Tekst en presentatie inspreken gemeenteraad 9 maart 2017

Verenigingsnieuws

Op donderdag 9 maart 2017 heeft voorzitter Mark Jansen ingesproken bij de gemeenteraad. Aanleiding is de herziening van de subsidies. Namens Jubal is op een rij gezet dat deze herziening grote gevolgen heeft voor (de betaalbaarheid van) muzieklessen.

Ter vergadering heeft de wethouder toegezegd voor de zomer met een oplossing te komen. Op donderdag 16 maart staat een gesprek gepland met de wethouder. Jubal hoopt dat er inderdaad een passende oplossing zal komen.

Bijgaand de presentatie en tekst die deze avond gehanteerd zijn.


 

Geachte leden van de gemeenteraad,

Ik ben hier vanwege de muzieklessen van 47 leerlingen.

 Ik wilde ze alle 47 aan u voorstellen, maar ik heb slechts 5 minuten gekregen. Ik verwijs graag naar de presentatie.

47 leerlingen die door de herziening van de subsidie volgend jaar geen muziekles meer kunnen volgen. Niet bij Jubal, en ook niet bij de muziekschool.

Voor kinderen die dit jaar met de introductiecursus “Muziek Maak Je Zelf” zijn begonnen, zoals Sem en Pip van 7 jaar, eindigt hun muzikale avontuur dus wel heel abrupt. Maar ook de gevorderde leerlingen als Sten op slagwerk (12 jaar), Maureen op klarinet (15 jaar) of Ruben op trombone (16 jaar) moeten we volgend jaar nee verkopen.

Ik zal u uitleggen hoe dit zit.

Jubal is een jonge vereniging: de helft van onze leden is jonger dan 25 jaar. We denken dat dit komt door onze jeugdopleiding. Die jeugdopleiding bestaat uit twee onderdelen: (1) individuele muzieklessen en (2) samenspel in opleidingsorkesten.

We maken bij Jubal, anders dan veel andere verenigingen, geen gebruik van de muziekschool. We organiseren de lessen zelf. De lessen zijn verder echter volledig vergelijkbaar: zowel de muziekschool als wij maken gebruik van professionele docenten, er wordt volgens hetzelfde raamleerplan opgeleid en de leerlingen gaan op voor examens volgens dezelfde uniforme landelijke normen. Het grote verschil zit vooral in de overhead: behalve een beetje zaalhuur en wat reiskosten hebben wij verder geen kosten. Alle coördinatie gebeurt door vrijwilligers (en de docenten zelf).

Onder de huidige subsidieregeling is er een subsidie voor professionele ondersteuning. Wij gebruiken deze subsidie om de lesgelden en de opleidingsorkesten betaalbaar te houden. Daarbij geldt dat ongeveer 60% van door ons ontvangen de subsidie gebruikt wordt voor de muzieklessen, 10% voor de opleidingsorkesten en 30% voor de volwassen orkesten.

Dat we als Jubal relatief veel subsidie ontvangen, komt dus vooral omdat we voor veel leerlingen muziekles verzorgen. Andere muziekverenigingen ontvangen indirect subsidie op muziekles, door de leerlingen naar de muziekschool te sturen.

Muzieklessen zijn voor Jubal kostendekkend. Dat werkt heel simpel. Aan de kostenkant hebben we de kosten voor de docent, de reiskosten en wat zaalhuur. Aan de opbrengstenkant moet daar net zo veel geld tegenover staan aan lesgelden en subsidie.

Wel zorgen we als vereniging ervoor dat de lesgelden per instrument niet al te veel verschillen. De portemonnee moet namelijk niet bepalen voor welk instrument je kiest. Ook kennen we een kortingsregeling voor grote gezinnen. Noem het sociaal beleid op verenigingsniveau. Dit leidt dan tot lesgelden tussen de € 545 en € 595 per leerling per jaar.

De opleidingsorkesten – dus het tweede onderdeel van onze opleiding – worden uit de contributie en andere inkomsten van de vereniging betaald.  Ook hier maakt de bestaande subsidie op professionele ondersteuning de kosten voor de opleidingsorkesten betaalbaar.

Om de ouders niet al te zeer op kosten te jagen kiezen we er bewust voor de contributie voor de jonge leden laag te houden. Muziekles is al duur genoeg.

Ons opleidingsmodel werkt. We zijn de grootste muziekvereniging uit de gemeente met de meeste jeugd. Ouders en leerlingen vinden het heerlijk dat de lessen in het eigen dorp worden gegeven. En dat allerlei praktische zaken informeel geregeld kunnen worden. Maar het allerbelangrijkste is: de kinderen vinden het leuk!

 De herziening van de subsidie betekent het einde van de muziekles voor deze 47 leerlingen. Muziekles wordt namelijk onbetaalbaar.

De herziening dwingt ons de contributie en de lesgelden fors te verhogen. Kinderen onder de 12 betalen dan ongeveer 220 euro per jaar extra.

 

De ouders van Sem en Pip, en de andere 11 kinderen die dit jaar bij Muziek Maak Je Zelf zijn begonnen, moeten straks bijna 850 euro per jaar betalen voor muziekles voor hun kind. Ouders met studerende kinderen betalen straks nog net geen 1.000 euro per kind per jaar (975,50). Dat gaat naar onze inschatting bijna niemand (kunnen of willen) betalen. Ouders zullen wel drie keer nadenken alvorens hun kinderen te stimuleren muziek te gaan maken.

 

Doorgaan zonder verhoging van de lesgelden en contributie is geen optie: de vereniging is dan binnen twee jaar failliet. En de huidige leden het verschil laten opvangen betekent een verdubbeling van de contributie. Dat zullen leden niet accepteren. De contributie is nu voor sommige leden al te hoog (en we bieden nu sommige leden dus al korting aan).

Vanmiddag is overleg geweest met een ambtenaar van de gemeente. Er zijn oplossingsrichtingen verkend, maar een concrete oplossing is nog niet voorhanden. Volgende week staat een overleg gepland met de wethouder.

Bij de muziekschool kunnen we echter ook niet terecht. Voor de helderheid: we staan op goede voet met de muziekschool. Het bestaan van de muziekschool heeft, ook voor ons, toegevoegde waarde. Vorig jaar zijn we op gesprek geweest en toen kregen we te horen dat we te veel (!) leerlingen hebben. In ons gesprek gisterenavond bleek min of meer hetzelfde. De muziekschool is zelf ook in overleg met de gemeente, en in afwachting van helderheid, en kan daardoor niet voor komend seizoen een oplossing bieden voor onze 47 leerlingen.

 

Resumerend. Onze 47 leerlingen vallen tussen wal en schip. Sem en Pip, maar ook Sten, Maureen en Ruben, evenals de andere 42 leerlingen kunnen straks nergens meer terecht voor betaalbare muziekles. Dat is niet alleen zonde voor hun ontwikkeling, maar het betekent ook dat op een termijn van 20-30 jaar Jubal – bij gebrek aan nieuwe aanwas – niet meer bestaat. Dat is een verarming van het verenigingsleven en de sociale samenhang en betekent dat bij alle maatschappelijke activiteiten muzikale opluistering extern moet worden ingehuurd.

Vanuit financieel perspectief is het plan bovendien onbegrijpelijk. De gemeente gooit met de herziening het kind met het badwater weg door het goedkoopste opleidingsmodel de nek om te draaien.

Namens de 47 leerlingen van Jubal wil ik ook dan verzoeken af te zien van de herziening, althans in ieder geval anderszins te zorgen dat muziekles in de gemeente Oude IJsselstreek toegankelijk en betaalbaar blijft.

Alvast dank namens,

Guus Stijntjes, Sem Hetzel, Dion Legters, Pip Bulsink, Timo    Hiddink, Niek Goldewijk, Boet Borkes, Isa Gesink, Mara Gesink, Manouk Winkelhorst, Marije Kemper, Age Eindhoven , Naomi Masselink, Rikke Bulsink, Lorena    Meuleman, Evi Baten, Elke Arentsen, Tigo Borkes, Ellis Walvoort, Maud Klompenhouwer, Pien Toebes, Christy Heersink, Jesse Fraikin, Nienke Meuleman, Suze van Eerden, Maaike Baten, Dylan Brummer, Lisa Jansen, Roy Jansen, Sten Fraikin, Robine Luijmes, Evy Heersink, Carolien Westerveld, Anna Rougoor, Jochem Seesink, Sarah Groeneveld, Elyse Fraikin, Maureen Luijmes, Annerieke Reusen, Ruben Gielink, Marion Seesink,  Jesse van Huet, Jurgen van de Wardt, Nieke Kodde, Veeramma Krajenbrink, Ilse Krajenbrink,  Richard Kodde

Tags :

Verenigingsnieuws

Share This :