Gemeente en Jubal ondertekenen nieuwe overeenkomst voor muziekles

Verenigingsnieuws

Op vrijdag 12 april is een nieuwe overeenkomst ondertekend tussen Jubal en de gemeente Oude IJsselstreek voor betaalbare muzieklessen.

Wethouder Janine Kock kwam naar het Borchuus toe en ondertekende de overeenkomst tussen de repetitie van het C-orkest en B-orkest. De kinderen van het mini-C-orkest en de volwassenen van het Volwassenen Instap Orkest kwamen ook even kijken.

We zijn zeer verheugd met deze verlenging en deze erkenning van ons opleidingsprogramma. Dankzij deze subsidie kunnen we muzieklessen beter betaalbaar aanbieden.

Fotograaf Roel Kleinpenning. Bron: Facebook Gemeente Oude IJsselstreek.

Geschiedenis

Jubal verzorgt al verzorgt tientallen jaren muzieklessen (HaFaBra) in Varsseveld. Tot 2018 werd dit vanuit de toenmalige basissubsidie voor verenigingen financieel ondersteund.

Met de herziening van die basissubsidie in 2018 kwam de betaalbaarheid van muziekles in Varsseveld onder druk te staan. Daarover zijn vele gesprekken met de gemeente gevoerd, zie bijvoorbeeld dit bericht voor een aardig overzicht.

Op 31 maart 2020 is naar aanleiding daarvan een convenant gesloten op grond waarvan Jubal voor een periode van 4 seizoen bij wijze van pilot wederom subsidie zou ontvangen voor het verzorgen van muziekles. Deze pilot loopt per 1 augustus 2024 af.

In juli 2022 is de Cultuurnota 2022-2032 door de gemeente vastgesteld. Hierin is o.m. vastgelegd dat de gemeente “continuïteit en kwaliteit in de verzorging van het muziekonderwijs voor zowel basisschoolleerlingen als amateurs (…) belangrijk” vindt.
De pilot met Jubal uit 2020 is recent positief geëvalueerd, mede ook gelet op de resultaten van de enquête onder de leerlingen en hun ouders. Gelet op die positieve evaluatie en gelet op de beleidsdoelstelling uit de Cultuurnota is besloten de samenwerking te continueren.

Tags :

Verenigingsnieuws

Share This :