De zestiger jaren

De heer Brouwer neemt in 1960 het dirigeerstokje over van de heer Wiggers. Onder zijn leiding wordt het 20-jarig jubileum gevierd. Helaas moest ook deze dirigent om gezondheidsredenen het dirigeerstokje neerleggen. In 1965 wordt de heer Donderwinkel als opvolger benoemd. Het 25-jarig jubileum wordt gevierd met een uitgebreide receptie en een concert. In 1969 wordt op het concours te Zutphen andermaal een eerste prijs behaald.
Bij de drumband wordt tambour-maître B. Barmentlo opgevolgd door de heer H. Vrieze. In 1963 wordt in Berg en Bos te Apeldoorn met succes deelgenomen aan een concours. De eerste uitgave van ‘Jubalnieuws’ vindt haar oorsprong in 1964. Helaas is het destijds bij slechts 4 uitgaven gebleven. In 1969 neemt het orkest en de drumband deel aan het defilé ter opluistering van de verjaardag van Koningin Juliana.

Inloggen