Wisseling van de wacht

Verenigingsnieuws

Op vrijdag 17 november 2023 vond de ledenvergadering plaats.

Op deze ledenvergadering heeft Mark Jansen de voorzittershamer overgedragen aan Geert Bruggink. Mark heeft de functie tien jaar lang vervuld met eindeloze energie, een sterke focus op ons jeugdbeleid en veel aandacht voor een prettige sfeer in onze vereniging. We willen hem dan ook van harte bedanken voor zijn harde werk. Daarnaast zijn we erg blij dat Geert het stokje over wil nemen en hiermee het nieuwe gezicht van Jubal wil zijn!

De nieuwe voorzitter Geert (links) overhandigt een attentie aan de vorige voorzitter Mark (rechts). Op de achtergrond een presentatie met diverse herinneringen aan 10 jaar voorzitterschap van Mark.

Verder is Annemiek Susebeek herkozen als bestuurslid en zijn Edwin Klompenhouwer en Judith Krajenbrink toegetreden als bestuurslid. Edwin is de nieuwe instrumentenbeheerder en volgt daarin Geert op. Judith gaat de nieuwe functie van coordinator A-orkest vervullen.

We zijn blij met de nieuwe bestuursleden en het hernieuwd vertrouwen van de leden.

Bekijk de bestuurspagina voor de totale samenstelling van het bestuur.

Tags :

Verenigingsnieuws

Share This :