Activiteiten 2011

Dit verslag wordt gedurende het jaar gevuld wanneer er elders op de website meer informatie over een activiteit te vinden is. Gedurende het jaar is dit verslag dan ook niet altijd volledig. Na de ledenvergadering in het najaar wordt onderstaande tekst vervangen door de (meer volledige) tekst van het sociaal jaarverslag.

2010 Januari

Op vrijdag de 7e verzamelden zich ’s morgens een ruim 30 tal leden van alle orkestonderdelen in de Kwaksmölle om o.l.v. Gerjo te oefenen voor het MMJZ optreden met als onderwerp “circus”.

Leerlingen uit de groepen 5, 6, 7 en 8 van de 4 scholen (Juliana-, Knienenbult-, Maranatha- en Wilhelminaschool) vulden vanaf kwart over twee de Grote- of  Laurentiuskerk om te genieten van een spetterend optreden van Henk Jan resp. als circusdirecteur, koorddanseres, paardentemmer, sterkste man (maar Ruben Gielink was toch sterker !), olifantentemmer en natuurlijk ook als clown. Hier en daar onderbrak Michiel Hobelman de voorstelling als stoute jongen die er met de kas vandoor was gegaan. Het geheel werd o.l.v  Gerjo begeleid door een ca. 35 man sterke circusband die de door Henk Jan gecomponeerde muziek uitvoerde.

Op de 26e startte de MMJZ-opleiding met 6 leerlingen. Door het ontbreken van groep 4 op het circus-optreden op vrijdagmiddag is het aantal beduidend lager dan voorgaande jaren.

De 29e werd tijdens de soepactie geprobeerd weer de nodige erwten-, c.q. tomatensoep en rookworsten aan de man/vrouw te brengen in het dorp en de buurtschappen. Vermoedelijk waren er door het mooie weer minder mensen thuis, de opbrengst was iets lager dan vorig jaar.

De voorstelling is opgenomen en in 7 delen te bekijken.
Februari

Op de 27e werkte een koperensemble mee aan de kerkdienst in De Keurhorst.

Maart

Op de 19e nam de malletband deel aan het lenteconcert in Langerak samen met St. Sebastiaan Zieuwent, De Eendracht Hummelo en SMD Doetinchem. Behalve afzonderlijk traden de 4 ook gezamenlijk op tijdens het slotoptreden. Het dak ging bijna van De Veldhoen af.

April

De 2e vond het voorjaarsconcert plaats in de grote zaal van het vernieuwde Borchuus van de A- en B orkesten en de malletband. Het B-orkest speelde stukken welke ook in Oelsnitz zouden worden uitgevoerd. De malletband liet duidelijk horen dat de verjonging in het ledenbestand positief op de kwaliteit van haar optreden heeft gewerkt. Het A-orkest had een Spaans programma ingestudeerd en liet dat ook merken door in zwarte kledij met rode accenten op te treden. Judith Vink werd gehuldigd vanwege haar 25 jarig lidmaatschap.

Op de 12e en de 19e gaf Marius Bongers een promotieles voor de malletband op resp. de Maranatha- en de Koningin Wilhelminaschool

Op de 15e toonden de leerlingen van het MMJZ-project wat ze in ruim drie maand al aan muzikale kennis hadden opgestoken. 5 van de 6 kinderen besloten om door te gaan met les en kozen een instrument.

Op de 16e slaagden Ismee en Joni Susebeek voor A-theorie-examen op klarinet, Janneke Westerveld en Remco Hartemink voor B-theorie op resp. alt-sax en slagwerk; Esther van Braak en Willeke van der Wardt voor D-theorie op resp. bariton en tenor-sax

Op de 29e trad een koper-ensemble op tijdens de kerkdienst i.v.m. het huwelijk van Renske Krajenbrink met Thijs Hiddink in de Keurhorst. Op het avondfeest werd flink gefeest, ook door de aanwezige Jubal-collega’s van Renske.

De 30e, Koninginnedag, begeleidden we de AOV-vendeliers. De malletband en het A-orkest trokken naar de Bettekamp en daarna naar Den Es voor de muzikale ondersteuning van het vendelzwaaien.

Mei

De ouders van Wieneke Harmsen waren al op 29 april getrouwd. Op de 6e mei bracht het A-orkest en malletband hen (lid Jubal Support) een serenade op hun feest in het Buurtschapshuis in Sinderen

Op het Jubal-Kamp op de 7e  en 8e  hadden ruim 40 leden een geweldig week-end in Almen onder ideale weersomstandigheden. De opkomst was vrijwel even groot als vorig jaar De Jubal-Kamp-commissie had eer van haar werk en kreeg daar ook van verschillende kanten complimenten voor.

In de week van de 16e t/m de 21e mochten we weer met de collectebussen van de Anjeractie (t.b.v. het Prins Bernhard Cultuurfonds) op pad. Dat het enthousiasme om voor deze actie langs de deur te gaan geleidelijk terug loopt, blijkt wel uit de opbrengst, we haalden voor onze eigen vereniging nog geen € 500,-- binnen.

Op de 21e slaagden voor het A-theorie-examen Ruben Gielink en Jochem Seesink op bariton, alsmede Anna Rootmensen en Monique Hartemink op fluit.

Op de 29e werkte het B-orkest mee aan de kerkdienst in de Grote of Laurentiuskerk. Dit was tevens een try-out optreden voor hun concert in Oelsnitz.

Juni

2 t/m 5 juni: Oelsnitz ! Das B- Orkester kommt d’ran. Op verzoek van de PG Varsseveld ging het met enkele leden aangevulde B- orkest naar Oelsnitz om met een concert en een medewerking aan een kerkdienst een extra cachet te geven aan de 25 jarige samenwerking tussen de kerkelijke gemeenten van Oelsnitz en Varsseveld. Behalve het concert en de medewerking aan de kerkdienst, waar ze een goede indruk hebben achtergelaten, was er ook nog voldoende tijd voor excursies en ontspanning. Op de site kunnen diegene die niet mee geweest zijn een goede indruk krijgen van hetgeen ze gemist hebben.

Oude IJsselstreek Muziek Festival op de 18e. Vanwege het weer werd er in de DRU-Fabriek opgetreden door het A-orkest. Omdat het programma uit Spaanse nummers bestond, kleedden we ons weer in het zwart met rode accenten.

Het inmiddels gebruikelijke laatste concert van het seizoen met Concordia werd op de 24e gehouden. Traditiegetrouw moest wanneer Concordia het organiseert, worden uitgeweken vanwege het weer van het Hofshuus naar de Grote- of Laurentius Kerk. Voor dit laatste Spaanse programma kleedden we ons weer in het zwart met rode accenten.

De malletband deed dit jaar niet mee aan dit concert omdat de bestuurs- en malletbandleden Anke Legters en Tristan Siebers die dag met elkaar zijn getrouwd. Enkele bestuursleden hebben na het concert nog even het bruidspaar gefeliciteerd.

Op de 25e slaagden voor A-examen praktijk Anna Rootmensen en Monique Hartemink beiden op dwarsfluit alsmede Roby Spaan op klarinet. Voor B-theorie slaagde Emmy Kok op fluit. Voor B-praktijk slaagde Joris Kodde op trombone en Janneke Westerveld op alt-sax.

Het verenigingsjaar 2010/11 werd op de 25e afgesloten op feestelijke wijze in het Borchuus.  De hapjes (en drankjes) waren heerlijk, maar door het ontbreken van andere activiteiten zat er niet veel “Schwung” in.

Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

Op 23 december vond het Kerstconcert plaats in de Grote Kerk te Varsseveld. Aan het concert werd medewerking verleend door Rutger de Vries en kleinkoor Second Edition. Elders op de website is meer informatie over dit concert te vinden.

Inloggen