2001

Verslag jeugdkamp 2001

Het Jubal-kamp 2001

De traditie is gestart: JUBAL ging dit jaar voor de 3e keer op rij met de jonge en oudere jeugd op kamp in Lievelde. Ondanks het wat mindere weer in het weekend van 28 en 29 april mag het kamp zeer geslaagd worden genoemd.

Nadat de voorste fietsers in de rij droog aankwamen en de laatste net een beetje nat werden, konden we ons snel installeren op de slaapzolders. De eerste kussengevechten begonnen al nadat iedereen een plekje had gevonden, maar om slachtoffers te voorkomen - en natuurlijk omdat we honger hadden - begonnen we eerst met eten. Na het helaas altijd nodige afwassen, ging de spelleiding uitleggen wat er ging gebeuren tijdens het kamp.

Net zoals de vorige keer bestond de spelleiding uit een groep van zo'n 8 leden zo tussen de 16 en 22 jaar en ook dit jaar waren zij weer erg druk geweest met het voorbereiden van dit kamp. Dit jaar was voor één grote samenhang voor tijdens het gehele kamp gekozen qua spelletjes, in de vorm van het verdienen van puzzelstukjes. Met 6 deelspellen konden de teams een puzzelstuk verdienen en de zes stukken samen vormden een bepaalde afbeelding. De bedoeling was dat het team zou raden wat er op de puzzelstukjes stond en natuurlijk hadden we er als leiding voor gezorgd dat dit erg moeilijk was met maar een paar stukjes...

Vooral 's avonds waren er veel van deze puzzelstukjes te verdienen. Met de speciale dropping konden nl. twee van de zes stukken gewonnen worden. Het speciale aan deze dropping was dat ook de andere teams gezocht moesten worden. In het donker en met de zaklamp continu aan, was het de bedoeling dat de teams eerst zo'n drie kwartier zouden rondlopen om elkaar te vinden en er zo voor zorgen dat het andere team het puzzelstukje niet meer kon verdienen, door het andere team als het ware te "overmeesteren". Om het extra spannend te maken waren er ook patrouilles onderweg in de auto en op de fiets, wat er voor zorgde dat de teams enthousiast - soms iets tè enthousiast - wegdoken in de berm voor iedere vorm van naderend verkeer.

Na deze speurtocht naar elkaar, moesten de teams binnen een uur daarna proberen terug te zijn en als dat niet zou lukken bellen met de meegegeven mobiele telefoon om opgehaald te worden.. Maar zoals ieder jaar met de dropping presteerden ook dit jaar de teams weer de meest uiteenlopende dingen. Zo was één team zo'n 5 km de verkeerde kant op afgedwaald en ze belden ons op om dit te melden; toch kwamen ze nog binnen de gestelde tijdslimiet keurig binnen! Terwijl een ander team, al rondlopend en uitkijkend naar andere teams, niemand tegenkwam en een kwartier te vroeg aankwam bij de kampeerboerderij. Al met al verdiende iedereen het stukje voor het op tijd (en te vroeg) binnen komen en bijna ieder team kreeg dit voor niet vaak overmeesterd zijn onderweg.

Bij aankomst na de dropping was er voor iedereen soep en vervolgens een ruime keuze aan drinken en versnaperingen. Ook kon men er voor kiezen buiten bij de vuurkorf te gaan zitten; ons eenvoudige alternatief voor het kampvuur dat dit jaar helaas niet door kon gaan. Langzaamaan gingen enkelen naar bed terwijl de harde kern buiten bij het kampvuur de wacht hield.

De volgende morgen werden sommige mensen vrijwillig wakker, terwijl vooral de leden van de harde kern de ogen openden van het rumoer, maar nog lang niet wakker waren. Toch ging het kamp door - de volgende puzzelstukjes moesten immers nog verdiend worden - en dan doet wat koffie zeker wonderen. Wat brood erbij, gezellig afwassen met z'n allen en elkaar bekogelen met afwassop en iedereen was weer energiek genoeg om leiding te geven aan de volgende spelletjes. Het weer was verbeterd, dus we konden naar buiten toe en hebben ons daar prima vermaakt.

En apart van deze "verplichte" spelletjes, was er genoeg tijd over om buiten zelf allerlei leuke dingen te doen. Zo werd er op een enigszins drassig veld gevoetbald, met als resultaat - naast een boel doelpunten natuurlijk - een paar smerige schoenen en broeken. Dat kon onze pret niet drukken; misschien die van de ouders bij thuiskomst wel een beetje...

Op zondagmiddag, toen de ouders hun kinderen weer mochten komen ophalen, waren ze in ieder geval nog vrolijk en konden ze zien wat we nu tijdens het kamp gedaan hadden. De puzzels waren op dat moment namelijk opgelost en het was nu aan de totale groep om één allesomvattend woord dat ermee te maken had te bedenken. Er werd van alles geprobeerd, maar uiteindelijk wisten twee mensen tegelijk het goede woord: ijscoman. De ijscovrouw kwam prompt binnen met ijs voor iedereen, jong en oud.

Hierna werden spullen gepakt en vertrokken de ouders met hun kroost weer richting huis, terwijl de leiding het laatste schoonmaakwerk verrichtte. Hiermee was het kamp alweer voorbij. Ondanks de verdrietige MKZ-crises die er bij ons voor zorgde dat grote delen van het veld niet betreden mochten worden en veel uitgangen van de boerderij verboden waren en ook ondanks de wat mindere weersvoorspellingen, kan gezegd worden dat ook dit kamp zeer geslaagd is.

Klik op de foto voor meer afbeeldingen

jeugdkamp_2001_24_20090301_1668363567

 

 

Activiteiten 2001

Activiteiten 2001

2001 Januari Op zaterdag 20 januari gaf het B-orkest een concert samen met het jeugdorkest uit Terborg onder de naam 'Lokaal Kabaal'. Op zaterdag 27 januari vond de jaarlijkse soepactie plaats; de netto-opbrengst bedroeg maar liefst ruim f 8.600,-- waarin begrepen f 841,-- aan giften. Ook het aantal verkochte liters was hoog, namelijk 2.219 tegen 1.837 in 2000. Het bleek, dat veel mensen de tomatensoep zeer op prijs stelden. De donateursactie leverde een aantal nieuwe donateurs op tot een bedrag van ca f 500,-- en een extra gift van f 200,--.
Februari De malletband had na lang zoeken een nieuwe dirigent gevonden in de persoon van Fred Lankamp; op 20 febuari vond de eerste repetitie plaats.
Maart Op 3 maart vond de ledenvergadering van de Gelderse Muziekbond plaats. De viering van het 75-jarig jubileum van de bond welke was gepland op 24 maart werd afgelast in verband met de MKZ-crisis.
Op 7 maart werd door de blokfluitgroep een open les gehouden.

Op 26 maart werd door de malletband medewerking verleend aan een muziekweek bij de maranataschool. Op 31 maart werd door Gerdien Sloetjes (hobo) en Bastiaan Lammers (slagwerk) met goed gevolg deelgenomen aan het muziekexamen van de muziekschool; beiden slaagden voor het B-diploma.

April Op zaterdag 7 april werd het voorjaarsconcert gehouden. Voor de pauze speelden het B-orkest en de malletband, de laatste voor het eerst onder leiding van hun nieuwe dirigent Fred Lankamp. Ook waren er weer enkele jubilea, namelijk Gerrit Seesink die 40 jaar lid was en Hans Jansen en Gerjo Seesink, beiden 25 jaar lid. De jubilarissen ontvingen een felicitatie van de heer Kruisselbrink van de Gelderse Muziekbond, waarbij de gebruikelijke insignes werden opgespeld. Vervolgens sprak de voorzitter de jubilarissen toe en bood bloemen aan.

Na de pauze met de gebruikelijke verloting was het A-orkest aan de beurt met haar programma.

Op 28 en 29 april werd het jaarlijkse jeugdkamp in Lievelde gehouden. Hier werd intensief genoten van de diverse activiteiten.

Mei Op 4 mei werd meegewerkt aan de dodenherdenking. Het A-orkest speelde in de herdenkingsdienst en vervolgens begeleidden enkele leden van de malletband de stille tocht; bij de kranslegging bij het monument werd weer door het A-orkest meegewerkt aan de plechtigheid.

Op 24 mei (hemelvaartsdag) verleende een muziekgroep medewerking aan de kerkdienst te Sinderen.

Juni Op vrijdag 8 juni werd in de Borch het leerlingenconcert gegeven. Na de opening traden eerst beide blokfluitgroepen op onder leiding van Leonie Rouwhorst; vervolgens werden diverse solo/samenspelstukjes ten gehore gebracht. Na de pauze trad het B-orkest op onder leiding van Gerjo Seesink. Alle optredens werden beloond met een hartelijk applaus. Na afloop konden de blokfluiters instrumenten uitproberen.

Op zaterdag 9 juni werd de rommelmarkt gehouden; deze bracht netto ca. f 3.000,-- op, waarvan f 700,- bij de boeken. Het actiecomité zoekt nog naar publiektrekkende activiteiten om het aantal bezoekers te verhogen; ideëen zijn welkom.

Op vrijdag 15 juni verleenden we medewerking aan de intocht van de avondvierdaagse te Varsseveld.

Op zaterdag 30 juni werden muziekexamens gehouden in Hengelo (Gld) .Hieraan werd door 15 leden/leerlingen deelgenomen. De uitslagen waren als volgt:

Rianne van Beek klarinet D-diploma
Mark Jansen trombone D-diploma
Jan Willem Hiddink bariton B-diploma
Jelien Lammers bariton B-diploma
Ruben Lammers trombone B-diploma
Alwi Siebers tenor-saxofoon B-diploma
Kim Heideman fluit A-diploma
Jocelien Helmink alt-saxofoon A-diploma
Chris Jongsma trompet A-diploma
Judith Krajenbrink fluit A-diploma
Anke ter Maat tenor-saxofoon A-diploma
Lonneke Sloetjes klarinet A-diploma
Hannah Ymker alt-saxofoon A-diploma
Mariël Zweerink fluit A-diploma
Marleen Zweerink klarinet A-diploma

Een woord van waardering voor de inzet van de kandidaten en hun docenten is hier zeker op zijn plaats.

Juli Op zondag 1 juli brachten we een serenade aan het echtpaar Aalbers-Bruggink dat bij de Bettekamp haar 65-jarig huwelijksfeest vierde. Op 6 juli waren we paraat voor het maken van een foto van Jubal in het plantsoen bij de Prinsenhof. Daarna werd bij de Borch een openluchtconcert gegeven door de malletband en het A-orkest; dit werd door het publiek bijzonder gewaardeerd.
buitenconcert-2001-2.jpg (108461 bytes)
Buitenconcert 2001

Met dank aan Erwin Heersink!

buitenconcert-2001-3.jpg (90066 bytes)
Buitenconcert 2001

Met dank aan Erwin Heersink!

buitenconcert-2001-1.jpg (29389 bytes)
Buitenconcert 2001

Met dank aan Erwin Heersink!

Het optreden bij het schoolfeest bij de Maranathaschool op 19 juli werd door het slechte weer afgelast. Op 20 juli werd het jaar afgesloten met een feestavond.

Augustus Zoals ieder jaar openden we het nieuwe seizoen met de medewerking aan de jaarlijkse optocht van de AOV. Op donderdag 16 augustus stonden we bij het gemeentehuis opgesteld en werd het vaandelzwaaien bij de opening begeleid, waarna we ons tijdens het voorbijtrekken van de wagens in de stoet voegden. Op zaterdag 18 augustus trokken we aan het hoofd van de stoet door het dorp.

Optocht 2001

Met dank aan Erwin Heersink!


Optocht 2001

Met dank aan Erwin Heersink!

Op vrijdag 24 augustus hebben het A- en B-orkest de repetities hervat. Vervolgens zijn ook de Malletband en de blokfluiters gestart.

September Op 14 september brachten we een serenade bij het echtpaar Wildenbeest-Nijman, i.v.m. hun 50-jarig huwelijksfeest.
Oktober Deze maand werd gebruikt voor de voorbereiding op het concours van het A-orkest, waarbij een aantal extra repetities werd gehouden. Ook werd een try-outconcert gegeven op zaterdag 20 oktober, samen met de muziekvereniging uit Lievelde.
November Op 3 november nam het A-orkest deel aan het muziekconcours in Enschede. Onder leiding van Henk-Jan Heijnen boekten we een prima resultaat: met 85,5 punten een 1e prijs met promotie naar de Vaandelafdeling. Na afloop werd in de Borch nog enige tijd nagenoten van het succes. Lees hier een uitgebreid verslag van dit concours, inclusief alle juryrapporten.

Op vrijdag 9 november werd de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. In de vacature Monique Wassink werd Jolanda Seesink gekozen als bestuurslid; Gerdien Heusinkveld werd gekozen in de plaats van Jan Willem van Eerden, die eerder dat jaar was afgetreden.

Bij de hervatting van de repetities van het A-orkest kon de voorzitter 9 nieuwe leden begroeten.

December Op 15 december werden muziekexamens gehouden waaraan 11 leden van Jubal hebben deelgenomen; de uitslag was als volgt:
Jeroen Hobelman bariton B-examen
Ilse Krajenbrink fluit B-examen
Janneke Aalberts klarinet B-examen
Christine Hiddink klarinet B-examen
Hannah Jongsma klarinet B-examen
Daan Hobelman trompet B-examen
Lineke Corzaan klarinet A-examen
Mariel te Kamp klarinet A-examen
Jorik Hofs slagwerk 1 A-examen
Wessel Westerveld slagwerk 1 A-examen
Gerben Hiddink trompet A-examen

Op 16 december speelden we in de kerkdienst in de Grote Kerk te Varsseveld.

Op 23 december werd meegewerkt aan de jaarlijkse kerstzangdienst in de Van Pallandthal.

Concours A-orkest 2001 juryverslag Dirk Koster

Uitgetypt verslag van dhr. Dirk Koster


Klik op de foto voor een grotere versie

Symphonic Variations:

Klank kan nog meer gemengd ingevoerd worden. Technisch veel goeds van hout. 47 - Samenspel in klankregister trachten allen gelijk te houden. fp Effectvol gespeeld. 94 - Goed doorzichtig spel. 109 - Glizz. (Glizzando) in de maat spelen / tempo houden - niet versnellen. Andante lage begeleiding mag iets terug nemen in sterkte t.o.v. andere registers. 171 - samenspel veel goeds - trachten vol te houden. Marcia Goed vlot tempo en muzikaal veel goeds. Pas op de zinnen nog even uitspelen. Iets te fragmentarisch ? (dit vraagteken is van de jury zelf!) Goede climax naar het slot.

Liturgical Dances

Mooi van hoorn. Klank - Toch nog steeds de motieven pp inzetten! 22 - samen in accoorden nog exacter. 32 - Nog gelijker in wisseling van de accooorden. 34 - doorgaans goed samenspel. 137 - nog de balans verfijnen. Dynamiek verzorgd. Slagwerk in sterkte nog meer aanpassen aan blazers (nu af en toe te sterk). Slot gedeelte: hoofdmelodie trachten meer uit te laten komen.

Geheel voor beide werken een goed muzikaal optreden. Proficiat met uw promotie naar vaandel afdeling. Complimenten aan dirigent en musici.

Met dank aan Swen Zuiderwijk voor de complete analyze van het handschrift

Concours 3 november te Enschede

Concours 3 november te Enschede

JUBAL promoveert naar de vaandelafdeling! Dat is het resultaat van het concours op zaterdag 3 november 2001 te Enschede.

Op deze pagina kunt u de juryverslagen lezen (waarbij ik geprobeerd heb alles uit te typen) en een klein verslag lezen van de dag zelf. Hopelijk kan ik hier over enige tijd ook nog foto's aan toevoegen

Kies uit dit lijstje de pagina die u wilt bekijken:

De gespeelde werken:

En om het geheel compleet te maken, de puntentoekenning:

dhr. Koster dhr. Hamer dhr. Schoonenbeek
Onderdelen Symphonic Variations Liturgical Dances Symphonic Variations Liturgical Dances Symphonic Variations Liturgical Dances
1. Intonatie 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
2. Klankvorming 8.5 8.5 8.5 8.5 9 9
3. Klankbalans 8 8 8.5 8 9 8.5
4. Techniek 8.5 8.5 9 9 9 9
5. Articulatie 8.5 8.5 8.5 8.5 9 9
6. Ritmiek 8.5 8.5 9 9.5 9 9
7. Samenspel 8.5 8.5 8.5 9 8.5 9
8. Dynamiek 9 9 8.5 8.5 8.5 8.5
9. Nuancering 8.5 8.5 8.5 8 8 8
10. Muzikale uitvoering / programmakeuze 9 8.5 7.5 7.5 8 8
Totaal 85.5 85.5 85.0 85.0 86.5 86.5

Resultaat: 1e prijs + promotie naar de vaandelafdeling

Concours A-orkest 2001 juryverslag Kees Schoonenbeek

Uitgetypt verslag van dhr. Kees Schoonenbeek


Klik op de foto voor een grotere versie

Symphonic Variations:

Begin niet helemaal homogeen. 48 ev. stemming 173-175 spoort niet helemaal. Prima uitvoering.

Liturgical Dances

Goede start. 13 e.v. stemming! 185 e.v. balans!
Wat een berg noten, knap gespeeld. De keuze van de werken weegt eigenlijk niet mee, maar we hoorden twee spektakel stukken waardoor een eenzijdig beeld ontstaat.

Inloggen (leden/donateurs)

Laatste nieuws

Volgt u Jubal al op Facebook? Bezoek onze pagina, klik op "vind ik leuk"en u blijft vanzelf via Facebook op de hoogte van activiteiten van Jubal.

Ideeënbus

Heeft u ideeën? Laat deze dan achter via de Ideeënbus