2000 tot 2010

Albert van der Heide kan wegens andere werkzaamheden op de vrijdagavond zijn dirigentschap bij ‘Jubal’ helaas niet meer combineren. Ook bij de malletband treed een dirigentenwisseling op. Ronald Loesink uit Gaanderen neemt deze taak op zich. Inmiddels heeft ook het A-orkest een nieuwe dirigent gevonden in haar huidige dirigent de heer Henk-Jan Heijnen uit Winterswijk. Helaas moeten we later dat jaar al weer afscheid nemen van Ronald Loesink. De functie wordt waargenomen door Jan Derksen. Fred Lankamp neemt deze taak op zich vanaf 2001.
Het eerste concours met Henk-Jan Heijnen in 2001 bewijst dat we een kanjer in dienst hebben. Mede door zijn niet alleen muzikale inzet promoveert het A-orkest naar de Vaandelafdeling. Geïnspireerd door het succes van studiegenoot Henk-Jan, gaat het B-orkest onder leiding van Gerjo op concours in 2002. Ook het B-orkest zit in de lift. Een 1e prijs met promotie valt ten deel.
Het 65-jarig jubileum van het harmonieorkest wordt in stijl gevierd in 2003. Een prachtig concert met medewerking van R.U. Ready, Marlies Claasen en het Varssevelds Mannenkoor kan op groot enthousiasme rekenen van het massaal toegestroomde publiek.
In 2006 werd voor het eerst de historie van de vereniging een Nieuwjaarsconcert georganiseerd door de harmonie. Later dat jaar neemt de harmonie deel aan een concertconcours in Enschede en bevestigt dat men thuishoort in de vaandelafdeling, nu de 1e afdeling genoemd.
Na een roerig half jaar bij de malletband, is Marius Bongers uit Steenderen in 2007 bereid gevonden de dirigeerstok op zich te nemen. Dit jaar is tevens het jaar dat wordt begonnen met de voorbereidingen van het nieuwe opleidingstraject ‘Muziek Maak Je Zelf’. Aan het eind van dit jaar verzorgt de vereniging samen met Chr. College Schaersvoorde een prachtig concert in de Sporthal te Varsseveld.
In 2007 wordt begonnen met een nieuwe muziekopleiding, Muziek Maak Je Zelf!
Het jaar 2008 kenmerkt zich door een prachtig Koninginneconcert op 29 april. In een afgeladen Grote- of Laurentiuskerk zetten diverse onderdelen van de vereniging hun beste beentje voor.

Inloggen