Uitgetypt verslag van dhr. Raemakers

Sandcastles

Deel 1: Fraaie opening. Maat 15 halve noot meer glans geven. Maat 21 fraaie kleurschakering. Maat 29 prima koperklank. Maat 47 e.v. goed verzorgde dynamiek.

Deel 2: Klankgehalte discant nog meer "open" svp. Maat 15 fraaie orkestklank. Maat 23 balans controleren. Maat 29/30 kleine detonatie in fluiten.

Deel 3: Maat 3 techniek verzorgen. Maat 21 meer decrescendo svp voor trompet/hoorn.

Karaktervolle, muzikale uitvoering!

a Western Suite

Deel 1: 3e/4e maat A samenspel wankel. Vanaf B graag meer p. D slootnoot trompet/hoorn meer decrescendo svp, ook 3e tel. E hoog hout nu structureel ontstemd, jammer.

Deel 2: Goed van sfeer. Begeleiding mag nog subtieler gespeeld worden. Maat 23/24 trompet goed op ademsteun uitspelen. Slot nog meer beheersing en slotnoot niet inkorten.

Deel 3: Prima spel. N 4e maat: accentuatie/articulatie en samenspel met slagwerk kan beter. Thematische behandeling van P muzikaal verder uitdiepen

Véél waardering voor deze vooral muzikale benadering waarin vooral aandacht voor het klankspel. Bravo!


Klik op de foto's voor een grotere versie

Inloggen (leden/donateurs)

Laatste nieuws

Steeds meer donateurs en leden van Jubal Support profiteren van fors belastingvoordeel. Zij hebben de papieren op orde om hun gift aan Jubal te mogen aftrekken van de belastingen. Wilt u ook profiteren? Lees snel hoe na hoe dat werkt.

Ideeënbus

Heeft u ideeën? Laat deze dan achter via de Ideeënbus