De zeventiger jaren

Begin jaren zeventig wordt de leiding van het tamboerkorps overgenomen door de heer J. Derksen. Het tamboerkorps groeit zo hard, dat er in 1972 een ledenstop wordt ingevoerd. Op dit moment zijn nieuwe leden van harte welkom. Inmiddels had men besloten 8 signaaltrompetten aan te schaffen, en de naam veranderde in Tamboer-trompetterkorps. In het jubileumjaar 1973 worden zeer veel activiteiten georganiseerd om het instrumentarium weer op peil te brengen. Helaas werd in dit jubileumjaar geen 1e prijs behaald op het concours te Harderwijk. In 1975 wordt de oprichtingsvergadering gehouden van het actiecomité. Het comité neemt als taak op zich gelden te werven voor nieuwe uniformen. In datzelfde jaar werd opnieuw deelgenomen aan een concertconcours te Zutphen, nu met als resultaat een dikke eerste prijs. Een jaar later biedt het actiecomité de vereniging de lang verwachte nieuwe uniformen aan. Inmiddels hebben we een vrouwelijke tamboermaître gevonden in mej. Lidy Weening. Het 20-jarig jubileum van het tamboer-trompetterkorps wordt groots gevierd in 1977. In 1978 neemt het korps deel aan een concours in Gorssel. Een oude bekende keert terug bij het korps in 1979; J. Derksen is bereid de tamboermaître stok over te nemen van mej. Lidy Weening.

Inloggen