Jeugdopleiding Jubal al jaren onverminderd populair bij jongeren

Verenigingsnieuws

Muziek in krimpgebieden

joomplu:4422Jongeren in krimpgebieden zouden afhaken bij muziekverenigingen, zo staat dit weekend te lezen in een editie van de Gelderlander. Varsseveld ligt in een krimpgebied, aldus o.m. Vrij Nederland en zelfs Varssevelds Belang. Heeft Jubal hier (dus) ook last van?

Veel jeugd bij Jubal

Gelukkig hebben we bij Jubal bepaald geen last van krimp. De helft van de leden van onze vereniging behoort tot de jongeren (t/m 25 jaar). En met meer dan 100 leden totaal, zijn we een van de grotere, zo niet de grootste muziekvereniging van de gemeente Oude IJsselstreek. Zie de tabel en grafiek in dit bericht.

Interne opleidingsprogramma Jubal

joomplu:4349We zijn er van overtuigd dat dit succes deels is te verklaren door ons opleidingsprogramma. Dit bestaat in de kern uit twee pijlers:

  1. individuele lessen bij professionele docenten;
  2. snel samenspelen in een van de opleidingsorkesten.

Opleidingsprogramma succesvol

Het programma is zeer succesvol. We lichten er een paar punten uit:

Meer informatie over dit opleidingsprogramma is te vinden op www.jubalvarsseveld.nl/muziekopleiding

Financiering opleidingsprogramma

joomplu:4247Het opleidingsprogramma wordt heel overzichtelijk gefinancierd.

  1. De lessen worden betaald door een combinatie van lesgeld en subsidie van de gemeente voor de kosten van de docenten. Die optelsom is kostendekkend, dus daar legt Jubal als vereniging (nagenoeg) niet op toe.
  2. De opleidingsokesten worden betaald uit de algemene middelen van de vereniging (dus o.a. gedekt door contributie). Ook voor de dirigenten van de opleidingsorkesten ontvangt Jubal een subsidie van de gemeente Oude IJsseltreek.

De coordinatie van dit alles wordt gedaan door de leerlingencoordinator (een vrijwillig bestuurslid). Naast zaalhuur en wat andere algemene (verenigings)kosten maken we dus verder geen kosten.

Jubal is de gemeente zeer dankbaar voor de ondersteuning in de personele kosten die we de laatste jaren hebben mogen ontvangen. Erg leuk was ook dat de burgemeester afgelopen najaar heeft meegespeeld met het B-orkest. De subsidie maakt de lesgelden nog (enigszins) betaald (hoewel niet valt te ontkennen dat muziek een dure hobby is).

Verder danken we uiteraard onze vele donateurs en leden van Jubal Support. Hun bijdrage wordt o.a. gebruikt om de opleidingsorkesten te financieren.

Leeftijdsopbouw

Hierbij de onderbouwing van de hiervoor gegeven cijfers.

Grafiek met leeftijdsopbouw sinds 2010
Leeftijdsopbouw sinds 2010
datum leden t/m 18 t/m 25
01/08/2010 104 43 57
01/08/2011 100 43 55
01/08/2012 103 44 58
01/08/2013 104 42 57
01/08/2014 105 43 54
01/08/2015 101 38 50
01/08/2016 102 35 51
Tags :

Verenigingsnieuws

Share This :