A-orkest

Het A-orkest is één van de drie harmonieorkesten binnen de muziekvereniging Jubal. Sinds 3 november 2001 komt zij uit in de 1e divisie (vroeger vaandelafdeling).

Het A-orkest heeft zo'n 50 leden, en staat vanaf juni 2000 onder de muzikale en artistieke leiding van Henk-Jan Heijnen.

Voor het A-orkest wordt een B-diploma of gelijkwaardige muzikale bekwaamheid vereist. Leerlingen beginnen daarom eerst bij het B-orkest om ervaring op te doen in het samenspel en het muzikaal niveau verder te verbeteren.

Bent u geïnteresseerd in het lidmaatschap van het A-orkest neem dan contact op met het bestuur.

_igp6480_bewerkt-1_20101123_1627340390

Inloggen

Laatste nieuws

Profiteer ook van belastingvoordeel

Steeds meer donateurs en leden van Jubal Support profiteren van fors belastingvoordeel. Zij hebben de papieren op orde om hun gift aan Jubal te mogen aftrekken van de belastingen. Wilt u ook profiteren? Lees snel hoe na hoe dat werkt.

Ideeënbus

Heeft u ideeën? Laat deze dan achter via de Ideeënbus