2007

Activiteiten 2007

2007 Januari 8 januari was in de Wilhelminaschool de eerste repetitie van de malletband onder leiding van Marius Bongers.

De jaarlijkse soepactie was op 27 januari. Ook dit jaar gingen we vanuit zorgcentrum De Bettekamp met vele liters soep op pad. De soepactie is elk jaar een zeer welkome aanvulling op de kas van Jubal en dat bleek ook dit jaar weer het geval. Met een opbrengst van ruim 5.800,- kunnen we de geplande inbevrvesteringen weer uitvoeren. Mandy Bruggink en Arjen Legters hebben er samen met de penningmeester weer vele uren ingestoken om deze musicaactie soepel te laten verlopen en gelukkig is dat nu ook weer gelukt.
  Februari Op 10 februari was het Wensconcert van het A-orkest. Ook het B-orkest trad op zodat we een compleet programma konden bieden deze avond. Voor het optreden van het A-orkest waren wensen verzameld, Jubal Support had een lijst en een cd met muziekwerken ontvangen zodat zij konden aangeven hoe het programma er uit zou komen te zien. Een zeer gevarieerd programma was het resultaat, dit keer gepresenteerd door Maureen Huls als ladyspeaker.
  Maart Er waren geen activiteiten gepland.
  April

Vrijdag 27 april was een bijzondere dag voor ons lid Gert Klanderman. Uit handen van burgemeester Alberse ontving hij een Koninklijke onderscheiding voor al zijn inspanningen waaronder het vele vrijwilligerswerk in Varsseveld.

Op 28 en 29 april was het jaarlijkse Jubalkamp, dit jaar weer bij Kerkemeijer in Borculo. Het weer was gelukkig fantastisch, zodat iedereen veel buiten kon spelen. De organisatie had leuke activiteiten geregeld, de zaterdagavond stond weer in het teken van een bosspel (en dan wel in het donker!) en het kampvuur mocht ook deze keer niet ontbreken. Al met al was het weer een geweldig kamp waarvan iedereen de dagen daarna flink moest uitrusten.

Koninginnedag 30 april: dit jaar was het aan Jubal om de opening van dit feest in Varsseveld te begeleiden. Voorafgegaan door de AOV-vendeliers liepen we van De Bettekamp naar het Gemeentehuis. Na het openingswoord door de voorzitter van de AOV en door de burgemeester speelden we de vaandelwals en het Wilhelmus. Daarna lieten de Varsseveldse kinderen talloze ballonnen op zodat de lucht even oranje gekleurd was. Na een kop koffie bij Kwalitaria De Heer gingen we samen met de vendeliers naar de Bettekamp en vervolgens naar Den Es voor een vaandelhulde en het Wilhelmus.

  Mei

Op 4 mei is de jaarlijkse herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Evenals voorgaande jaren gingen tamboers van de malletband voorop in de Stille Tocht vanaf de Grote Kerk, via de oorlogsgraven op begraafplaats Rentinkkamp naar het monument. Het A-orkest ging afzonderlijk vanuit De Borch naar het monument waar zij na aankomst van de deelnemers aan de Stille Tocht enkele koralen speelden. Na de 2 minuten stilte werd het Wilhelmus gespeeld.
Later die avond vond de generale repetitie plaats voor het concert van morgen.

Op 5 mei zijn er theorie-examens geweest, de volgende kandidaten hebben deze met goed gevolg afgelegd:

Jeroen Hobelman D
Rob Sloetjes C
Femke Harmsen A
Chris Jongsma C
Michiel Hobelman C
Bart Heersink B
Esther van Braak B
Willemijn Hettinga B
Willeke vd Wardt heeft op 12 mei het theorie-examen A (tenor-sax) behaald.

De 5e mei bleek een drukke dag: Jubal een bevrijdingsconcert. Vroeg in de middag was een ploeg mensen begonnen met het opbouwen van steigers zodat de zwarte doeken konden hangen en, voor het eerst, ook een groot wit scherm voor een diapresentatie die de te spelen werken visueel zouden ondersteunen.

Tijdens dit concert trad het A-orkest voor de pauze op met "herdenkingsnummers" en na de pauze met "bevrijdingsnummers". De afbeeldingen zorgden volgens het publiek zeker voor een aanvulling op de muziekstukken. Er waren 3 solisten: Jaap Wisselink op piano, Roosmarijn Tuenter op viool en ons eigen lid Marijke Beenes die enkele nummers van Vera Lynn zong. Christel Geurink was deze keer de ladyspeaker. Ook werd tijdens dit donateursconcert stil gestaan bij het 25-jarig jubileum van Erwin Heersink, Edwin Klompenhouwer en Roel Arentsen, waarvoor zij tijdens de laatste ledenvergadering al het jubileumspeldje hebben ontvangen.

In Varsseveld vindt jaarlijks een "Goadag" plaats bij 't Hofshuus. Jorik Hofs en Arjen Legters hebben hier vanuit Jubal een optreden gegeven, op verzoek van de organisatie van 't Hofshuus.

Op 27 mei, eerste Pinksterdag, heeft het A-orkest een kerkdienst begeleid. Het was een bijzondere dienst omdat tijdens de dienst de Protestantse Gemeente Varsseveld officieel ontstond door een fusie van de Hervormde en Gereformeerde gemeenten. Het orkest begon om 08.45 met inspelen en na een kop koffie begon die dienst om 10.00 uur. Omdat ook nieuwe ambtsdragers werden bevestigd, duurde de dienst bijna 2 uur. Helaas waren veel leden afwezig.

Vorig jaar hebben wij voor het eerst gecollecteerd voor het Anjerfonds. Bij grote investeringen in instrumenten ontvangen wij vaak subsidie van dit fonds, dus op deze wijze doen wij wat terug. En daarbij is een derde gedeelte van de opbrengst voor onze vereniging. Van 29 mei tot en met 2 juni gingen alle leden van deur tot deur met de collectebus. In totaal leverde dit ruim 2.400,- euro op zodat de opbrengst voor Jubal zo'n 800,- bedroeg. Een goed bericht voor de penningmeester!

  Juni Op 3 juni begeleidde het B-orkest de jongerendienst in de Grote Kerk. Op het laatste moment werden zij gevraagd ook een schriftlezing van muzikale omlijsting te voorzien en dat werd 10 minuten voor de kerkdienst nog met de lezer van de bijbeltekst afgestemd; complimenten dus voor de flexibiliteit van dit orkest en van de dirigent!

Vrijdagavond 8 juni was de laatste dag van de Varsseveldse avond-4-daagse. Om 19.00 uur vertrokken de malletband en A-orkest, bijna zonder tamboer-maître, richting De Egge. Rond 19.30 uur ging de hele stoet richting het grasveld achter de sporthal waar de wandelaars hun aandenken uitgereikt kregen. Jubal hoefde dit niet af te wachten is liep direct door naar De Borch, waar het A-orkest nog heeft gerepeteerd.

Bart Heersink, Esther van Braak en Willeke van der Wardt hebben op 9 juni hun praktijk-examen B behaald op resp. hoorn, bariton en tenorsax.

Zaterdag 9 juni was een trieste dag voor de vereniging. Wij ontvingen bericht dat ons A-orkest lid Albert Rexwinkel die ochtend was overleden aan de gevolgen van een hartstilstand. Albert speelde bij het A-orkest euphonium. Hij was bijna 40 jaar muzikant waarvan ruim 15 jaar bij Jubal. We herinneren Albert als een bescheiden persoon, hij nam het oefenen van zijn partij erg serieus en genoot erg van het samen muziekmaken. Op donderdag 14 juni was de afscheidsdienst bij Monuta in Doetinchem. Aansluitend was de begrafenis op de begraafplaats van Hummelo. Het A-orkest speelde daar het koraal "Groot is Uw trouw". Na afloop was er gelegenheid tot condoleren bij Monuta.

Vanzelfsprekend hebben wij door deze trieste gebeurtenis onze deelname aan het Oude IJsselstreek Muziekfestival door het B-orkest (9 juni) en de optocht in Heelweg (14 juni) afgezegd.

Op 23 juni heeft Willemijn Hettinga B-praktijkexamen op bariton gedaan. Zij is hiervoor ruim geslaagd, dus Willemijn: gefeliciteerd.

Het is al een aantal jaren goed gebruik dat we aan het muzikale seizoen een gezamenlijk concert met Concordia geven. Dit jaar was dat op 29 juni. We hopen altijd op mooi weer, zodat we een buitenoptreden kunnen geven, maar helaas konden we vanwege slecht weer niet bij 't Hofshuus terecht en weken we uit naar de kerk. Concordia begon de avond met haar aandeel. Na een korte pauze trad de malletband van Jubal op, voor het eerst onder leiding van Marius Bongers. Marius heeft vanaf zijn aantreden een nieuw programma ingestudeerd en dit werd deze avond ten gehore gebracht. Het publiek was enthousiast over hun optreden zodat dit een opsteker is voor het volgende concert.

Een dag later, zaterdag 30 juni, was 's middags het Jeugdconcert. Alle onderdelen van Jubal die zich bezig houden met jeugd en opleidingen kregen de kans om zich te laten horen in De Borch. Zodoende traden het B- en C-orkest op, maar waren er ook een heel aantal leerlingen die op het podium flink van zich afbliezen. Natuurlijk konden ook de blokfluitleerlingen niet ontbreken, zij hebben onder leiding van Gerjo ook een prima optreden verzorgd.

De muzikale evenementen voor dit seizoen zaten er met het Jeugdconcert op. Restte ons nog om tijdens de jaarlijkse feestavond er een gezellige avond van te maken, en dat is goed geslaagd! De feestcommissie had dit jaar 't Hofshuus gereserveerd en daar was een geweldige barbecue geregeld. Gelukkig hadden we een goeie opkomst en dat bleek ook de moeite waard. Het schijnt zelfs dat een enkeling die avond in de bedstee van 't Hofshuus terecht is gekomen.
  Juli

 

  Augustus

Bij de kermis heeft Jubal twee keer mee gelopen met de optocht; Namelijk op donderdag en zaterdag.

  September  
  Oktober Zaterdag 13 oktober heeft de Malletband samen met de drumbands: 'Nieuw Leven' uit Steenderen en 'De Eendracht' uit Hummelo de Drumfun gehouden.
Dit gebeurde in 'De Borch' in Varsseveld met als doel het slagwerk te promoten. Dat is goed gelukt, want het was een geslaagd optreden. Zie de foto's.
  November Het B-orkest ging zaterdag 24 november op concours in Neede. De uitvoering werd beloond met 80,67 punten. Voor foto's en de juryrapporten: klik hier.
  December

22 december was het grootse concert genaamd 'Musica Sinfonica'. Het was een samenwerking van muziekvereniging Jubal en CC Schaersvoorde. Door leerlingen van Schaersvoorde werd het licht en geluid opgebouwd. Hier waren ze de hele dag druk mee, maar het resultaat mocht er zijn!

 

Inloggen

Laatste nieuws

Jubal op YouTube

Heeft u ons YouTube kanaal al bezocht? http://www.youtube.com/jubalvarsseveld. Hier kunt u alle filmpjes van onze orkesten nog eens rustig nakijken.

Ideeënbus

Heeft u ideeën? Laat deze dan achter via de Ideeënbus