Alle bijeenkomsten vanwege COVID19 (corona) voorlopig opgeschort

Verenigingsnieuws

Alle activiteiten van Jubal waarbij mensen samenkomen zijn conform KNMO-advies voorlopig opgeschort in verband met het corona-virus COVID19.

Hierover is afgelopen zaterdag een mail naar alle leden gestuurd. Leden die de mail niet hebben ontvangen (check ook je spam-box), kunnen zich wenden tot Mark (voorzitter@jubalvarsseveld.nl) of Judith (info@jubalvarsseveld.nl).

We blijven de ontwikkelingen als bestuur op de voet volgen en we informeren jullie binnenkort nader.

Tags :

Verenigingsnieuws

Share This :