Geschiedenis Jubal

Oprichting

Chr. Muziekvereniging ‘Jubal’ is in 1943 ontstaat uit een fusie tussen twee Christelijke muziekverenigingen, namelijk ‘Excelsior’ en ‘Varssevelds Harmonie’. Er werden een aantal gesprekken gevoerd die hebben geleid tot het samengaan van beide verenigingen. Op 18 februari van dat jaar was de oprichting een feit.

Naam

In de oorlogsjaren werd niet gerepeteerd. Na de bevrijding op 17 mei 1945 werden de repetities hervat. De fusie vereniging kwam in die tijd vele malen in actie op verscheidene bevrijdingsfeesten in en om Varsseveld. In de ledenvergadering van 21 juni 1945 werd besloten dat de naam van de nieuwe ontstane vereniging ‘Jubal’ zou zijn.

Dicterend uit de jaarverslagen

"Over ons interne verenigingsleven mogen we zeggen dat we goed met elkaar kunnen opschieten. Er heerst een gezellige sfeer op onze repetities en er wordt ook met ambitie gewerkt. Al zijn er wel enkele die al te veel afwezig zijn, en dat zijn vaak dezelfden, dat is voor trouwe leden erg vervelend. Wij willen bij dezen de echtgenotes van de bewuste leden opwekken, hunne mannen vrijaf te geven en hen naar de muziek te zenden!”

Inloggen