Om de contributie zo eerlijk mogelijk te verdelen naar draagkracht en toch de vereniging tegelijkertijd draaiende te kunnen houden, gelden de volgende regels voor de contributieberekening.

Contributie

De contributie voor het verenigingsjaar 2018/2019 is vastgesteld op € 233,--.

De bijdrage aan het instrumentenfonds bedraagt € 100,--. Slagwerkers betalen 50% van de reguliere bijdrage. Dit geldt alleen voor leden die een instrument van de vereniging in bruikleen hebben.

Voor zowel de contributie als het instrumentenfonds geldt de volgende leeftijdskortingsregeling:

leden van 0-15 jaar betalen 33%
leden van 16-18 jaar betalen 50%
leden van 19-21 jaar betalen 75%
leden ouder dan 21 jaar betalen 100%


Leden die niet actief meespelen in een van de orkesten (de zgn. "niet-werkende leden") betalen eveneens 50%.

Alle bedragen zijn voor een jaar.

Bent u geïnteresseerd in het lidmaatschap van onze vereniging, neem dan contact op met de secretaris.

Lesgeld

Het bestuur heeft de volgende lesgelden voor het seizoen 2018/2019 vastgesteld:

  • Groepslessen: € 345 per jaar;
  • Individuele lessen (20 min): € 495 per jaar.

Schematisch ziet dat er als volgt uit:

  Individuele lessen Groepslessen
1 leerling 20 minuten €495 per jaar  
  30 minuten €742,50 per jaar  
2 leerlingen   25 minuten €345 per jaar
3 leerlingen   35 minuten €345 per jaar
4 leerlingen   45 minuten €345 per jaar

Voor meerdere schoolgaande of studerende leerlingen uit één gezin is er een reductieregeling voor het lesgeld:

de oudste schoolgaande/studerende leerling 100%
de 2e schoolgaande/studerende leerling 75%
de 3e en volgende schoolgaande/studerende leerling 50%

 

Voor meer informatie over muziekles klik hier. Op de muzieklessen is het leerlingenreglement van toepassing.

Borgsom instrument

Voor blaasinstrumenten geldt een borgsom van € 50,00. Bij uitreiking van het instrument krijg je hiervan bericht.

Betaalwijze

Wanneer betaald wordt per machtiging kan er worden gekozen voor betaling in 4 termijnen (oktober, december, februari en april) of in 10 termijnen (september t/m juni). Dit geldt zowel voor de betaling van de contributie als van het lesgeld.

 

Inloggen

Sponsorkliks