(Varsseveld) Vacature docent fluit (deadline 12 mei 2018)

Verenigingsnieuws

We zoeken bij Jubal voor volgend seizoen (2018/2019) een docent fluit. Bijgaand de vacaturetekst.

Over muziekvereniging Jubal Varsseveld

Chr. Muziekvereniging Jubal uit Varsseveld is met 100+ leden een van de grotere muziekverenigingen in de regio. De leden van de vereniging zijn bovendien jong: de helft van de leden is jonger dan 25 jaar. De vereniging bestaat uit een A-orkest en vier opleidingsorkesten (3x harmonieorkest en 1x jeugdslagwerkensemble).

joomplu:5323Opleidingsprogramma Jubal

Jubal heeft een opleidingsprogramma dat bestaat uit twee pijlers: (1) lessen bij zelfstandige docenten en (2) samenspel in een of meer van de vier opleidingsorkesten. De docenten en dirigenten werken als ZZP’er. Meer informatie over dit programma is te vinden op www.jubalvarsseveld.nl/muziekopleiding.

Wijzigingen in opleidingsprogramma

Het opleidingsprogramma ondergaat voor volgend seizoen enkele wijzigingen:

  1. de leerling kan kiezen uit individuele lessen of gezamenlijke lessen (2-4 leerlingen tegelijkertijd);
  2. de lesduur voor individuele lessen gaat terug naar 20 minuten (was: 30 minuten);
  3. de lesduur voor de gezamenlijke lessen bedraagt 25-45 minuten (afhankelijk van groepsgrootte).

Deze wijzigingen zijn op dit moment nog niet terug te lezen elders op de website.

joomplu:5515Vacature voor docent fluit

Onze huidige fluitdocente heeft aangekondigd vanwege een aanstaande verhuizing tegen het einde van het seizoen te willen stoppen. Vandaar dat we een nieuwe docent(e) fluit zoeken voor het seizoen 2018/2019.

Doel muziekles

Voor de lessen geldt dat het doel is de leerlingen op te leiden als zelfstandig (orkest)muzikant.

De leerlingen kunnen kiezen uit individuele of gezamenlijke lessen (zie hiervoor). De leerlingen gaan daarbij in beginsel op voor de muziekexamens conform landelijke normen (afwijkingen daargelaten). Mogelijk dat voor de leerlingen die gezamenlijke lessen gaan volgen een alternatieve vorm van examinering passender is (zoals verenigingsdiploma’s).

Profiel van de huidige zeven leerlingen

Op dit moment zijn er zeven leerlingen: 1 beginnende leerling, 1 volwassen leerling die oorspronkelijk klarinet speelt, 3 leerlingen in het bezit van het praktijkexamen B en een leerling in het bezit van het praktijkexamen C.

Hecht en informeel docententeam

Docenten bij Jubal staan er niet alleen voor. Het huidige docententeam van Jubal vormt een hechte, betrokken groep. Binnen de groep worden o.a. ervaringen uitgewisseld en kan men terecht voor de nodige tips. Een deel van de docenten is al vele jaren betrokken bij de vereniging.

Overleg met leerlingencoordinator en andere docenten

Naast het hiervoor beschreven informele contact is er tweemaal per jaar een formeel (en uiteraard betaald) overleg tussen de gezamenlijke docenten en de leerlingencoordinator van Jubal. Hier staat o.a. de voortgang van de leerlingen op de agenda, alsmede de met de leerlingen te verzorgen uitvoeringen.Waar nodig vindt tussendoor vaker overleg plaats met de leerlingencoordinator van Jubal.

joomplu:5068

Tijd en locatie

De muzieklessen vinden plaats op een met de leerlingen in overleg te bepalen moment. Het heeft onze voorkeur dat de lessen voor de verschillende leerlingen op dezelfde dag plaatsvinden (vanwege reiskosten e.d.). Uiteraard is een en ander ook afhankelijk van de schoolroosters van de leerlingen. Op dit moment zijn de muzieklessen op donderdagmiddag. De lessen vinden plaats in het Borchuus in het centrum van Varsseveld.

Meer informatie en sollicitatie

Neem voor meer informatie over de vacature, of het solliciteren op de vacature, contact op met onze leerlingencoordinator Alwi Siebers (alwi@jubalvarsseveld.nl / 0315 29 84 98).

Sollicitaties zien we graag tegemoet uiterlijk zaterdag 12 mei 2018. Bij de sollicitatie ontvangen we graag een c.v. en een korte motivatie.

Tags :

Verenigingsnieuws

Share This :