2010

Activiteiten 2010

Activiteiten 2010

Dit verslag wordt gedurende het jaar gevuld wanneer er elders op de website meer informatie over een activiteit te vinden is. Gedurende het jaar is dit verslag dan ook niet altijd volledig. Na de ledenvergadering in het najaar wordt onderstaande tekst vervangen door de (meer volledige) tekst van het sociaal jaarverslag.

2010  Januari

Op de 6e startte de MMJZ-opleiding met 15 leerlingen (5 meer dan zich in november hadden opgegeven).

De 30e werd tijdens de soepactie geprobeerd weer de nodige erwten-, c.q. tomatensoep en rookworsten aan de man/vrouw te brengen in het dorp en de buurtschappen. Het weer was ons goed gezind. Een winterzon scheen over de besneeuwde straten. Er werd 41 liter snert méér, maar 51 liter tomaten-groentesoep minder verkocht dan vorig jaar. Daarentegen verkochten we, mede door de actieprijs van € 10,-- voor 2 bakken soep naar keuze met een rookworst, maar liefst 225  worsten meer. De netto- opbrengst werd met een verhoging van € 300,--:  € 5.807,36  . En behalve voor de good-will, doen we het toch vooral voor dat laatste.

Februari

Het Varssevelds Brass- ensemble (voor het grootste deel bestaand uit Jubal- leden) heeft een doorstart gemaakt op de 6e tijdens het concert van Vocaliste.

Dat de kerk door de snijdend koude wind nauwelijks goed warm te krijgen was, werd deels goed gemaakt door de programma- keuze op de 13e in het Valentijnsconcert. Het C- en B-orkest, de Malletband en het A-orkest brachten een programma met veel romantische muziek, waar bij Nieke Kodde op hoorn bij het C- orkest en Boris Jansen op saxophoon bij het A – orkest als solisten optraden. In het Adiós Nonino moest iedereen weer even denken aan de traan van prinses Maxima op 02-02-2002.

Maart

In deze maand hadden we geen officiële optredens buiten de repetities om.

April

Op de 17e toonden de leerlingen van het MMJZ-project wat ze in ruim drie maand al aan muzikale kennis hadden opgestoken. Ook traden verschillende groepen leerlingen en de malletband op. Alle leerlingen hebben een instrument-keuze gemaakt.

 

Op het Jubal-Kamp op de 24e en 25e hadden maar liefst 43 leden een geweldig week-end in Lochem. De Jubal-Kamp-commissie had eer van haar werk, maar ook de handen vol door deze record- opkomst. Elders op de site staat een verslag met foto's en een filmpje.

Mei

De tocht bij de dodenherdenking op de 4e werd voorafgegaan door enkele leden van de malletband. Het A-orkest speelde bij het monument aan de Irenestraat na de 2 minuten stilte het Wilhelmus.

Omdat Gerjo is begonnen met op conservatorium orkest-directie te gaan studeren, mocht hij samen met 2 collega’s het dirigeren oefenen op de 21e met het A-orkest. De week daarop, de 28e, haalden ze, mede dank zij de muzikale inzet van het A- orkest het overgangstentamen met delen uit de 1e suite van Holst en de Song of the East End van Pavel Stanek.

 

In de week van de 31e mochten we weer met de collectebussen van de Anjeractie (t.b.v. het Prins Bernhard Cultuurfonds) op pad. Gewapend met de als beloning gekregen stappenteller zagen we kans voor de kas van Jubal € 649,32 en voor het Pr. Bernhard Cultuurfonds  het dubbele  op te halen.

 

Juni

Omdat de avondvierdaagse in Varsseveld een mijlpaal had bereikt, nl. 45 jaar, was de slotdag niet op vrijdagavond maar op zaterdagmiddag, de 5e. Om half twaalf gaven we op het plein voor het oude gemeentehuis voor ca. 10 personen publiek een marsconcertje van een half uur samen met Concordia en SMD. Omdat dat zo’n succes was, werd dat om twaalf uur en om half één nogmaals herhaald door resp. de Gelreband drum&showfanfare uit Dieren en de Batavorum pipes and drums uit Nijmegen. Na versterking van de inwendige mens, werd er om ca. 2 uur gerepeteerd op het gezamenlijke optreden van alle deelnemende korpsen met het stuk The Highland Cathedral. Daarna werden we in de stoet gevoegd en marcheerden we door het dorp naar het voetbalveld waar de gebruikelijke ceremoniën bij de intocht van de avondvierdaagse en een optreden van de Gelreband plaatsvonden. Na het gezamenlijke uitvoeren van de ingestudeerde mars, kwam er om ruim half vier een eind aan dit qua tijd lange optreden.

Zondag de 6e werkten een 12-tal koperblazers o.l.v. Gerjo mee aan een kerkdienst bij de Keurhorst

In het week-end van de 11e tot de 13e werd in Engbergen weer het O.IJ. Streekfestival gehouden. Om ca. 20:15 uur  op de zaterdagavond trad het B-orkest daar op met Red Band. Dat deze bandleden geen relatie hebben met hun dropjes-naamgenoten was goed te horen. Het enthousiaste concert van het B- orkest  en de band werd door het publiek met warme applauzen beloond.

Esther van Braak op euphonium en Rob Sloetjes op hoorn werden op de 18e door het A- orkest begeleid in het openbare deel van hun C- resp. D-examen.

De inmiddels traditioneel geworden laatste repetitie voor de vakantie werd op de 25e gehouden in de vorm van een concert met Concordia bij het Hofshuus. Behalve de malletband en het A- orkest werkten ook Esther en Rob mee door hun examen-solo nog een keer uit te voeren.

Voor de muzikale opluistering van de veteranendag op de 29e zorgde weer een koper-ensemble bestaande uit 1 hoorn, 1 bariton, 2 trompetten en 1 trombone.

Juli

Het verenigingsjaar 2009/10 werd dit keer met een BBQ bij het Hofshuus op de 2e afgesloten op feestelijke wijze.

Augustus

Huwelijk.

Voor het eerst sinds jaren was nu eens niet de optocht de start van het verenigingsjaar maar het huwelijk van een lid van de malletband.

Op de 6e ging José Hartemink trouwen met Herman Bongen. Een 7 koppig koperensemble van Juballeden o.l.v. Gerjo zorgden voor de muzikale begeleiding van de kerkdienst. Enkele bestuursleden bezochten de kerkdienst en de receptie. De malletband mocht ‘s avonds op de bruiloft bijdragen aan het slagen van het feest. Mede dank zij hen is dat prima geslaagd. Het zal nog wel even wennen zijn om José voortaan Bongen te noemen.

Kermis. Op de 19e en 21e gingen de malletband en het A-orkest als onderdeel van de AOV-optocht door Varsseveld. Donderdag hebben we de wagens opgehaald bij het Svedex-terrein en liepen we vooraan. daardoor konden we redelijk doorlopen.  Door onze plek  aan het eind van de optocht was het  zaterdag minder plezierig lopen dan donderdag.

September

Een extra repetitie werd op de 11e ingelast voor het A- orkest, i.v.m. de voorbereiding op het concours.

Het B- orkest verleende medewerking aan de zondagavondzangdienst op de 27e in de Grote- of Laurentiuskerk.

Oktober

Omdat de voorbereidingstijd voor het concours krap was, werd op de 16e nog een extra repetitie ingelast voor het A- orkest in het Union-gebouw te Zelhem.

Op de 30e was het eerste try-outconcert van het A- orkest voor het concours. De concoursnummers werden voor het eerst uitgevoerd voor publiek in cultureel centrum ‘t Spieker te Eibergen op een concert samen met Euphonia uit die plaats.

November

Op de 13e werd het tweede try-outconcert van het A- orkest gegeven voor eigen publiek in de Grote- of Laurentiuskerk.

De 20e was voor het A-orkest de grote dag, deelname aan het concours in het Muziekcentrum van Enschede. Met de nummers Gloriosa en Sidus, voorafgaand door het inspeelwerk (lied 170: Meester, men zoekt u wijd en zijd), speelde het in de eerste afdeling 84,17 punten bij elkaar, een vette eerste prijs. Na thuiskomst werd het laat op de after-party in het Oude Gemeentehuis. Na het concours kwam meteen een einde aan de vele keren naar Zelhem rijden tijdens de afgelopen maanden voor de repetities het muziekcentrum van Union. Op de pagina over het concours zijn de details over de toegekende punten en de volledige juryrapporten terug te lezen.

Op de 26e werd de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. De voorzitter opende met een gedicht, nadat hij een aantal hoogtepunten uit het verenigingsjaar had opgesomd. Omdat Judith Vink i.v.m. concoursvoorbereiding bij de zustervereniging Geesteren-Gelselaar niet aanwezig kon zijn, werd de huldiging van haar 25 jarig jubileum verschoven naar het voorjaarsconcert. Nadat Erwin de komende activiteiten de revue heeft laten passeren, werden de notulen van de vorige vergadering , het jaarverslag van de activiteiten en het fin. jaarverslag behandeld. Jeroen Hobelman en Renske Krajenbrink hebben de kas gecontroleerd en goedbevonden. Volgend jaar zal Renske worden bijgestaan door Alwi Siebers.

Tijdens de bestuursverkiezing roemde Erwin het vele werk dat de aftredende en niet herkiesbare Jolanda Seesink voor de vereniging heeft gedaan. Zelf was Erwin ook aftredend maar wél herkiesbaar. Met algemene stemmen werd hij herkozen. Lidy Wassink werd als nieuw bestuurslid gekozen. In de aparte voorzitters-verkiezing werd Erwin met algemene stemmen herkozen. De vergadering beloonde het aannemen van de verkiezing van Lidy en Erwin met applaus.

Na het aannemen van een trendmatige verhoging der contributie naar € 155,-- per jaar werden de namen genoemd van de leden die zitting hebben in de 9 commissies die Jubal rijk is.

Het lid-zijn van Jubal van de CBOW werd daarna te discussie gesteld. Omdat de CBOW uit de NFCM wil stappen en zich aan wil sluiten bij de FKM, kreeg het bestuur toestemming een eventuele overstap naar de KNFM voor te bereiden. De laatste 2 concoursen waaraan we hebben deelgenomen waren georganiseerd door deze vereniging. Ook werden de examens van leerlingen al tijden lang afgelegd onder leiding van de KNFM.

Tijdens de rondvraag werd melding gedaan van het stoppen van 3 oud-gedienden bij de malletband, te weten Berry Legters, Ria Mateman en Gerrie Vrieze.

De 27e was gereserveerd voor een actie om interieur bij elkaar te verdienen voor het nieuwe Borchuus. De van het Borchuus gebruikmakende verenigingen gingen “de boer”op om kortingsbonnen te verkopen die men kon verzilveren bij de Varsseveldse middenstand. Mede dankzij het grote aantal Juballeden onder de verkopers bracht de actie ca. € 14.000,-- op.

December

Op de 3e gaf het mini- C-, het C- én het B- orkest een pepernotenconcert. Voor een enthousiast publiek werd er goed en erg afwisselend gemusiceerd. Hoogtepunt van de avond was natuurlijk weer de binnenkomst van Sinterklaas, bijgestaan dit keer door zijn muziek-Pieten.

Op de 4e slaagden Marion Seesink, Thera Heijerman, Remco Hartemink voor hun A- en Bente Rootmensen, Nieke Kodde en Jurgen van der Wardt voor hun B- examen

Inloggen

Laatste nieuws

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u eenvoudig op de hoogte blijven van Jubal? Abonneer u dan op de nieuwsbrief. U ontvangt dan maximaal 1x per maand een e-mail. Aanmelden is een kwestie van registreren op de website. En afmelden kan met 1 klik onderaan de e-mail.

Ideeënbus

Heeft u ideeën? Laat deze dan achter via de Ideeënbus