Nieuwe bestuursleden: Rob Sloetjes en Christel Wevers

Verenigingsnieuws

Op de ALV van 23 november 2018 zijn er o.a. bestuursverkiezingen gehouden.

We verwelkomen daarmee twee nieuwe bestuursleden:

  • Rob Sloetjes, penningmeester
  • Christel Wevers, 2e secretaris.

Rob en Christel, van harte welkom in het bestuur!

Aftredend en niet herkiesbaar waren:

  • Renske Hiddink-Krajenbrink, penningmeester
  • Janneke Jochems-Aalberts, 2e secretaris.

Zij zijn ter vergadering en ook eerder op de bestuursvergadering uitgebreid bedankt voor hun inzet voor de vereniging.

Tags :

Verenigingsnieuws

Share This :