3. Opleidings­orkesten

Meespelen in opleidingsorkesten

IMG_3455Les volgen via Jubal betekent bovendien dat er mag worden meegspeeld in onze opleidingsorkesten: het Mini C-orkest, het C-orkest, het B-orkest en/of het Jeugd Slagwerk Ensemble (JSE). Hiervoor zijn geen extra kosten verschuldigd (behalve de reguliere contributie).

In- en doorstroom in overleg met docent en dirigent

IMG_3557Meespelen mag al heel snel! Wie in oktober begint met MMJZ, speelt in principe het volgende schooljaar al mee het eerste opleidingsorkest (mini C en/of JSE).

Doorstroom naar de volgende opleidingsorkesten hangt af van de combinatie van het volgens de docent bereikte niveau van de leerling, alsmede de bezetting en agenda van het betreffende orkest. Ook het opgaan voor examens gaat op aangeven van de docent.

Inloggen

Laatste nieuws

Profiteer ook van belastingvoordeel

Steeds meer donateurs en leden van Jubal Support profiteren van fors belastingvoordeel. Zij hebben de papieren op orde om hun gift aan Jubal te mogen aftrekken van de belastingen. Wilt u ook profiteren? Lees snel hoe na hoe dat werkt.

Ideeënbus

Heeft u ideeën? Laat deze dan achter via de Ideeënbus