Henk-Jan Heijnen

Henk-Jan Heijnen is op 8-jarige leeftijd begonnen met het volgen van trompetles op de muziekschool te Winterswijk en is na een aantal jaren overgestapt op de euphonium. In 1989 is hij toegelaten op het conservatorium te Enschede met als hoofdvak Docerend Musicus Euphonium. In 1991 is hij gestart met het hoofdvak DM Trombone.

In 1994 behaalde hij zijn diploma DM Euphonium en begon hij tevens aan zijn studie HaFaBra-Directie bij Gert Buitenhuis. In 1996 behaalde hij vervolgens zijn diploma DM Trombone en stapte hij over naar het Brabants Conservatorium te Tilburg. Hier vervolgde hij zijn studie HaFaBra-Directie bij Jan Cober en behaalde hij zijn diploma in 1998. In 2003 werd Henk-Jan toegelaten op de Messiaen Academie voor zijn studie HaFaBra-directie 2e fase bij Hennie Ramaekers. In juli 2005 heeft hij dit met succes afgerond. Henk-Jan is momenteel werkzaam als dirigent bij:alt

- Chr. Muz. Ver. Jubal uit Varsseveld

- Muziekvereniging Concordia Beltrum

- Koninklijke Winterswijkse Orkest Vereniging

- Harmonie Wierden

- Oost Gelders Jeugd Orkest (OGJO)

Bron: Han Kolkman fotografie

Met zijn orkesten behaalde hij diverse promoties en landstitels. Met het laatst genoemde orkest behaalde hij in 2005 de landstitel in de 2e divisie harmonie.

Naast zijn werk als (gast)dirigent is Henk-Jan verbonden als grootkoper docent aan diverse muziekscholen, o.a. in Goor, Winterswijk.

Inloggen (leden/donateurs)

Laatste nieuws

Steeds meer donateurs en leden van Jubal Support profiteren van fors belastingvoordeel. Zij hebben de papieren op orde om hun gift aan Jubal te mogen aftrekken van de belastingen. Wilt u ook profiteren? Lees snel hoe na hoe dat werkt.

Ideeënbus

Heeft u ideeën? Laat deze dan achter via de Ideeënbus