Op de ALV van 23 november 2018 zijn er o.a. bestuursverkiezingen gehouden.

We verwelkomen daarmee twee nieuwe bestuursleden:

  • Rob Sloetjes, penningmeester
  • Christel Wevers, 2e secretaris.

Rob en Christel, van harte welkom in het bestuur!

Aftredend en niet herkiesbaar waren:

  • Renske Hiddink-Krajenbrink, penningmeester
  • Janneke Jochems-Aalberts, 2e secretaris.

Zij zijn ter vergadering en ook eerder op de bestuursvergadering uitgebreid bedankt voor hun inzet voor de vereniging.

Inloggen

Laatste nieuws

Jubal op YouTube

Heeft u ons YouTube kanaal al bezocht? http://www.youtube.com/jubalvarsseveld. Hier kunt u alle filmpjes van onze orkesten nog eens rustig nakijken.

Ideeënbus

Heeft u ideeën? Laat deze dan achter via de Ideeënbus