Bestuurswissel: Elly Kloeze nieuwe leerlingencoordinator

Verenigingsnieuws

Op de algemene ledenvergadering van vrijdag 18 oktober 2019 vonden bestuursverkiezingen plaats.

EllyAls nieuwe leerlingencoordinator is Elly Kloeze verkozen.Elly speelt al vele jaren klarinet in het A-orkest (en af en toe ook in het B-orkest). Elly is bij voorkeur per e-mail bereikbaar en wel via het bestaande mailadres leerlingencoordinator@jubalvarsseveld.nl. Of spreek haar bij vragen aan op de repetitie op vrijdagavond.

Elly volgt Alwi Siebers op, die de afgelopen zes jaar de functie van leerlingencoordinator vervulde. Alwi is tijdens de vergadering bedankt voor zijn grote inzet voor de vereniging in soms roerige tijden. Naast de coordinatie van de lessen heeft hij ook een grote rol gespeeld in het hervormen van de lesprogramma’s in reactie op bezuinigingen bij de gemeente, in het blijvend lobby’en richting diezelfde gemeente, in het opzetten van een goede overlegstructuur met de docenten en in het werven van nieuwe docenten. Voor de schermen was hij o.m. actief als presentatorvan de diverse leerlingenconcerten.

Op dezelfde ledenvergadering is Mark Jansen herkozen als voorzitter. Op grond van de statuten van de vereniging worden bestuursleden voor een termijn van drie jaar verkozen. Mark is sinds 2013 voorzitter en begint nu dus aan zijn 3e termijn. Mark is bereikbaar op het mailadres voorzitter@jubalvarsseveld.nl.

Tags :

Verenigingsnieuws

Share This :