2008

Activiteiten 2008

Activiteiten 2008

2008 Januari Op 26 januari was de jaarlijkse soepactie. Ook dit jaar gingen we de deuren weer langs om tomatensoep, snert en worst te verkopen. Uitvalsbasis was ook dit jaar De Bettekamp, waar het personeel goed voor ons zorgde door koffie, fris en soep te serveren. De opbrengst dit jaar was EUR 5.457,- en met zo’n bedrag weten we weer dat het zeer de moeite waard is om een gedeelte van de zaterdag voor Jubal in te zetten. Dit jaar hebben we vanaf 2 weken voorafgaand aan de soepactie ook huis-aan-huis flyers rondgedeeld. Doel hiervan was donateurs te werven. Helaas viel het aantal nieuwe donateurs wat tegen.
  Februari Op zaterdag 2 februari vierden Han en Joke Gussinklo hun 40-jarig huwelijk. ’s Middags heeft het A-orkest hen een serenade gebracht. Zij waren ook uitgenodigd voor de receptie zodat we in een gemoedelijke sfeer dit feest hebben gevierd. ’s Avonds werd in zaal De Ploeg “Muzikaal Varsseveld” georganiseerd. Het B-orkest en de malletband traden hier op. Het werden optredens met een luchtig karakter. We hebben ons voor een niet typisch Jubal-publiek gepresenteerd.

Zondag 17 februari was een kerkdienst voor verstandelijk gehandicapten. Tijdens deze begeleidde het A-orkest een aantal liederen en luisterde met enkele muziekwerken de dienst op. Muzikaal werd Jubal ondersteund door enkele kerkbezoekers die met hun instrumenten ook meespeelden. Al met al ontstond een prettige sfeer tijdens de dienst.
  Maart Geen bijzondere evenementen deze maand. Alle onderdelen van Jubal zijn druk aan het voorbereiden, zoals bijvoorbeeld Muziek Maak Je Zelf. Gerjo en Nicole zijn volop in de weer met de jonge leerlingen, onder andere om het eindconcert voor te bereiden. Ook is een afvaardiging van het bestuur naar een informatiebijeenkomst geweest voor De Nieuwe Borch. Aangezien wij De Borch veel gebruiken, volgen we de ontwikkelingen rondom de nieuwe plannen met grote belangstelling.
  April

In november hebben we enkele basisscholen bezocht met het piratenorkest, inmiddels is het project nagenoeg afgerond voor dit seizoen. Op 19 april was het slotconcert waarbij alle deelnemers hebben laten zien wat zij allemaal hebben geleerd. Van 15.00 tot 17.00 uur waren ouders, opa’s en oma’s, familie en vriendjes welkom en de zaal was dan ook goed gevuld voor het eindoptreden. Marcheren, blokfluiten, zingen en trommelen: alles kwam aan bod. Het C- en B-orkest en de malletband waren ook van de partij om te laten zien wat er verder voor mogelijkheden zijn. Het was een succesvolle middag volgens de deelnemers en het publiek, dus op naar een nieuw seizoen Muziek Maak Je Zelf. En natuurlijk hopen we dat de deelnemers van dit jaar nog lang lid van Jubal blijven. En bekijk snel het leuke bijbehorende filmpje.

Het donateursconcert vond dit jaar plaats op een bijzondere avond: dinsdagavond 29 april. In Varsseveld wordt al enkele jaren Koninginnenacht gevierd op deze datum, dus reden voor Jubal om juist die dag uit te kiezen voor een concert. Vanaf 12.00 uur werd in de kerk een podium opgebouwd en ging het bedrijf T3 aan de slag om een hele licht- en geluidsinstallatie op te zetten. De rockband Bad Sneakers, bestaande uit Varsseveldse muzikanten, werkte ook mee aan deze avond en samen met het A-orkest werden enkele nummers uitgevoerd. Het programma was erg afwisselend doordat het A-orkest (al dan niet samen met Bad Sneakers) en de malletband elkaar telkens afwisselde. De lichtshow zorgde voor extra effecten zodat we ons weer van een actieve kant hebben laten zien. Na afloop moest het slagwerk razendsnel naar De Borch worden gebracht omdat er een bakfietsenrace volgde om de kerk. Ondertussen werd ín de kerk alles weer afgebouwd en opgeruimd.

 

  Mei

Het jaarlijkse Jubal Kamp was in het weekend van 17 en 18 mei. De organisatie had dit jaar locatie De Scouthorst in Didam uitgekozen om het weekend door te brengen. Helaas was het zaterdag geen mooi weer: regelmatig regende het. Toch mocht dat de pret niet drukken, iedereen vermaakte zich uitermate goed. Het kennismakingsspel zorgde dat iedereen wist wie er mee was, het terrein boodt voldoende mogelijkheden door speeltoestellen en de gezamenlijke activiteiten werden volop meegedaan. Zoals het hoort lag iedereen laat in bed na een actieve dag. Gelukkig was het weer zondag veel mooier. De zon liet zich regelmatig zien en de regen was verdwenen. Nagenietend van nog een mooie dag in Didam, ging iedereen eind van de middag weer naar huis.


Lang niet iedereen kon de week na het kamp uitrusten, want van 19 tot 25 mei hebben de leden van Jubal gecollecteerd voor het Anjerfonds. Zodra Jubal de mogelijkheid heeft maakt de vereniging volop gebruik van de subsidiemogelijkheden van dit fonds. Dat houdt ook in dat we 1 keer per jaar wat terugdoen door in Varsseveld en omstreken huis aan huis te collecteren. Een derde deel van de opbrengst is voor onze vereniging, dus deze actie leverde ons nog een mooie bijdrage op.

 

  Juni Het B-orkest nam op 1 juni deel aan een openlucht-kerkdienst bij de Maranathaschool. Helaas was de opkomst wat mager, toch deed iedereen zijn/haar best om voor een goede muzikale bijdrage. De dienst stond mede in het teken van de ondersteuning van een project voor kinderen in Afrika, enkele muziekstukken waren hierop afgestemd.

De 1e week van juni werd in Varsseveld de jaarlijkse avond-4-daagse gehouden, dit jaar voor de 43e keer. De malletband en het A-orkest van Jubal nam deel aan de intocht. Deze begon bij De Bettekamp (aan De Egge) en ging door het centrum van Varsseveld naar de weide achter de Van Pallandthal. Het was het eerste optreden van Arjen Legters als tamboer-maître en dat ging hem goed af. De dag daarna, 7 juni, was de eerste van de 2 dagen van het 2e Oude IJsselstreek Muziekfestival. Het A-orkest van Jubal nam daar die dag aan deel. Met de uitvoering van onder meer de bastrombone-sole van “I Wanna Be Like You” door Gerjo Seesink en het swingende La Mer/Beyond the Sea konden we een enthousiast applaus van de toehoorders in ontvangst nemen.

Een vijftigjarig huwelijk bij een van onze leden: Dien en Gert Hoftijzer vierden op 14 juni hun 50-jarig huwelijk in De Radstake. Wij hebben hen een serenade gebracht en waren vervolgens uitgenodigd om het middagfeest bij te wonen.

Op 15 juni begeleidde een koperensemble met onder meer Jubal-leden een doopdienst in de Grote Kerk. Naast de begeleiding van de samenzang werden ook enkele muzikale intermezzo’s verzorgd.

De eerste veteranendag van gemeente Oude IJsselstreek werd gehouden op 27 juni. Een koperensemble met voornamelijk leden van Jubal begeleide de herdenkingsplechtigheid, als onderdeel van de veteranendag, bij het monument aan de Prinses Irenestraat.

Het laatste weekend van juni was een druk weekend voor het A-orkest. Op 27 juni werd bij ’t Hofshuus het concert met Concordia gehouden. Inmiddels een jaarlijks terugkerende afsluiting van het muzikale seizoen. Het weer was goed, er was veel publiek en muzikaal was het ook een geslaagde avond.
De volgende avond werd een concert gegeven in Dinxperlo: bij ’t Blauwe Meer was een buitenconcert georganiseerd door Psalm 150 waar ook Jubal optrad. Ook dit was een mooie zomerse avond waar het publiek van beide orkesten kon genieten. Met dit concert zat het muzikale jaar er ook op.
  Juli

In de vakantieperiode werden geen optredens verzorgd.

  Augustus

Net als andere jaren was de optocht het muzikale startsein voor het nieuwe seizoen. Op de 14e en 16e gingen de malletband en het A-orkest als onderdeel van de AOV-optocht door Varsseveld. Voorafgaand aan de optocht op zaterdag hebben we de wagens opgehaald bij het Svedex-terrein. Klik op onderstaande afbeelding om de foto's te bekijken.

Vervolgens gingen alle onderdelen weer van start, de eerste repetities en lessen volgden. Op de 22e was er een informatie-bijeenkomst voor alle leerlingen, zodat zij en ook hun ouders op de hoogte waren van allerhande zaken rondom de lessen.

Arjen Legters heeft zijn opleiding voor tamboer-maître afgerond en staat sinds kort voor Jubal tijdens de straatoptredens. Aangezien de commando’s wat zijn gewijzigd, werd er op 25e een korte oefening gehouden zodat iedereen zich deze commando’s eigen kon maken. Door een kleine communicatiestoornis heeft Arjen die avond 2 keer, voor 2 verschillende groepen, de commando’s uitgelegd. We konden ze al snel toepassen bij het eerstvolgende straatoptreden.

  September

De jaarlijkse optocht in Sinderen werd dit jaar door Jubal begeleid. We begonnen met koffie in de feesttent, en tijdens een flinke regenbui heeft onze nieuwe tamboer-maître Arjen de commando’s voor iedereen nog weer herhaald. Een bewonderende politie-agent bood zich spontaan aan met ons mee te gaan doen en Gert Lammers was bereid de taken van de overheidsdienaar op zich te nemen. Of het een reden van staatsveiligheid was, is niet bekend, maar de functie-ruil ging uiteindelijk niet door. Gelukkig was het weer bij de start van de optocht opgeklaard en vergezelde de zon ons tijdens de rondgang door Sinderen.

  Oktober

Het echtpaar Ten Brinke-Rougoor was 50 jaar getrouwd en vierde dit op de 18e. Samen met Concordia brachten we hen een serenade. Het podium in de grote zaal van De Radstake was net groot genoeg om het dubbel-orkest een plek te bieden.

Het A-orkest organiseerde op de 25e het najaarsconcert. In de Grote Kerk werd ’s middags alles in gereedheid gebracht, o.a. door de inmiddels bekende zwarte doeken op te hangen aan steigerbuizen. Rond 19.00 uur kwamen onze gasten, de leden van het fanfare-orkest Concordia uit Netterden, om in te spelen. Dit orkest staat onder leiding van Gerjo Seesink. Zij traden die avond ook als eerste op en voerden het programma uit wat zij een week later tijdens een concert-concours zouden uitvoeren. Iedereen was het erover eens dat het een goed optreden was en daarmee een prettige voorbereiding voor het concours. Na de pauze trad het A-orkest op. Na het inspeelwerk waren er 3 werken te beluisteren: Pagan Dances (deel 1), Jericho en The Wind in the Willows. Ook het A-orkest kreeg goede reacties te horen en beide orkesten waren na afloop in De Borch samengekomen om de avond gezellig af te sluiten. Concordia uit Netterden kreeg de positieve indruk in Varsseveld bevestigd door tijdens het concours ruim 80 punten te halen.

De laatste dag van oktober vond de jaarlijkse ledenvergadering plaats. Voorzitter Erwin Heersink opende de avond en gaf vervolgens een korte samenvatting van wat er het afgelopen verenigingsjaar zoal heeft plaatsgevonden. Daarna was het woord aan Wim Kruisselbrink van de CBOW. Hij was gekomen om 4 leden te huldigen: Jolanda Seesink en Ria Mateman vanwege hun 25-jarig en Dien Hoftijzer en Gerrit Wildenbeest vanwege hun 60-jarige lidmaatschap. Zij werden allen persoonlijk toegesproken: Jolanda over haar actieve rol binnen Jubal, Ria als belangrijk lid binnen de malletband, Dien werd geprezen om haar rol binnen de alt-sax-sectie en Gerrit als rasechte klarinetman. De 4 personen zijn allen nog actief binnen onze vereniging en vanwege hun jubileum kregen zij de bijbehorende onderscheiding opgespeld door de heer Kruisselbrink. Voor de 60-jarigen was er ook nog een oorkonde. Namens Jubal feliciteerde Erwin Heersink de jubilarissen en overhandigde een bos bloemen.

In deze vergadering waren Mandy Bruggink en Roel Arentsen de aftredende bestuursleden, zij werden door de voorzitter bedankt voor het vele werk dat zij voor de vereniging hebben gedaan. Annemiek Susebeek was herkiesbaar. Zij en Thera Lammers, Anke Legters en Jan Klanderman werden gekozen zodat het bestuur weer compleet is. Verder bleek die avond weer dat het afgelopen seizoen en het lopende seizoen de jeugd centraal stond binnen Jubal. Het jeugd- en leerlingenaspect blijft binnen de vereniging van levensbelang voor ons voortbestaan.

  November

Op de 1e slaagden Jelmer te Grotenhuis, Joris Kodde en Esther van Braak voor het muziekexamen, resp. voor het A, B en C theorie-onderdeel.

Om de jeugd ons enthousiasme voor de muziek over te dragen togen een 20 tal leden uit de malletband en het A- orkest op de 21e naar 4 basisscholen, resp de Julianaschool op de Heelweg, de Knienenbultschool in Westendorp, de Wilhelminaschool en de Maranathaschool in Varsseveld. Behangen met ratten voerde Henk- Jan de Rattenvanger van Hamelen op. De dag was succesvol, er meldden zich 13 scholieren aan voor het project MMJZ. Klik op de onderstaande foto voor de foto's.

De malletband sloot november af met het op de 29e organiseren van drum-fun 2. Met medewerking van de malletbands uit Huissen en Nijmegen werd een gevarieerd programma gepresenteerd. De goedgevulde Borch kon horen dat malletbands meer muziek kunnen maken dan alleen maar marsjes spelen.

  December

Door de verjaardag van Sinterklaas vervielen de repetities op de 5e.

Een groep koperblazers werkte op de 18e mee aan de herdertjes tocht van de Maranathaschool. Hoewel ze bijdroegen aan een gezellige kerstsfeer, was het ook kou-lijden geblazen.

 

Inloggen

Laatste nieuws

Anoniem doneren

Draagt u Jubal een warm hart toe? Wilt u ons best eens iets toestoppen? Maar heeft u geen zin in langlopende verplichtingen?

Doneer dan eenvoudig eenmalig en anoniem via de doneerpagina bij Pay.nl. Bedrag invullen, betaalmethode kiezen en klaar. Verder geen ingewikkelde formulieren.

Alvast dank!

Ideeënbus

Heeft u ideeën? Laat deze dan achter via de Ideeënbus