Muziekles

Muziekles op instrument naar keuze

Na de introductie vervolgt de leerling met muziekles op een instrument naar keuze (mits beschikbaar). We laten je tijdig weten welke instrumenten er beschikbaar zijn. Lees op de overzichtspagina over muziekles meer over de instrumenten.

Individuele lessen of groepslessen

De leerling kan kiezen uit individuele les of groepsles. De verschillen komen in de kern hier op neer:

Individuele lesGroepsles
  • individueel les;
  • 30 (of 20) minuten les;
  • vol tarief (zie pagina kosten)
  • 2 – 4 leerlingen tegelijkertijd;
  • 25 – 45 minuten les (afhankelijk van groepsgrootte)
  • gereduceerd tarief (zie pagina kosten)

De individuele lessen zijn het best geschikt voor de leerling die verdieping zoekt. De groepslessen zijn voordeliger en daarmee bijvoorbeeld geschikt om muzieklessen eerst te verkennen.

2x per jaar wisselen van lesvorm

Er kan ieder jaar per 31 januari of tegen de zomervakantie worden gewisseld van lesvorm. Hierbij geldt het volgende:

  • van groepsles naar individuele les: dit is altijd mogelijk;
  • van individuele les naar groepsles: dit is alleen bij voldoende animo voor het instrument mogelijk (bestaande groepen kunnen dus van omvang wijzigen gedurende het jaar).

Mocht er aan het begin van het seizoen onvoldoende animo zijn voor groepslessen op een bepaald instrument, dan gaan we met de leerling in overleg. Mocht je door overstap of opzegging van anderen alleen overblijven in een groepje, dan kun je tegen het groepstarief het seizoen afmaken.

Onafhankelijke examinering voor landelijk erkende diploma’s

De leerlingen worden opgeleid voor muziekdiploma’s conform het KNMO raamleerplan en door onafhankelijke examinatoren getoetst. Al onze docenten zijn bevoegd om op te leiden voor alle diploma’s (A t/m D diploma). Diverse leden van Jubal hebben reeds via onze opleiding het hoogste diploma behaald (D-diploma).

Kosten

De kosten van muziekles vind je op de pagina contributie en lesgeld.