Al 60 jaar zijn Jubal en Varsseveld een onafscheidelijke combinatie! In al die jaren heeft Jubal zich een vaste plaats verworven door deelname aan diverse activiteiten en ook door het organiseren van eigen evenementen. Bladerend over deze website kunt u concluderen dat we een actieve vereniging zijn!

Naast alle publieke activiteiten, bewijst JUBAL zich ook richting de gemeenschap door haar uitstekende muziekopleiding met een persoonlijk opleidingsplan. Om Jubal de komende jaren levendig te houden en om Jubal een goed jeugdbeleid te kunnen laten uitvoeren, blijven financiĆ«le middelen een vereiste. Natuurlijk zijn de leden van Jubal zelf vaak in de weer om geld in te zamelen. De contributie dekt bijvoorbeeld bijna de helft van de uitgaven en er worden regelmatig acties gehouden. Voor gezinnen met veel kinderen is het desalniettemin een forse aanslag op het budget om iedereen naar de muziek te kunnen laten gaan.

Met enthousiaste medewerking van 3 ondernemers, Frans Wiggers, Ger Breukelaar en Henk van Braak, is daarom besloten JUBAL Support op te richten. Jubal Support bestaat uit (zo mogelijk zo'n 100) bedrijven en particulieren die jaarlijks minimaal EUR 100,- bijdragen aan Jubal. Daar staat natuurlijk wat tegenover.

U mag van Jubal het volgende verwachten

  • U blijft via het periodieke infoblaadje "Jubal Nieuws" helemaal op de hoogte van alles wat zich binnen de vereniging afspeelt.
  • U hebt gratis toegang tot alle concerten van Jubal. Bij het voorjaarsconcert en een eventueel najaarsconcert in de Grote Kerk betekent dit voor u eveneens een geheel verzorgde avond.
  • U wordt jaarlijks uitgenodigd voor een avond
    • waarin u de andere leden van Jubal Support ontmoet
    • waarbij u wordt vermaakt door een onderdeel van Jubal of op andere bijzondere wijze kennis maakt met muziek
    • die in gezellige en ontspannen sfeer plaatsvindt
  • Uw (bedrijfs)naam wordt vermeld in diverse uitingen (telkens in Jubal Nieuws, bij programma's van concerten etc.). Indien u dit niet wenst, kunt u dat uiteraard aangeven.

U ziet, het is voor u een uitgelezen kans om op een ontspannen wijze nog meer betrokken te zijn bij een toonaangevende Varsseveldse vereniging. Wij vragen u dus ook om lid te worden van Jubal Support. Neem hiervoor contact op het met bestuur.

Mocht u nu nog niet overtuigd zijn, lees dan de brief van de eerder genoemde personen die het belang van uw lidmaatschap ondubbelzinnig aangeeft.

Inloggen