De vijftiger jaren

Doordat het bondsconcours in 1950 niet doorging wegens een tekort aan deelname, werd besloten deel te nemen aan het concours van de Overijsselse bond. Hier was echter te veel deelname. Zo kwam de vereniging uiteindelijk in Goes terecht, bij de Hollandse Bond. Een hele wereldreis voor diverse leden, hetgeen de concentratie niet geheel ten goede kwam. Maar gezellig was het zeker wel die dag…
In 1951 werd in verband met ziekte van de dirigent, toen nog directeur genoemd, de heer Kappert vervangen door de heer Rouwenhorst. In 1954 ontstond opnieuw een vacature daar de heer Rouwenhorst zich had teruggetrokken. Uiteindelijk wordt de heer Wiggers uit Winterswijk benoemd. Met de heer Wiggers wordt deelgenomen aan diverse concoursen, o.a. in Vorden en Wezep. Hij brengt het orkest naar de ere-afdeling (2e divisie).
In 1956 wordt de drumband van ‘Jubal’ opgericht. De instructeur is de heer J.H. Kappers uit Aalten. De organisatorische leiding is in handen van de heer L. Rademaker, die kort na het ontstaan van het korps de leiding overnam van oprichter H. Rutgers. Het eerste optreden vindt plaats op 22 februari 1957. Er wordt besloten deze datum als oprichtingsdatum aan te houden. In 1958 wordt voor het eerst deelgenomen aan een concours, een marswedstrijd in Winterswijk. In 1959 gaat de drumband opnieuw op concours, nu met een beter resultaat. Later dat jaar wordt een heuse taptoe georganiseerd.

Inloggen