Op vrijdag 24 november hield muziekvereniging Jubal haar jaarlijkse ledenvergadering. Tijdens de vergadering werd terug geblikt op het afgelopen muzikale jaar, maar er werd ook vooruit gekeken. Jubal wil zich de komende jaren actief gaan inzetten om muziek bij kinderen onder de aandacht te brengen. Daarnaast werden halverwege de avond drie jubilerende leden in het zonnetje gezet vanwege hun 25-jarig lidmaatschap. Terugblik
De drukbezochte ledenvergadering werd geopend met een terugblik op het afgelopen muzikale jaar. Het jaar waarin vele serenades werden gebracht, mooie concerten werden gegeven en een goed resultaat werd neergezet op het concours op 18 november jl. Voorzitter Erwin Heersink gaf dan ook aan met een goed gevoel terug te kijken op het afgelopen jaar. Hij complimenteerde alle leden voor de geleverde inspanningen.

Blik op de toekomst
Naast de terugblik werd er ook uitgebreid stilgestaan bij de toekomst van de vereniging. Het betrekken van nieuwe (jonge) leden blijkt in de praktijk steeds moeizamer te verlopen. Er zijn echter volop nieuwe ideeën om muziek, zoals die bijvoorbeeld gemaakt wordt bij Jubal zelf, onder de aandacht te brengen bij kinderen uit de directe omgeving van Varsseveld. Zo zijn een aantal enthousiaste leden bijvoorbeeld bezig met de ontwikkeling van speciale lespakketten, om speciale ‘muziek-themaweken’ te organiseren op basisscholen.

Jubilarissen
De heer Kruisselbrink van de Christelijke Muziekbond, CBOW, was bij de ledenvergadering aanwezig om Roel Arentsen, Edwin Klompenhouwer en voorzitter Erwin Heersink te huldigen vanwege hun 25-jarig lidmaatschap. De jubilarissen werden bedankt voor hun jarenlange trouw aan de vereniging. Onder luid applaus van de overige aanwezige leden werd bij hen dan ook het bijbehorende zilveren speldje opgespeld. Tijdens het voorjaarsconcert, dat op 5 mei gehouden wordt, worden de jubilarissen nog een keer in het zonnetje gezet.

Inloggen