De jaarlijkse soepactie van Muziekvereniging Jubal heeft dit jaar € 4939,25 opgebracht. Deze opbrengst is bekend gemaakt tijdens de repetitie van het B-orkest op vrijdag 31 januari (zie foto).

De opbrengst wordt gebruikt voor investeringen in instrumenten ten behoeve van de jeugd. Ruim 45% van de leden is jonger dan 18 jaar en een nieuw instrument kost gemiddeld € 2.500,--. Jubal dankt iedereen die heeft bijgedragen aan deze actie - zowel kopers als verkopers - van harte voor hun inzet!

 

Opbrengst soepactie 4939,25 euro

 

Noot voor de redactie: de foto is vrij te gebruiken en kan via deze link in groot formaat worden gedownload.

 

 

 

Inloggen (leden/donateurs)

Laatste nieuws

Steeds meer donateurs en leden van Jubal Support profiteren van fors belastingvoordeel. Zij hebben de papieren op orde om hun gift aan Jubal te mogen aftrekken van de belastingen. Wilt u ook profiteren? Lees snel hoe na hoe dat werkt.

Ideeënbus

Heeft u ideeën? Laat deze dan achter via de Ideeënbus