2003

Activiteiten 2003

Activiteiten 2003

2003 Januari Het jubileumjaar is begonnen met een actie waar Varsseveld niet meer om heen kan: de jaarlijkse soepactie van Jubal. Alle leden waren op 25 januari opgetrommeld om huis aan huis tomaten- en erwtensoep te verkopen. Al snel bleek dat het jubileumjaar fantastisch van start is gegaan met een recordopbrengst van 5.019,- euro! Een geweldige opsteker voor de vereniging. Want voor de aanschaf van instrumenten en voor het organiseren van allerlei acties is veel geld nodig.
  Februari Op 16 februari heeft het B-orkest de kerkdienst in de Grote Kerk geleid. Het optreden was naar ieders tevredenheid, en de bezoekers van deze dienst konden genieten van enkele muzikale intermezzo’s.

De Europa-rotonde werd voorzien van een kunstwerk genaamd “Wild Gras”. De onthulling van dit kunstwerk vond plaats op 22 februari. Samen met Concordia werd dit door de malletband en het A-orkest muzikaal opgeluisterd. Zelfs de eerste reactie van de maker van het kunstwerk tijdens de onthulling was zijn bewondering voor de muziek!

  Maart Het jaarlijkse voorjaars-/donateursconcert werd gehouden op 15 maart. Na de opening door het B-orkest werden 3 jubilarissen gehuldigd: Han Gussinklo en Fré Duimelaar voor hun 50-jarig lidmaatschap en Gerben de Boer voor zijn 25-jarig lidmaatschap. Het concert werd vervolgd met een optreden van de malletband, deze keer vanaf het podium in De Borch. Na de pauze sloot het A-orkest de avond af met filmmuziek.

Mede door de ondersteuning van het Prins Bernard Cultuurfonds en het VSB fonds en de plaatselijke Rabobank konden bij het jeugdorkest veel leerlingen in december eindelijk hun oude nauwelijks nog bespeelbare instrument omruilen voor een nieuwe. Tijdens dit voorjaarsconcert zijn alle 23 nieuwe instrumenten aan het publiek getoond.

  April Op 26 en 27 april vond het jeugdkamp plaats, dit jaar genaamd Jubaleumkamp. Zaterdagochtend ging de hele stoet richting Lievelde: het adres voor dit jaar was weer de kampeerboerderij van de familie Beusink. Na één jaar een uitstapje naar Engbergen ging de voorkeur toch weer naar de vertrouwde plek. Tijdens de fietstocht bleef het gelukkig droog, in tegenstelling tot een groot deel van de rest van die dag. Helaas regende het namelijk voor een groot deel. Maar niet getreurd: iedereen heeft zich die overdag prima vermaakt.

Zo tegen de avond klaarde het weer op, en dat was maar goed ook. Er werd enorm uitgezien naar het bosspel. Voor het zover was, werd een oude legende verteld door Gert-Jan Wassink en na dit verhaal was iedereen in opperste concentratie om het bos in te gaan. In het bos werden de deelnemers bedreigd door douaniers en andere afschrikwekkende figuren terwijl iedereen goed op zoek moest naar mensen met groene lampen om vragen te beantwoorden. Na het kampspel zochten de jongsten het bed op en werd er door anderen een kampvuur ontstoken. Het schijnt tot in de vroege ochtend buiten droog geweest te zijn…

Op zondag werden een aantal spellen uitgezet met als een van de hoogte punten een zeepbaan. Maar de regen verstoorde alles weer, dus werd dit voortijdig afgebroken. ’s Middags konden de ouders iedereen opzoeken en bekijken waar het jeugdkamp werd doorgebracht. Al snel was het Jubaleumkamp dus ten einde en moest iedereen het stellen met het vooruitzicht van het volgende jeugdkamp.

Koninginnedag 30 april: om 09.00 uur was het voor de malletband en de harmonie verzamelen bij Den Es. Met de AOV-vendeliers voorop trokken we naar het Gemeentehuis. De toespraak van de voorzitter van de AOV en van de burgemeester werd gevolgd door het oplaten van ballonnen. De muzikale stoet ging naar de Bettekamp voor een vaandelhulde en voor het zingen en spelen van het Wilhelmus. Bij Den Es hebben we een mars gespeeld, gevolgd door het Wilhelmus. De vaandelhulde moest hier achterwege blijven door ruimtegebrek.

Inmiddels merken we goed dat het jubileumjaar van start is gegaan. Er zijn namelijk een aantal commissies druk in de weer om alle activiteiten in goede banen te leiden. De PR-commissie verzorgt naar buiten toe de publiciteit die nodig is om Varsseveld op de hoogte te brengen van onze jubileumactiviteiten. De Marathoncommissie is druk bezig om de muziekmarathon van 21 juni een fantastisch evenement te laten worden. Ook is een commissie bezig om een club van 100 (Jubal Support) op te zetten zodat de financiële kant binnen Jubal ook de nodige aandacht krijgt. Tot slot is er een commissie die zich bezig houdt met het organiseren van het grote jubileumconcert op 13 december.

  Mei De volgende mensen zijn een tijdje terug geslaagd voor hun theorie-examen. Achter hun naam staat het bijbehorende diploma en instrument vermeld.
Ruben Lammers C slagwerk op pauk
Ruben Lammers C trombone
Anke ter Maat B tenor-saxofoon
Chris Jongsma B trompet
Jocelien Helmink B alt saxofoon
Hannah Ymker B alt saxofoon
Marleen Zweerink B klarinet
Michiel Hobelman A trompet
Rob Sloetjes A hoorn

Op 10 mei hebben we een serenade gebracht bij het echtpaar Ormel in het Romienendal te Aalten. Het bruidspaar vierde hun 50-jarig huwelijk en om 16.00 uur gingen we de zaal binnen voor een muzikale hulde. De voorzitter bracht tijdens de felicitatie naar voren dat de heer Ormel in het verleden actief lid is geweest van Jubal. Nog geen week later, op 16 mei hebben we een serenade gebracht bij het bruidspaar Hiddink, eveneens vanwege hun 50-jarig huwelijk. Om 19.15 uur waren we in het Buurtschapshuis van Sinderen om het echtpaar te bedanken voor hun jarenlange donateursschap en te feliciteren met hun huwelijksjubileum.

Diezelfde avond zijn de malletband en het A-orkest naar de Radstake gegaan vanwege het huwelijk van Erwin Heersink en Mirjam van den Berg. Uiteraard hebben we het jonge bruidspaar een serenade gebracht en op hun uitnodiging vervolgens genoten van de bruiloft. Tijdens de kerkdienst van Erwin en Mirjam hebben enkele leden van Jubal meegewerkt door deel uit te maken van een koperensemble.

Het lijkt logisch: na een feest moet er weer gewerkt worden: zaterdag 24 mei is de jaarlijkse rommelmarkt gepland. Ook dit jaar weer in samenwerking met de Varsseveldse Ondernemersvereniging tijdens het Goochelweekend. Om 08.00u waren de eerste mensen aanwezig om alle spullen uit te pakken en uit te stallen in de tent tussen de kerk en De Borch. We lijken een patent op slecht weer te hebben want ook dit jaar kwam de regen het ’s ochtends met bakken uit de lucht. Toch bleef het publiek niet weg: de gehele dag heeft het goed doorgelopen met belangstellenden. Ook tijdens de rommelmarkt was de verloting via een groot bord vol met nummertjes waarop een ballonvaart was te winnen. Deze actie is op ons initiatief in samenwerking met de VOV georganiseerd. Wij konden een ons zeer bekend persoon blij maken met de ballonvaart: Gerjo Seesink was de gelukkige winnaar. De muziekoptredens van de malletband, het A- en B-orkest konden vanwege het weer niet doorgaan. De trompetsectie van het A-orkest kon zich toch niet bedwingen en speelde een aantal nummers “onder de toren” van de kerk. De opbrengst viel, evenals de laatste jaren, wel wat tegen. Wel hebben we voor de organisatie van het Goochelweekend een zinvolle bijdrage geleverd getuige hun vraag of we volgend jaar weer mee willen doen.

  Juni Op 7 juni heeft de malletband meegewerkt aan de intocht van de avondvierdaagse van Dinxperlo. Psalm 150 heeft hen gevraagd om voor hen uit te lopen. Het weer zorgde voor een tropische aangelegenheid. Het bleek dus ook nu weer dat een groep als de malletband binnen een muziekvereniging van groot belang is.

Zondag 15 juni speelde het A-orkest van Jubal in de Grote Kerk tijdens de kerkdienst. Dit was tevens een doopdienst, waarin 4 kinderen werden gedoopt. Naast het begeleiden van de zang speelde Jubal tijdens de collect Romantic Ceremonial en na afloop van de dienst het bekende koraal uit de 7 koraalbewerkingen.

Donderdag 19 juni waren de malletband en het A-orkest evenals vorig jaar paraat tijdens de optocht in de Heelweg. Gezeten op een grote wagen trokken we door de straten en brachten onze marsen ten gehore. Het weer was gelukkig goed en bij De Radstake werd pauze gehouden en werd ons ook een drankje aangeboden.

Zaterdag 21 juni: een van de grote jubileumevenementen van Jubal: de Muziekmarathon. Iedereen is hiervoor flink druk geweest om sponsors te zoeken en tijdens deze dag zou Varsseveld weten dat Jubal actief is. ’s Ochtends vroeg werd de ruimte tussen De Borch en de Grote Kerk afgezet, het luchtkussen werd opgehaald, kramen werden klaargezet en uiteraard stoelen voor de muzikanten om de opening voor iedereen duidelijk zichtbaar en hoorbaar te laten zijn. Voor 11.00 uur zijn de trompetters het dorp rond geweest om als “herauten” de marathon aan te kondigen. En om 10.50 uur zaten de leden van de harmonie en van de malletband klaar om te beginnen aan een flinke klus.

Burgemeester Evenhuis opende de marathon met een bevlogen toespraak, sprak iedereen moed in en met het dirigeren van de malletband was de marathon geopend. De malletband en het A-orkest speelden afwisselend het eerste half uur en daarna ging het programma door met blokfluiters, groepen leerlingen, secties die onderling wat hadden voorbereid, repetities. Er was een groot luchtkussen zodat de kinderen zich niet hoefden te vervelen;’s middags was een oude brandweerauto geregeld waarmee kinderen een ritje konden maken; kleurplaten die de schooljeugd had gekregen werden ingeleverd maar bovenal werd muziek gemaakt. Brugman was aanwezig met een stand, Erwin Heersink presenteerde de gehele dag aan elkaar, toehoorders kwamen af en aan, familieleden kwamen luisteren naar de verrichtingen van kinderen en de muziek was niet stil te krijgen. ’s Middags werd een heuse Idols-competitie gehouden waarbij iedereen zich op zijn eigen wijze kon laten horen. Deze competitie werd gewonnen door Martin Springer en Gert Jan Wassink. Oud-leden vervoegden zich bij het A-orkest om samen enkele werken in te studeren.

Om ongeveer 19.15 uur ging een dweilorkest voorop om samen met de ballonvoerder en zijn heteluchtballon de prijswinnaars te begeleiden van de gezamenlijke actie met de Varsseveldse Ondernemersvereniging (tijdens het goochelweekend). Tiny Jansen was voor Jubal de gelukkige om de plaats namens Jubal in te nemen. Ze heeft de prijs gekregen van Gerjo Seesink die als winnaar was geloot. Of Gerjo nu niet weg kon bij de marathon of liever de ballon niet inging laten we maar in het midden… ’s Avonds werd met een groots concert de muziekmarathon afgesloten: het B-orkest gevolgd door de malletband en tot slot het A-orkest lieten de ingestudeerde werken horen. De muziekmarathon kwam ten einde door het spelen van een gezamenlijke mars door de malletband en het A-orkest. Al met al een zeer geslaagde en plezierige dag waar iedereen met genoegen op terug kan kijken. De opbrengst (zo’n € 3.000,-) was ook de moeite waard zodat iedereen met recht moe maar voldaan was toen om 23.15 uur de laatste tonen hadden geklonken.

Vrijdag 27 juni organiseerde onze zustervereniging Psalm 150 uit Dinxperlo een concert voor 3 orkesten uit de streek. Naast de organiserende vereniging speelde De Eendracht uit Aalten (en beet tijdens deze avond het spits af) gevolgd door Jubal. Het doel van Psalm 150 was 2-ledig: ervoor zorgen dat ook de laatste periode van het verenigingsseizoen (muzikaal) zinvol word ingevuld en de onderlinge band tussen regionale orkesten versterken. Beide aspecten werden door Jubal volledig onderschreven zodat rond 20.45 uur ons optreden begon in de zeer warme tennishal van Dinxperlo. Naast het zelf musiceren, konden we genieten van de prestaties van beide andere orkesten. Ook deze avond bleek zeer succesvol ingevuld en een vervolg hierop is dan ook niet onlogisch.

Zaterdag 28 juni was het een spannende examendag voor enkele leerlingen. De examens moesten worden afgelegd. De leerlingen die op 10 mei theorie-examen hebben gedaan, legden het praktijkexamen op deze dag af in Hengelo (O). Naast deze kandidaten hebben Jeroen Hobelman en Jelien Lammers ook het praktijkexamen afgelegd en heeft Timon Lammers theorie- en praktijkexamen gedaan voor het A-diploma tamboer. Ook deze laatste muzikale activiteit voor onze leden is met veel succes afgesloten. Alle leerlingen zijn geslaagd, dus zij kunnen met een gerust hart op vakantie.

Michiel Hobelman A trompet
Rob Sloetjes A hoorn
Anke ter Maat B tenor-saxofoon
Jocelien Helmink B alt-saxofoon
Hannah Ymker B alt-saxofoon
Marleen Zweerink B klarinet
Chris Jongsma B trompet
Jeroen Hobelman A & B trombone
Jelien Lammers A & B Es-Bas
  Juli Op 4 juli vond de jaarlijkse feestavond plaats van Jubal. Dit jaar op de zelfde locatie als vorig jaar, namelijk vleesboerderij De Boldiek in Zelhem. De opkomst was helaas wel wat minder, wat de feestvreugde gelukkig niet drukte. Het eten was prima geregeld. Er werd een spel gedaan waarbij 2 groepen het tegen elkaar opnamen om zoveel mogelijk liedjes te raden. Dit werd afgewisseld met enkele algemene vragen. De strijd laaide hevig op en de eindstand zat dan ook dicht bij elkaar. Een geslaagde afsluiting van dit seizoen.
  Augustus

Zoals gewoonlijk begint ons seizoen met de Varsseveldse Kermis. Op donderdag 14 augustus en zaterdag 16 augustus deden we mee aan de optocht. Naast onze muzikale deelname deden we dit jaar, ons jubileumjaar, voor het eerst mee met een optochtwagen. Enkele bouwers hadden in de zomervakantie tijd gespendeerd aan een grote ballon waarmee werd uitgebeeld dat Jubal al 60 jaar lang in de wolken is. Hiermee hebben we ook extra aandacht geschonken aan ons jubileumconcert van 13 december. Foto's daarvan zijn hier te vinden.

De eerste repetitie van het A-orkest was op 22 augustus en die van de malletband op 25 augustus. Het B-orkest begon weer op 29 augustus en dit jaar hebben we een primeur: op 5 september is Jantine Wassink begonnen met het C-orkest. Dit is bedoeld om leerlingen die pas zijn begonnen aan het samenspel te leren wennen en daarnaast ook om wat meer in te gaan op de theorie. Een gunstige ontwikkeling binnen het leerlingenbeleid.

  September

Op 7 september heeft het B-orkest 's avonds om 19.00 uur de Kerkdienst begeleid. Op 19 september vond de jaarlijkse Ledenvergadering plaats. Het bestuur bleef (voorlopig) ongewijzigd en naast een aantal gebruikelijke zaken werd onder meer ingegaan op jubileumactiviteiten.

Er stonden nog 2 jubileumactiviteiten op stapel, en wel de oprichting van Jubal Support en ons jubileumconcert Jubal Night. De afgelopen tijd is de commissie voor het oprichten van Jubal Support bezig geweest om brieven op te stellen, adressenlijsten samen te stellen en wijkindelingen te maken. De actie liep samen met het rondbrengen van de donateurskaarten zodat we dit seizoen de donateurs in ieder geval vroegtijdig hadden voorzien van donateurskaarten. In totaal 1.100 bedrijven en particulieren zijn voorzien van informatie over ons initiatief. Vanaf 26 september werden de brieven uitgedeeld aan de leden en in de maand oktober kon iedereen de mensen van ieders eigen lijst benaderen. Deze hele actie werd ondersteund door veel PR wat de PR-commissie voor haar rekening heeft genomen.

Tegelijkertijd werd alles ook concreter voor het concert. Inmiddels had Marlies Claasen haar medewerking toegezegd, dus het programma voor ons jubileumconcert kon afgerond worden.

  Oktober

Door het aantal activiteiten zou je zeggen dat de hele vereniging was begonnen aan een vervroegde winterslaap. Niets was echter minder waar, want ook deze maand stond voor Jubal volledig in het teken van Jubal Support en Jubal Night. Op 30 oktober was de eerste gezamenlijke repetitie van het A-orkest en de malletband om het nummer Fiësta Cu Tres Banda in te studeren. En zoals bij de vorige maand al is opgemerkt waren alle leden druk met het benaderen van leden voor Jubal Support. Een flinke klus!

  November

Een vergelijkbare opmerking als bij oktober kan hier worden gemaakt. De aandacht werd wel meer verlegd naar Jubal Night doordat de meeste leden hun lijst hadden benaderd voor Jubal Support. Om voor Jubal Night alles goed op elkaar af te stemmen, was veel overleg, veel e-mail- en telefoonverkeer nodig. De notulen van de bestuursvergaderingen van 6 en 27 november laten trouwens ook zien dat beide vergaderingen ongeveer geheel gewijd waren aan de jubileumactiviteiten.

Op 1 november was er voor het A-orkest een extra repetitie, 28 november was de party- en soulband R..U..Ready!? voor het eerst bij ons te gast voor een repetitie en 30 november repeteerde de malletband extra om op 13 december goed voor de dag te komen.

  December

Op 5 december was er op de markt in Varsseveld een extra voorverkoop voor ons concert gepland. Het aantal verkochte kaarten kwam helaas aardig overeen met de datum… Op 6 december heeft het A-orkest een extra repetitie gehad waarbij vanaf 11.30 uur het Varssevelds Mannenkoor ook aanwezig was. De malletband volgde op 7 december met een extra repetitie. Het concert begon dan ook erg dicht bij te komen.

Donderdagavond 11 december was de eerste club vrijwilligers voor het concert in touw: het podium van de sporthal in Zelhem moest worden opgehaald zodat vrijdag de 12e alles zo snel mogelijk beschikbaar was om te beginnen. Vrijdag 12 december om 08.00 uur hadden we de sporthal (gedeeltelijk) ter beschikking en begon een enorme klus: het ombouwen van de Van Pallandthal tot concertzaal: vloer leggen, podium bouwen, stoelen klaarzetten, Emseq begon met het opbouwen van de enorme licht- en geluidinstallatie en een hele club vrijwilligers is tot ongeveer 17.00 uur bezig geweest met het klaarzetten van alles. De PR-commissie had gezorgd dat Radio Ideaal een interview hield met onder meer dirigent Henk Jan Heijnen over Jubal Night en vanaf 19.00 uur werd er driftig gerepeteerd op het speciaal voor deze gelegenheid gebouwde podium: de malletband beet de spits af, het A-orkest volgde, eerst samen met de malletband, toen samen met het Varssevelds Mannenkoor en tot slot alleen, om haar eigen nummers nogmaals door te spelen. Rond 22.30 uur was de repetitie afgelopen en rond 0.00 uur waren de heren van “het licht en geluid” zover klaar dat ze naar huis gingen.

     

Zaterdag 13 december, de dag waarop we ons zo'n 1 ½ jaar hebben voorbereid, was aangebroken en begon met de laatste voorbereidingen om de inmiddels opgebouwde concertzaal af te ronden. Rond 12.00 uur was dit grotendeels gereed en konden de vrijwilligers nog even naar huis om te eten. Want om 12.30 uur begon het soundchecken. Ook nu begon de malletband en volgde de harmonie, het mannenkoor, R..U..Ready!? en ook de inmiddels gearriveerde artiest Marlies Claasen. Het was een middag van spelen en wachten, het podium op en weer af, luisteren naar anderen en koffiedrinken. We hadden onze tijd nodig en de aanvankelijk geplande eindtijd van 17.00 uur konden we niet halen. De laatste noten van de repetitie klonken om ongeveer 17.45 uur. Iedereen ging snel naar huis om om te kleden. De vrijwilligers die tijdens het concert zouden helpen arriveerden om 18.30 uur en kregen informatie om hun taken uit te voeren. Rond 19.00 uur ging de zaal open en stroomde de zaal vol met publiek. Na het afstemmen van de instrumenten in de kleedkamers gingen de malletband, het A-orkest en het Varssevelds Mannenkoor dan zo rond 19.55 uur de zaal in en namen plaats op het podium. Deze groepen van muzikanten lieten hun kunsten horen en alles werd vakkundig gepresenteerd door Marlies Claasen die zelf ook al 1 nummer liet horen. Na de pauze trad R..U..Ready!? toe tot de deelnemende artiesten en nam het mannenkoor plaats bij het publiek. Tot 23.30 uur was de Van Pallandthal gevuld met muziek, zang, een complete lichtshow en dolenthousiast publiek. Toen het concert was afgelopen kon iedereen dan ook zeer tevreden terugkijken op een muziekspektakel waar heel veel vrijwilligers aan mee hebben gewerkt. Alleen moest er nog opgeruimd worden…. Tot 03.15 uur zijn vrijwilligers van Jubal bezig geweest en om 06.00 uur verliet Emseq de zaal. Zondagochtend 14 december was er om 08.00 uur weer een verse ploeg vrijwilligers om de laatste dingen op te ruimen en het podium weer terug naar Zelhem te brengen. Jubal Night was nu echt helemaal af.

     

Als je met z'n allen zo'n evenement mogelijk hebt gemaakt en als het een voortreffelijk succes is geworden, dan wil je daar met z'n allen ook over napraten. Vrijdag 19 december waren alle muzikanten van Jubal en alle vrijwilligers dan ook uitgenodigd om na te genieten van ons concert. Voorzitter Fré Duimelaar, Roel Arentsen namens de organisatie en dirigent Henk Jan Heijnen lieten het licht schijnen over het jubileumconcert en concludeerden allemaal dat we naast een geweldig jubileumjaar ook een prachtig concert achter de rug hadden. Tijd dus om met een goed gevoel kerstvakantie te houden.

Op de website zijn nog vele andere foto's van, met name de voorbereidingen van, Jubal Night te vinden.

Enkele ensembles hebben nog wel opgetreden. Op 22 december heeft een groep koperblazers meegewerkt aan het Kerstconcert van De Vriendenkring. Dit vond plaats in het Buurtschapshuis van Sinderen. Op Eerste Kerstdag werkte de trompetsectie mee aan een kerkdienst in de Kapel

 

Inloggen

Laatste nieuws

Anoniem doneren

Draagt u Jubal een warm hart toe? Wilt u ons best eens iets toestoppen? Maar heeft u geen zin in langlopende verplichtingen?

Doneer dan eenvoudig eenmalig en anoniem via de doneerpagina bij Pay.nl. Bedrag invullen, betaalmethode kiezen en klaar. Verder geen ingewikkelde formulieren.

Alvast dank!

Ideeënbus

Heeft u ideeën? Laat deze dan achter via de Ideeënbus