Jubal hervat muzieklessen voor alle leerlingen

Verenigingsnieuws

In dezelfde week waarin de scholen weer van start gaan, hervat Jubal ook weer stap voor stap de muzieklessen voor de leerlingen.

joomplu:5519Vorige week werd bekend dat individuele muzieklessen (geen groepslessen) weer zijn toegestaan, mits de RIVM-richtlijnen in acht worden genomen.

We hebben daarop overleg gehad met onze docenten en het Borchuus. De uitkomst hiervan is als volgt:

  1. Hervatting fysieke lessen. Drie van de vijf docenten hervatten gaandeweg weer de fysieke lessen, twee van de docenten blijven voorlopig nog digitaal les verzorgen.
  2. RIVM-maatregelen. Samen met het Borchuus zijn allerlei (hygiene)maatregelen afgesproken. Aan docenten en leerlingen het dringende verzoek die maatregelen op te volgen.
  3. Allemaal individuele les. Op grond van het landelijke beleid zijn groepslessen nog niet toegestaan. Jubal heeft daarop besloten de leerlingen die groepsles volgen kosteloos om te zetten naar individuele lessen, zodat geen leerlingen uitgesloten worden. Het kostenverschil neemt de vereniging voor haar rekening; de docenten worden volwaardig betaald.

Alle (ouders van) leerlingen zijn hierover op maandag 11 mei door de leerlingencoordinator per e-mail geinformeerd. De verdere afstemming en roostering vindt plaats in onderling overleg tussen leerling en docent.

We zijn zeer verheugd met deze eerste stappen en wensen docenten en leerlingen veel plezier.

Tags :

Verenigingsnieuws

Share This :