Hernieuwde gesprekken gemeente inzake muziekles

Nieuwsberichten nieuwsbrief

Maandag 23 september heeft een gesprek plaatsgevonden met de gemeente Oude IJsselstreek. Namens de gemeente waren aanwezig wethouder Janine Kock (wethouder cultuur) en ambtenaar Toon Tomberg; namens Jubal waren Alwi Siebers (leerlingencoordinator) en Mark Jansen (voorzitter) aanwezig.

Directe aanleiding voor het gesprek was de brief die vanuit Jubal voor de zomervakantie is gestuurd (na te lezen via de link). In de brief worden vier thema’s aangestipt: (1) betaalbare muziekles in Varsseveld, (2) financiering van muziekles in Varsseveld, (3) muziekles op school en (4) investeringen in cultuur en andere verenigingen.

In het gesprek hebben wij, andermaal, ons lesmodel toegelicht. En aangegeven dat we het jammer vinden dat dit niet als volwaardig, subsidiabel, model naast dat van de muziekschool kan worden gezien. Zeker in het licht van het succes (60+ leerlingen) en de hele lage kosten. We hebben toegelicht dat de gemeente Aalten met de verenigingen Psalm 150 en Beatrix juist ons model heeft omarmd.

Verder hebben we toegelicht dat wij op de Meeander in groep 1 t/m 8 muziekles in de klas verzorgen.De muziekschool verzorgt (op andere scholen) slechts les in groep 4.

Dit alles leek redelijk goed te landen. We zijn uit elkaar gegaan met de afspraak dat wij alle relevante informatie/documentatie delen met Toon Tomberg en dat hij het initiatief neemt voor vervolggesprekken met Alwi. Hopelijk kan daar iets uitkomen om betaalbare en toegankelijke muzieklessen in Varsseveld te borgen.

Rondom de subsidiering op investeringen heeft de gemeente toegelicht dat die subsidieregeling alleen ziet op investeringen in huisvesting. We hebben onze verbazing hierover nog wel laten doorklinken (want deze regeling subsidieert de hele selecte groep verenigingen die onroerend goed bezitten en de rest niet), maar dit onderwerp verder laten rusten.

We houden jullie verder op de hoogte.

NB. Hstorisch overzicht van data in dit dossier (selectie):

 

 

Tags :

Nieuwsberichten nieuwsbrief

Share This :