Om de contributie zo eerlijk mogelijk te verdelen naar draagkracht en toch de vereniging tegelijkertijd draaiende te kunnen houden, gelden er diverse regels voor de contributieberekening. Vul onderstaand formulier in om eenvoudig de bedragen te berekenen. Onder het formulier vindt u de volledige contributieregeling.

Contributie- en lesgeldcalculator


Volledige contributieregeling

Contributie

De contributie voor het verenigingsjaar 2019/2020 is vastgesteld op € 233,-- per jaar.

Instrumentenfonds

De bijdrage aan het instrumentenfonds bedraagt € 105,-- per jaar. Slagwerkers betalen 50% van de reguliere bijdrage.

De bijdrage aan het instrumentenfonds geldt alleen voor leden die een instrument van de vereniging in bruikleen hebben.

Voor blaasinstrumenten geldt een borgsom van € 50,00. Bij uitreiking van het instrument krijg je hiervan bericht.

Leeftijdskorting

Voor zowel de contributie als het instrumentenfonds geldt de volgende leeftijdskortingsregeling:

leden van 0-15 jaar betalen 33%
leden van 16-18 jaar betalen 50%
leden van 19-21 jaar betalen 75%
leden ouder dan 21 jaar betalen 100%

Niet-werkende leden

Leden die niet actief meespelen in een van de orkesten (de zgn. "niet-werkende leden") betalen eveneens 50%.

Lesgeld

Het bestuur heeft de volgende lesgelden voor het seizoen 2018/2019 vastgesteld:

  • Groepslessen: € 345 per jaar;
  • Individuele lessen (20 min): € 495 per jaar.

Schematisch ziet dat er als volgt uit:

  Individuele lessen Groepslessen
1 leerling 20 minuten €500 per jaar  
  30 minuten €750 per jaar  
2 leerlingen   25 minuten €350 per jaar
3 leerlingen   35 minuten €350 per jaar
4 leerlingen   45 minuten €350 per jaar

Gezinskorting lesgeld

Voor lesgeld geldt geen leeftijdskorting. Voor meerdere schoolgaande of studerende leerlingen uit één gezin is er wel de volgende reductieregeling voor het lesgeld:

de oudste schoolgaande/studerende leerling 100%
de 2e schoolgaande/studerende leerling 75%
de 3e en volgende schoolgaande/studerende leerling 50%

Voor meer informatie over muziekles klik hier. Op de muzieklessen is het leerlingenreglement van toepassing.

Betaalwijze

Wanneer betaald wordt per machtiging wordt dit in 10 termijnen (september t/m juni) afgeschreven. Dit geldt zowel voor de betaling van de contributie als van het lesgeld. Afwijkende termijnen zijn bespreekbaar.

Jeugdfonds Sport & Cultuur

In gevallen waar ouders niet kunnen voldoen aan financiële verplichtingen van het lidmaatschap, kan er ondersteuning worden aangevraagd van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Jubal bespreekt de mogelijkheden graag.

Inloggen