JUBAL verzorgt haar muziekopleidingen intern. Concreet wil dit zeggen dat de lessen worden gegeven door gediplomeerde docenten die geheel zelfstandig verantwoordelijk zijn voor de organisatie (inclusief examinering) en uitvoering van hun lessen. Jubal faciliteert de locatie en de afstemming.

Start met basiscursus

De meeste leerlingen starten met de leuke en afwisselende cursus Muziek Maak Je Zelf. Gedurende ongeveer een kwartaal leren de kinderen in wekelijke lessen van een uur van alles over muziek. Ze leren vooral dat samen muziek maken erg leuk is! Lees op de Muziek Maak Je Zelf pagina verder voor meer informatie.

Opleiding conform landelijke normen

Na MMJZ starten de individuele lessen op een instrument. De leerlingen worden opgeleid voor muziekdiploma's conform het KNMO raamleerplan en door onafhankelijke examinatoren getoetst. Alle docenten zijn bevoegd om op te leiden voor alle diploma's (A t/m D diploma). Diverse leden van Jubal hebben reeds via onze opleiding het hoogste diploma behaald (D-diploma).

Meespelen in opleidingsorkesten

Les volgen via Jubal betekent bovendien dat er mag worden meegspeeld in onze opleidingsorkesten: het Mini C-orkest, het C-orkest, het B-orkest en/of het Jeugd Slagwerk Ensemble (JSE). Hiervoor zijn geen extra kosten verschuldigd (behalve de reguliere contributie). 

In- en doorstroom in overleg met docent en dirigent

De leerling mag meespelen met het eerste opleidingsorkest (mini C en/of JSE) zodra hij/zij daar volgens de docent klaar voor is. Ditzelfde principe geldt ook voor doorstroom naar de volgende (opleidings)orkesten. Bij doorstroom zal echter ook gekeken worden naar zaken als de bezetting en agenda van het betreffende orkest. Ook het opgaan voor examens gaat op aangeven van de docent.

Samenvatting programma

In grote lijnen komt het programma daarmee op het volgende neer:

  • januari – april: Muziek Maak Je Zelf

  • april – zomervakantie: muziekles tegen gereduceerd tarief (€ 50,--). Bij gebruik van een verenigingsinstrument is ook een waarborgsom van € 50,-- verschuldigd (terugbetaling bij inlevering instrument).

  • vanaf zomervakantie: muziekles tegen regulier tarief

  • zodra de leerling er klaar voor is: instroom in mini C-orkest en/of Jeugdslagwerkensemble (JSE)

  • na verloop van tijd in overleg met docent en dirigent verdere doorstroom naar andere (opleidings)orkesten

  • in de tussentijd deelname aan muziekexamens op aangeven van de docent

  • uiteindelijk meespelen in het A-orkest.

Neem voor vragen over ons opleidingsprogramma contact op met de leerlingencoordinator.

 

 

Inloggen (leden/donateurs)

Laatste nieuws

Volgt u Jubal al op Facebook? Bezoek onze pagina, klik op "vind ik leuk"en u blijft vanzelf via Facebook op de hoogte van activiteiten van Jubal.

Ideeënbus

Heeft u ideeën? Laat deze dan achter via de Ideeënbus