Donateurskaarten volgen in het najaar

Nieuwsberichten nieuwsbrief

Onder de ontvangers van deze nieuwsbrief zitten veel donateurs. In het najaar kunnen zij de donateurskaart weer ontvangen.

Voor alle donateurs: heel veel dank voor uw bijdrage! Mede dankzij u kunnen wij blijven investeren in de jeugd. Zonder donateurs en de leden van “Jubal Support” zou het aanschaffen van bijvoorbeeld instrumenten niet mogelijk zijn.

Onze donateurs zijn ons gelukkig ook ontzettend trouw. Dat blijkt wel uit deze paar statistieken:

  • Gemiddelde duur donateurschap: 32 jaar
  • Langste duur: 51 jaar (sinds 1968!);
  • Kortste duur: 0 jaar (sinds 2019)
  • Bijdrage: uiteenlopend van € 2,50 tot € 50,– per jaar (gemiddeld richting de € 15,–).

De hoogte van de donateursbijdrage kiest u zelf. Wij stellen die niet tussentijds bij, ook al stijgen onze kosten wel (inflatie).

Twee voorbeelden over hoe inflatie werkt. De berekeningen zijn gemaakt via https://www.inflatiecalculator.nl/.

  • wie in 1968 tien gulden per jaar gaf en ons nu nog net zo veel gunt, zou nu ongeveer 25 euro kunnen geven;
  • 15 euro uit 2002 staat nu ongeveer gelijk aan 20 euro.

Gelukkig stellen sommige donateurs hun bijdrage af en toe naar boven bij. Wilt u dat ook? Stuur een mailtje naar penningmeester@jubalvarsseveld.nl.

Natuurlijk kunt u zich ook langs die weg aanmelden als donateur. Of kijk daarvoor op www.jubalvarsseveld.nl/donateur

Namens de jeugd van Jubal (alvast) heel hartelijk dank!

Tags :

Nieuwsberichten nieuwsbrief

Share This :