Jubal is al vele jaren een van de grotere muziekverenigingen van de gemeente Oude IJsselstreek. Ook geldt al vele jaren dat we veel jeugd hebben; de vuistregel was altijd dat de helft van onze leden jonger is dan 25 jaar.

Dit jaar groeit het aantal jeugdleden extra hard. Per 1 september 2019 hebben we 121 leden, waarvan 74 van maximaal 25 jaar oud. Dat wil zeggen dat 60% van onze leden uit jeugdleden bestaat. Zie hiervoor ook de grafiek.

Als voornaamste redenen voor deze extra groei geldt:

  1. de overname van leerlingen van Concordia;
  2. aanwas vanuit het project op basisschool de Meeander.

Wilt u meer informatie over onze muziekopleiding? Kijk dan op de pagina over muziekles.

Wilt u ons wellicht een financieel steuntje in de rug geven? Meld u aan als donateur. Alvast bedankt.

Grafiek ledenaantal
Grafiek ledenaantal

 

Inloggen