Jubal benadert gemeente Oude IJsselstreek over ongelijke behandeling in cultuurbeleid

Persberichten

Chr. Muziekvereniging Jubal uit Varsseveld heeft op 11 september 2013 middels deze brief aandacht gevraagd bij de Gemeente Oude IJsselstreek voor het volgende.

Op dit moment subsidieert de gemeente Oude IJsselstreek muziekopleidingen die kwalitatief volledig vergelijkbaar zijn, toch op ongelijke wijze. Het komt er op samengevat op neer dat op dit moment de muzieklessen bij de muziekschool voor 50% worden gesubsidieerd, terwijl de gemeente voor volledig vergelijkbare lessen bij muziekvereniging Jubal slechts 30% van de kosten vergoedt. Dit verschil van 20 procentpunt in subsidie wordt niet anderszins gecompenseerd. Een en ander is nader onderbouwd in de brief

Naar het oordeel van de vereniging is er dan ook geen rechtvaardiging voor deze verschillende behandeling. In de brief roept Jubal de gemeente dan ook op gelijke gevallen gelijk te behandelen. Jubal benadrukt voor de goede orde overigens dat zij niets tegen de muziekschool heeft. Een en ander is nader uitgewerkt in de brief.

De brief is in afschrift gestuurd aan alle leden van de gemeenteraad. Jubal ziet de reactie van de gemeente met belangstelling tegemoet.

 

 

Tags :

Persberichten

Share This :