Om de contributie zo eerlijk mogelijk te verdelen naar draagkracht en toch de vereniging tegelijkertijd draaiende te kunnen houden, gelden er diverse regels voor de contributieberekening. Vul onderstaand formulier in om eenvoudig de bedragen te berekenen. Onder het formulier vindt u de volledige contributieregeling.

Contributie- en lesgeldcalculator


Volledige contributieregeling

Contributie

De contributie voor het verenigingsjaar 2022/2023 is vastgesteld op € 239,-- per jaar.

Instrumentenfonds

De bijdrage aan het instrumentenfonds bedraagt € 108,-- per jaar. Slagwerkers betalen 50% van de reguliere bijdrage.

De bijdrage aan het instrumentenfonds geldt bij blazers alleen voor leden die een instrument van de vereniging in bruikleen hebben. Leden zijn geen bijdrage verschuldigd indien ze een eigen instrument meebrengen.

Leeftijdskorting

Voor zowel de contributie als het instrumentenfonds geldt de volgende leeftijdskortingsregeling:

LeeftijdPercentage
leden van 0-15 jaar betalen 50%
leden van 16-18 jaar betalen 70%
leden van 19-21 jaar betalen 80%
leden ouder dan 21 jaar betalen 100%

Niet-werkende leden

Leden die niet actief meespelen in een van de orkesten (de zgn. "niet-werkende leden") betalen eveneens 50%.

Lesgeld

De ledenvergadering heeft de volgende lesgelden voor het seizoen 2022/2023 vastgesteld:

LestypeBedrag/jaar Subsidie
Individueel 20 minuten € 422,50 € 150,--
Individueel 30 minuten € 555,- € 300,--
Groepsles € 295,- € 100,--

Voor de helderheid: de genoemde subsidie is er al af. Het eerstgenoemde bedrag is het netto te betalen bedrag. De subsidie ontvangt Jubal in de periode 1-8-2020 tot 1-8-2024 van de gemeente op grond van een gesloten convenant (meer informatie).

Groepslessen duren 25-45 minuten, afhankelijk van het aantal leerlingen per groep. Zie voor meer informatie daarover de pagina over muziekles.

Jubal verdient niets aan muzieklessen. Wij belasten simpelweg 1-op-1 door wat de docenten in rekening brengen. De vereniging neemt daarbij de zaalhuur en de kosten voor de gezinskorting voor haar rekening.

Gezinskorting lesgeld

Voor lesgeld geldt geen leeftijdskorting. Voor meerdere schoolgaande of studerende leerlingen uit één gezin is er wel de volgende reductieregeling voor het lesgeld:

GezinslidPercentage
de oudste schoolgaande/studerende leerling 100%
de 2e schoolgaande/studerende leerling 75%
de 3e en volgende schoolgaande/studerende leerling 50%

Voor meer informatie over muziekles klik hier. Op de muzieklessen is het leerlingenreglement van toepassing.

Betaalwijze

Wanneer betaald wordt per machtiging wordt dit in 10 termijnen (september t/m juni) afgeschreven. Dit geldt zowel voor de betaling van de contributie als van het lesgeld. Afwijkende termijnen zijn bespreekbaar.

Jeugdfonds Sport & Cultuur

In gevallen waar ouders niet kunnen voldoen aan financiële verplichtingen van het lidmaatschap, kan er ondersteuning worden aangevraagd van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Jubal bespreekt de mogelijkheden graag.

Inloggen