(Varsseveld) Vacature docent saxofoon (deadline 20 augustus)

Verenigingsnieuws

We zoeken bij Jubal  een docent(e) saxofoon met ingang van komend seizoen (2022/2023)

Vacature voor docent saxofoon

joomplu:6614Onze huidige docent saxofoon heeft aangekondigd per 1 oktober, doch liefst per aanvang komend seizoen, te willen stoppen. Vandaar dat we een nieuwe docent(e) saxofoon zoeken met ingang vanaf het komende seizoen 2022/2023.

Voor de lessen geldt dat het doel is de leerlingen op te leiden als zelfstandig (orkest)muzikant. De leerlingen gaan daarbij in beginsel op voor de muziekexamens conform landelijke normen (afwijkingen daargelaten).

Profiel van de huidige zeven leerlingen

Op dit moment zijn er zeven leerlingen: 2 starters, 4 die afgelopen voorjaar het A-diploma hebben behaald en 1 die afgelopen voorjaar het B-diploma heeft behaald. De leerlingen volgen individuele lessen van 20 of 30 minuten in cultureel centrum Het Borchuus. Conform ons lesprogramma – zie ook verderop in de vacaturetekst – zou groepsles ook denkbaar zijn, maar daar is bij de huidige leerlingen geen sprake van.

Tijd en locatie

De muzieklessen vinden plaats op een met de leerlingen in overleg te bepalen moment. Het heeft onze voorkeur dat de lessen voor de verschillende leerlingen op dezelfde dag plaatsvinden (vanwege reiskosten e.d.). Uiteraard is een en ander ook afhankelijk van de schoolroosters van de leerlingen. Op dit moment zijn de muzieklessen van deze leerlingen op maandag en vrijdag. De lessen vinden plaats in het Borchuus in het centrum van Varsseveld.

Over muziekvereniging Jubal Varsseveld

Chr. Muziekvereniging Jubal uit Varsseveld is met ruim 120 leden een van de grotere muziekverenigingen in de regio. De leden van de vereniging zijn bovendien jong: de helft van de leden is jonger dan 25 jaar. De vereniging bestaat uit een A-orkest, een slagwerkensemble en vier opleidingsorkesten (3x harmonieorkest en 1x jeugdslagwerkensemble). Jubal won vorig jaar de cultuurprijs van de gemeente en werd daarin o.m. geroemd voor het sterke jeugdbeleid.

Opleidingsprogramma Jubal

Jubal heeft een opleidingsprogramma dat bestaat uit twee pijlers: (1) individuele lessen bij zelfstandige docenten en (2) samenspel in een of meer van de vier opleidingsorkesten. De opleiding is tot op heden vooral op jeugdleden gericht; vanaf komend seizoen komt er een startersprogramma voor volwassenen bij.

De docenten en dirigenten werken als ZZP’er. Met de docenten is periodiek overleg over de voortgang van de lessen en instroom in (opleidings)orkesten, of eventuele andere bijzonderheden bij de leerlingen. Ook worden daarbij de te plannen leerlingenconcerten en dergelijke besproken. Het docententeam is een hecht team dat ook geregeld onderling contact heeft.

Daarnaast is het docententeam van Jubal werkzaam op basisscholen in Varsseveld en Heelweg. Vanuit deze samenwerking verzorgt het docententeam muziekles in de klas in verschillende vormen.

Meer informatie over dit programma is te vinden op www.jubalvarsseveld.nl/muziekopleiding

joomplu:6472Meer informatie en sollicitatie

Neem voor meer informatie over de vacature, of het solliciteren op de vacature, contact op met onze leerlingencoordinator Elly Kloeze (leerlingencoordinator@jubalvarsseveld.nl). Sollicitaties zien we graag tegemoet uiterlijk zaterdag 20 augustus 2022. Bij de sollicitatie ontvangen we graag een c.v. en een korte motivatie.

Tags :

Verenigingsnieuws

Share This :