(Varsseveld) Vacature docent en dirigent slagwerk voor de jeugd (deadline 15-07-2017)

Verenigingsnieuws

We zoeken bij Jubal voor volgend seizoen een docent en instructeur slagwerk. Bijgaand de vacaturetekst.

Over muziekvereniging Jubal Varsseveld

Chr. Muziekvereniging Jubal uit Varsseveld is met 100+ leden een van de grotere muziekverenigingen in de regio. De leden van de vereniging zijn bovendien jong: de helft van de leden is jonger dan 25 jaar. De vereniging bestaat op dit moment nog uit een A-orkest en een malletband (daarover hierna meer).

joomplu:5012Opleidingsprogramma Jubal

Jubal heeft verder een opleidingsprogramma dat bestaat uit twee pijlers: (1) individuele lessen bij zelfstandige docenten en (2) samenspel in een of meer van de vier opleidingsorkesten.

Slagwerkleerlingen spelen in dit programma zowel in het jeugdslagwerkensemble (JSE) als in de blaasorkesten mee. De docenten en dirigenten werken als ZZP’er. Meer informatie over dit programma is te vinden op www.jubalvarsseveld.nl/muziekopleiding

Wijzigingen bij malletband

joomplu:4340Diverse leden van de malletband hebben om uiteenlopende redenen in relatief korte tijd hun lidmaatschap opgezegd. Het aantal resterende leden was voor het bestuur te klein om de malletband voort te zetten.

Het bestuur wil het jeugdslagwerkensemble wel voorzetten. Op termijn denken we dat het JSE weer kan uitgroeien tot een volwaardige slagwerkgroep.

Vacature voor docent slagwerk + instructeur jeugdslagwerkensemble

Vanwege vertrek van onze huidige docent en instructeur is er een vacature voor slagwerkdocent en instructeur van het jeugdslagwerkensemble met ingang van het seizoen 2017/2018. Onze voorkeur gaat uit naar een persoon die zowel de muzieklessen kan verzorgen, als het slagwerkensemble kan leiden.

Wij zoeken een enthousiaste docent/dirigent die het leuk vindt met jeugd te werken.

Voor de lessen geldt dat het doel is de leerlingen op te leiden als all-round slagwerker. De leerlingen gaan daarbij in beginsel op voor de muziekexamens conform landelijke normen (afwijkingen daargelaten). De leerlingen volgen individuele lessen van 30 minuten in het Borchuus. Op locatie is een zeer groot aantal verschillende slagwerkinstrumenten aanwezig.

joomplu:4369Voor het jeugdslagwerkensemble is het primaire doel om te laten zien hoe leuk het is om samen muziek te maken en de jeugd het samenspel bij te brengen. We zoeken iemand die met leuke, frisse ideeen de leerlingen inspireert en verder ontwikkelt en positieve energie in de groep brengt. Vernieuwende en verrassende ideeen over muziekkeuze, programmering en wijze van optreden worden daarbij zeer gewaardeerd. Het zogenaamde “klassieke slagwerkrepertoire” mag natuurlijk best gespeeld worden, maar is zeker geen must. Mede gelet op de jonge leeftijd van de muzikanten verwachten we daarbij het nodige initiatief van de instructeur, zij het dat natuurlijk ook belangrijk is goed in overleg te blijven met de kinderen over wat zij leuk vinden. Het is verder aan de instructeur om de verschillende leerlingen op hun niveau aan te spreken (de lat bij iedereen op het juiste niveau leggen) en het JSE gaandeweg verder uit te bouwen tot een volwaardig slagwerkensemble. Waar nodig is ondersteuning door volwassen leden denkbaar.

Profiel van de huidige leerlingen

Op dit moment hebben we totaal 9 slagwerkleerlingen: 5 leerlingen die al enige tijd les volgen en 4 nieuwe aanmeldingen in vervolg op de introductiecursus “Muziek Maak Je Zelf”. Over enkele weken zal duidelijk worden hoeveel van die 4 nieuwe leerlingen volgend jaar ook slagwerkles willen volgen.

Van de 5 bestaande leerlingen heeft een jongen reeds het B-diploma (13 jaar) en een het A-diploma (10 jaar). De overige leerlingen moeten nog opgaan voor examens (in de leeftijd van 9-12 jaar). Alle 5 bestaande leerlingen spelen mee in het JSE.

Tijd en locatie

Op dit moment vinden de muzieklessen plaats op maandagmiddag (vanaf 14.45 uur) en het JSE op maandagavond (1900-1945).

Het heeft op praktische gronden onze voorkeur het JSE op maandagavond te behouden. Mocht dat de enige reden niet te solliciteren, laat het dan a.u.b. weten, dan kunnen we eventueel inventariseren of een andere avond ook mogelijk is.

De muzieklessen vinden plaats op een met de leerlingen in overleg te bepalen moment. Het maakt ons als vereniging niet uit of de lessen voor verschillende leerlingen op verschillende momenten in de week plaatsvinden. Om al te veel gesjouw met instrumenten te voorkomen, en de reistijd/reiskosten te beperken, is het bundelen van de lessen op een dagdeel echter wel praktisch (en zou onze voorkeur hebben). Uiteraard is een en ander ook afhankelijk van de schoolrooster van de leerlingen volgend jaar.

Zowel het JSE als de lessen vinden plaats in het Borchuus in het centrum van Varsseveld.

Meer informatie en sollicitatie

Neem voor meer informatie over de vacature, of het solliciteren op de vacature, contact op met onze leerlingencoordinator Alwi Siebers (alwi@jubalvarsseveld.nl / 0315 29 84 98). Sollicitaties zien we graag tegemoet uiterlijk 15 juli 2017. Bij de sollicitatie ontvangen we graag een c.v., een korte motivatie alsmede de gehanteerde tarieven. 

Tags :

Verenigingsnieuws

Share This :