Sinds vandaag is het heel eenvoudig mogelijk op de hoogte te blijven van wijzigingen in de agenda. U ontvangt alle gegevens eenvoudig per e-mail.

Aanmelden kan eenvoudig via de agendapagina.

Inloggen (leden/donateurs)

Laatste nieuws

Steeds meer donateurs en leden van Jubal Support profiteren van fors belastingvoordeel. Zij hebben de papieren op orde om hun gift aan Jubal te mogen aftrekken van de belastingen. Wilt u ook profiteren? Lees snel hoe na hoe dat werkt.

Ideeënbus

Heeft u ideeën? Laat deze dan achter via de Ideeënbus