2. Muziekles

Muziekles op instrument naar keuze

IMG_3457Na MMJZ - of een andere introductie - vervolgt de leerling met muziekles op een instrument naar keuze (mits beschikbaar). We laten je tijdig weten welke instrumenten er beschikbaar zijn. Lees onderaan deze pagina meer over de instrumenten.

Individuele lessen of groepslessen

De leerling kan kiezen uit individuele les of groepsles. De verschillen komen in de kern hier op neer:

Individuele les

Groepsles

  • individueel les;

  • 20 minuten les (verlenging tegen meerprijs);

  • € 49,50 per maand (10 termijnen)

  • 2 – 4 leerlingen tegelijkertijd;

  • 25 – 45 minuten les (afhankelijk van groepsgrootte);

  • € 34,50 per maand (10 termijnen)

De individuele lessen zijn het best geschikt voor de leerling die verdieping zoekt. De groepslessen zijn voordeliger en daarmee bijvoorbeeld geschikt om muzieklessen eerst te verkennen.

MMJZ-leerling start met groepsles

MMJZ wordt afgesloten met een eindmanifestatie rond januari. De leerling die vervolgens muziekles wil volgen start in principe eerst met groepsles. Tegen de zomervakantie kan dan de keuze worden gemaakt of en in welke vorm de lessen na de vakantie worden vervolgd.

IMG_7016

2x per jaar wisselen van lesvorm

Er kan ieder jaar per 31 januari of tegen de zomervakantie worden gewisseld van lesvorm. Hierbij geldt het volgende:

  • van groepsles naar individuele les: dit is altijd mogelijk;
  • van individuele les naar groepsles: dit is alleen bij voldoende animo voor het instrument mogelijk (bestaande groepen kunnen dus van omvang wijzigen gedurende het jaar).

Mocht er aan het begin van het seizoen onvoldoende animo zijn voor groepslessen op een bepaald instrument, dan gaan we met de leerling in overleg. Mocht je door overstap of opzegging van anderen alleen overblijven in een groepje, dan kun je tegen het groepstarief het seizoen afmaken.

Onafhankelijke examinering voor landelijk erkende diploma's

De leerlingen worden opgeleid voor muziekdiploma's conform het KNMO raamleerplan en door onafhankelijke examinatoren getoetst. Al onze docenten zijn bevoegd om op te leiden voor alle diploma's (A t/m D diploma). Diverse leden van Jubal hebben reeds via onze opleiding het hoogste diploma behaald (D-diploma).

Inloggen

Laatste nieuws

Anoniem doneren

Draagt u Jubal een warm hart toe? Wilt u ons best eens iets toestoppen? Maar heeft u geen zin in langlopende verplichtingen?

Doneer dan eenvoudig eenmalig en anoniem via de doneerpagina bij Pay.nl. Bedrag invullen, betaalmethode kiezen en klaar. Verder geen ingewikkelde formulieren.

Alvast dank!

Ideeënbus

Heeft u ideeën? Laat deze dan achter via de Ideeënbus