Ledenaantal Jubal groeit verder door

Verenigingsnieuws

Jubal is al vele jaren een van de grotere muziekverenigingen van de gemeente Oude IJsselstreek. Ook geldt al vele jaren dat we veel jeugd hebben; de vuistregel was altijd dat de helft van onze leden jonger is dan 25 jaar.

Dit jaar groeit het aantal jeugdleden extra hard. Per 1 september 2019 hebben we 121 leden, waarvan 74 van maximaal 25 jaar oud. Dat wil zeggen dat 60% van onze leden uit jeugdleden bestaat. Zie hiervoor ook de grafiek.

Als voornaamste redenen voor deze extra groei geldt:

  1. de overname van leerlingen van Concordia;
  2. aanwas vanuit het project op basisschool de Meeander.

Wilt u meer informatie over onze muziekopleiding? Kijk dan op de pagina over muziekles.

Wilt u ons wellicht een financieel steuntje in de rug geven? Meld u aan als donateur. Alvast bedankt.

Grafiek ledenaantal
Grafiek ledenaantal

 

Tags :

Verenigingsnieuws

Share This :