Uitkomsten ALV 25 november 2022

Verenigingsnieuws

Op vrijdag 25 november was er tevens de algemene ledenvergadering.

De belangrijkste punten:

  • de financiële verantwoording is goedgekeurd (met de complimenten aan de penningmeester);
  • het sociale jaarverslag is goedgekeurd, met 8 pagina’s aan activiteiten ondanks coronatijd;
  • het nieuwe contributiemodel – dat muziek aantrekkelijker maakt voor volwassenen en toch vriendelijk blijft voor de jeugd – is goedgekeurd;
  • Elly Kloeze (leerlingencoordinator) en Mark Jansen (voorzitter) zijn herkozen als bestuurslid (reguliere herverkiezing omdat de statutaire bestuurstermijn afliep).

Mooi nieuws dus!

Het nieuwe contributiemodel zal per volgend seizoen ingaan. De precieze bedragen worden op de komende ALV in het voorjaar vastgesteld. Daarna zal ook op de site alle informatie verschijnen.

Tags :

Verenigingsnieuws

Share This :