B-orkest behaalt goed resultaat op concours te Neede

Persberichten

Het B-orkest van Chr. Muziekvereniging Jubal uit Varsseveld heeft op het concours van zaterdag 24 november j.l. op het concours te Neede een prima resultaat geboekt. Het orkest kreeg van de jury 80,67 punten. Anders gezegd: de jury waardeerde de uitgevoerde werken met als cijfer een ruime 8.

Het orkest voerde twee werken uit. ‘Virginia’ van Jacob de Haan en ‘Antarctica’ van Carl Wittrock. ‘Viriginia’ is opgenomen in het zgn. ‘klein repertorium’: een lijst van tien werken waar er door ieder orkest een van gekozen moet worden. ‘Antarctica’ is opgenomen in de veel uitgebreidere lijst van het ‘groot repertorium’.

De jury kent het eerste werk punten toe op tien verschillende categorieën, zoals samenspel en techniek. Het tweede werk krijgt alleen een totaalcijfer. Op de website zijn de juryrapporten te vinden met daarin enkele op- en aanmerkingen. Ook vindt u daar de details van de puntentoekenning.

De 80.67 punten is het totaalgemiddelde van de toegekende punten voor beide werken door drie juryleden.

Niveau
Het B-orkest kwam uit in de vierde divisie (van de vijf). Het mag zich daarmee, ondanks de jeugdige samenstelling, meten met diverse orkesten in de regio.

B-orkest
Het B-orkest van Chr. Muziekvereniging Jubal uit Varsseveld is een van de twee leerlingenorkesten.

Een ieder die zo’n anderhalf jaar les heeft wordt automatisch en gratis lid van het B-orkest. In dit orkest wordt geprobeerd leuke en bekende muziek met z’n allen in te studeren en vervolgens uit te voeren voor publiek. Aangezien enerzijds het A-orkest op vrij hoog niveau speelt terwijl anderzijds de afstand tot het C-orkest niet te groot mag worden, wordt telkens gezocht naar een goede balans tussen een uitdagend en een speelbaar stuk.

Doel van het B-orkest is om leerlingen klaar te stomen voor het A-orkest. Het orkest staat sinds haar oprichting onder leiding van Gerjo Seesink.

Concourshistorie
Het B-orkest ging in 2002 voor het eerst op concours. Het kwam toen uit in de laagste afdeling en behaalde toen zoveel punten dat het direct promoveerde. Het volgende concours vond plaats in 2004. Ondertussen had een stelselwijziging plaatsgevonden, zodat het B-orkest opnieuw in de (toenmalige) laagste divisie uitkwam (de vijfde divisie). Ook op dit concours promoveerde het orkest op basis van de goede prestaties. Na dit concours mocht het orkest dus uitkomen in de vierde divisie.

Voor meer informatie over het B-orkest kijkt op de website onder het kopje ‘vereniging’, of klik direct hier.

Tags :

Persberichten

Share This :