal staat.

Lees hierover meer op de pagina over MMJZV.

 

C. Gratis proeflessen

Iedereen ouder dan 12 jaar bij ons drie gratis proeflessen volgen op een instrument naar keuze (mits beschikbaar).

IMG_9873De ideale mogelijkheid om uit te proberen of muziek een leuke hobby voor jou is. Of als eerste stap bij het terug oppakken van een oude hobby.

Neem contact op met onze leerlingencoördinator om te horen wat er mogelijk is.

Smaken de proeflessen naar meer? Je kunt vervolgens kiezen voor muziekles in verschillende vormen (lees hierna verder).


 

2. Muziekles

Muziekles op instrument naar keuze

IMG_3457Na de introductie vervolgt de leerling met muziekles op een instrument naar keuze (mits beschikbaar). We laten je tijdig weten welke instrumenten er beschikbaar zijn. Lees onderaan deze pagina meer over de instrumenten.

Individuele lessen of groepslessen

De leerling kan kiezen uit individuele les of groepsles. De verschillen komen in de kern hier op neer:

Individuele lesGroepsles
 • individueel les;
 • 30 (of 20) minuten les;
 • vol tarief (zie pagina kosten)
 • 2 – 4 leerlingen tegelijkertijd;
 • 25 – 45 minuten les (afhankelijk van groepsgrootte)
 • gereduceerd tarief (zie pagina kosten)

De individuele lessen zijn het best geschikt voor de leerling die verdieping zoekt. De groepslessen zijn voordeliger en daarmee bijvoorbeeld geschikt om muzieklessen eerst te verkennen.

Startersspektakel-leerling start met groepsles

Het Startersspektakel wordt afgesloten met een eindmanifestatie rond januari. De leerling die vervolgens muziekles wil volgen start in principe eerst met groepsles. Tegen de zomervakantie kan dan de keuze worden gemaakt of en in welke vorm de lessen na de vakantie worden vervolgd.

IMG_7016

2x per jaar wisselen van lesvorm

Er kan ieder jaar per 31 januari of tegen de zomervakantie worden gewisseld van lesvorm. Hierbij geldt het volgende:

 • van groepsles naar individuele les: dit is altijd mogelijk;
 • van individuele les naar groepsles: dit is alleen bij voldoende animo voor het instrument mogelijk (bestaande groepen kunnen dus van omvang wijzigen gedurende het jaar).

Mocht er aan het begin van het seizoen onvoldoende animo zijn voor groepslessen op een bepaald instrument, dan gaan we met de leerling in overleg. Mocht je door overstap of opzegging van anderen alleen overblijven in een groepje, dan kun je tegen het groepstarief het seizoen afmaken.

Onafhankelijke examinering voor landelijk erkende diploma's

De leerlingen worden opgeleid voor muziekdiploma's conform het KNMO raamleerplan en door onafhankelijke examinatoren getoetst. Al onze docenten zijn bevoegd om op te leiden voor alle diploma's (A t/m D diploma). Diverse leden van Jubal hebben reeds via onze opleiding het hoogste diploma behaald (D-diploma).


3. Opleidings­orkesten

Meespelen in opleidingsorkesten

DSC04130Les volgen via Jubal betekent bovendien dat er mag worden meegspeeld in onze opleidingsorkesten: het Mini C-orkest, het C-orkest, het B-orkest en/of het Jeugd Slagwerk Ensemble (JSE). Hiervoor zijn geen extra kosten verschuldigd (behalve de reguliere contributie). Voor introductieleden geldt een specifieke regeling (zie hierna).

In- en doorstroom in overleg met docent en dirigent

IMG_3571Meespelen mag al heel snel! Wie in oktober begint met het Startersspektakel, speelt in principe het volgende schooljaar al mee het eerste opleidingsorkest (mini C en/of JSE).

Doorstroom naar de volgende opleidingsorkesten hangt af van de combinatie van het volgens de docent bereikte niveau van de leerling, alsmede de bezetting en agenda van het betreffende orkest. Ook het opgaan voor examens gaat op aangeven van de docent.

Introductielid speelt niet direct mee

Introductieleden volgen eerst (max.) twee jaar lang muziekles en gaan daarna pas meespelen in de opleidingsorkesten. Veel volwassen kiezen hiervoor. Lees hierover meer bij de voorwaarden.


4. Instrument

Je kunt een muziekinstrument in bruikleen van ons krijgen. Wij verzorgen dan het onderhoud en de reparaties van het instrument. Hier tegenover staat een bijdrage aan het instrumentenfonds.

IMG_6911Uiteraard kun je ook zelf een instrument aanschaffen. Overleg wel even met de docent en de leerlingcoordinator over de kwaliteit van het instrument.


5. Financieel en voorwaarden

Het volgen van muziekles, het meespelen in orkesten en de overige zaken kosten uiteraaard geld. Bij Jubal betaal je hiervoor de volgende bedragen:

 1. Jaarlijks
  1. contributie (met leeftijdskorting);
  2. lesgeld (afhankelijk van gekozen lesvorm);
  3. bij gebruik van instrument: bijdrage instrumentenfonds (met leeftijdskorting);
 2. Eenmalig / incidenteel:
  1. examengelden per examen.

Wij proberen muziekles toegankelijk te houden voor kinderen. We hebben hiervoor de leeftijdskorting bedacht. Hoe jonger je bent, hoe lager de contributie en je bijdrage aan het instrumentenfonds is. Verder is er een kortingsregeling voor gezinnen met meerdere kinderen op muziekles.

De actuele contributie, lesgelden en kortingen vind je op de pagina contributie/lesgeld. Daar vind je ook een calculator om snel te berekenen wat de kosten in jouw geval precies zijn.

Je kunt er ook voor kiezen om voor maximaal twee jaar introductielid te worden. Je betaalt dan slechts 10% van de reguliere contributie (overige bedragen geen korting). Daar staat tegenover dat je dan niet meespeelt in de opleidingsorkesten. Deze route is met name bij volwassenen populair.

IMG_7086

De muzieklessen worden gegeven door gediplomeerde docenten. Zij zijn zelfstandig verantwoordelijk voor de organisatie (inclusief examinering) en uitvoering van hun lessen. Jubal faciliteert (slechts) de locatie en de afstemming. De docenten zijn niet bij Jubal in dienst.

Op de muzieklessen zijn de voorwaarden van het leerlingreglement van toepassing.


6. Samenvatting

Samenvatting programma

In grote lijnen komt het programma daarmee op het volgende neer:

 • Introductieprogramma: Startersspektakel (16 weken) of proeflessen (3 weken)
 • Wekelijke muzieklessen: individueel of groepsles;
 • Voor reguliere leden vervolgens:
  • na enkele maanden muziekles al instroom in mini C-orkest en/of Jeugdslagwerkensemble (JSE);
  • na verloop van tijd in overleg met docent en dirigent verdere doorstroom naar andere (opleidings)orkesten;
 • Voor introductieleden vervolgens:
  • op aangeven van de docent in en overleg met dirigent binnen twee jaar instromen in een of meer (opleidings)orkesten;
  • of na twee jaar keuze maken over evt. buiten vereniging om lessen te vervolgen.
 • Voor alle leerlingen: in de tussentijd deelname aan muziekexamens op aangeven van de docent
 • uiteindelijk meespelen in het A-orkest.

7. Vragen? Opmerkingen? Aanmelden?

We hopen dat we zo een goed beeld hebben gegeven van onze muziekopleiding.

We kunnen ons echter goed voorstellen dat je nog vragen hebt. Neem daarvoor contact op met de leerlingencoördinator.

Wil je jezelf of je kind direct aanmelden? Neem ook daarvoor contact op met de leerlingencoördinator.. 

Actie: 100 donateurs erbij

Jubal zoekt dit jaar 100 donateurs erbij. Doet u ook mee? Steun de winnaar van de cultuurprijs en de grootste muziekvereniging in de gemeente met de meeste jeugd. Meld u snel aan: klik hier.

 

Inloggen