2002

Activiteiten 2002

Activiteiten 2002

2002 Januari De soepactie, die werd gehouden op zaterdag 26 januari, was weer een succes dankzij de goede organisatie en de medewerking van de leden en vrijwilligers.
Resultaat 2000 2001 2002
Aantal verkochte liters 1837 2219 2140
Brute opbrengst in euro's € 5396 € 6423 € 6684
Kosten € 2084 € 2517 € 2910
Netto-opbrengst € 3312 € 3906 € 3774
Ontvangen giften € 178 € 381 € 264
       
  Februari Op 9 februari traden we op in de Grote Kerk samen met de zanggroep Hartgelach. De opbrengst van dit optreden was bestemd voor de inrichting van de kerk. In een afwisselend programma bezorgden we de vele bezoekers een gezellige avond.
  Maart Op 2 maart werd de ledenvergadering van de Gelderse Muziekbond gehouden. Dit was tevens de laatste vergadering van de bond, omdat zij fuseerde met enkele andere bonden. De naam van de nieuwe bond luidt: Christelijke Bond van Muziekverenigingen in Oost- en West-Nederland (CBOW).

Op 6 maart vond een open les plaats van de blokfluitgroep.

  April Op 6 april verleende een aantal muzikanten medewerking aan het concert van de zangvereniging Jubilate te Sinderen.

Op 13 april vond het jaarlijkse voorjaarsconcert plaats, waarbij achtereenvolgens het B-orkest, de malletband en het A-orkest zich presenteerden.

Op 27 en 28 april namen een groot aantal jeugdige leden deel aan het jeugdweekend dat deze keer in Engbergen werd gehouden. Op 29 april werd een serenade gebracht bij het bruidspaar Keunen-Scholten, i.v.m. hun 50-jarig huwelijksfeest.

  Mei Op 4 mei werd door enkele leden van de malletband medewerking verleend aan de stille tocht te Varsseveld.

Op 17 mei vierde het bruidspaar Jansen-Lieftink te Sinderen haar houden huwelijksfeest; hier bracht Jubal een serenade. Op 21 mei was dit het geval met het bruidspaar te Lindert-Schieven dat op die datum haar 50-jarig huwelijksfeest vierde.

Op 25 mei werd de jaarlijkse rommelmarkt gehouden in combinatie met activiteiten van de Varsseveldse middenstand. Hierbij werd door Jubal een concert verzorgd. Op 31 mei werd het aantal fluitisten bij het A-orkest met drie uitgebreid.

  Juni Op 1 juni werd door enkele muzikanten samen met Hartgelach meegewerkt aan het smartlappenfestival.

Op 5 juni was het echtpaar Tuenter-Lammers aan de beurt voor een serenade i.v.m. de viering van hun 50-jarig huwelijksfeest.

Op 7 juni werd de avondvierdaagse in Varsseveld feestelijk ingehaald. Op 8 juni trad de malletband in Dinxperlo op om samen met Pslam 150 de avondvierdaagse in te halen.

Op 21 juni werd het jaarlijkse leerlingenconcert gehouden. Onder grote belangstelling werd een zeer gevarieerd muzikaal programma ten gehore gebracht, waaraan alle groepen hun medewerking verleenden. Fred Lankamp gaf een schitterende slagwerkdemonstratie op het drumstel.

Op 22 juni hield de malletband een gezellige barbecue-avond. Op 28 juni werden muziekexamens gehouden met het volgende resultaat:

Lidy Wassink basklarinet C-diploma
Lyan Bruggink fluit B-diploma
Kim Heideman fluit B-diploma
Judith Krajenbrink fluit B-diploma
Marieke Heijink klarinet A-diploma
  Juli Op 5 juli werd het zomerconcert gehouden; wegens de weeromstandigheden vond dit optreden plaats in de kerk. Op 6 juli heeft de malletband samen met Psalm 150 meegewerkt aan de optocht bij het Oranjefeest in de Heurne.

Op 11 juli werd medewerking verleend aan het Oranjefeest te Heelweg; gedurende enkele uren trok een optocht door de gehele buurt, hierbij begeleid door Jubal. Op 12 juli werd de feestavond gehouden; deze vond plaats bij de Boldiek waar we ons tegoed deden aan eten en drinken. Dit was tevens de laatste activiteit van het seizoen.

  Augustus Het begin van dit seizoen stond, zoals gebruikelijk, in het teken van de Varsseveldse kermis. Zowel donderdagavond 15 augustus als zaterdagochtend 17 augustus namen de malletband en het A-orkest deel aan de optocht.

alt
Met dank Gert Klanderman voor het maken van de foto.

De eerste repetities van het A- en B-orkest waren op 23 augustus. De malletband begon op 26 augustus met haar repetities.

  September Vanaf eind juni dit jaar staat Varsseveld in nationale en zelfs internationale belangstelling. Reden is Guus Hiddink, de bondscoach van Zuid-Korea, die met zijn team op het WK-voetbal een ongekende prestatie voor Zuid-Korea bereikt. In dit kader werd de Dutch-Korean week gehouden. Jubal opende dit evenement op 25 september door samen met Concordia onder andere het Nederlandse en Koreaanse volkslied te spelen. Op zaterdag 28 september traden diverse geledingen van de vereniging op voor het publiek in Varsseveld.
  Oktober In oktober werd de jaarlijkse ledenvergadering van onze vereniging gehouden. Op donderdag 31 oktober vond dit plaats in De Borch. Han Jansen was inmiddels teruggetreden als voorzitter van het actiecomité van Jubal. Tijdens deze vergadering werd hij en ook zijn vrouw Dien namens de gehele vereniging bedankt en ontvingen ze beide een attentie. Er vond een bestuurswisseling plaats: Gerrit Wildenbeest en Claudia van Dijk traden terug als bestuurslid en Annemiek Susebeek en Roel Arentsen werden gekozen in het bestuur. Ook werden de diverse commissies doorgenomen en werd vooruitgeblikt op het komende jubileumjaar.
  November Een grote dag voor het B-orkest onder leiding van Gerjo Seesink: zaterdag 9 november, concours, uitkomend in de 3e afdeling. Na een periode van zorgvuldige voorbereiding gingen het orkest en supporters om kwart voor 8 ’s ochtends weg richting Enschede. Ook nu waren de roadies bereid gevonden om de instrumenten, met name het slagwerk, te vervoeren. De locatie was het Muziekcentrum; het A-orkest weet inmiddels van het jaar daarvoor dat dit een prachtige zaal is. Na het inspelen en poseren voor de foto was het zover: het podium werd betreden.

Iedereen speelde zeer geconcentreerd, de muziekwerken werden naar behoren uitgevoerd, voorzover de muzikanten het zelf konden beoordelen. Het was even wachten op de uitslag. Halverwege de middag kwam het verlossende woord van de jury: bijna 86 punten dus een eerste prijs met promotie naar de tweede afdeling! Dit moest gevierd worden. Aansluitend werd bij Kwalitaria De Heer een gezellige bijeenkomst gehouden waarbij een aantal vrijwilligers werden bedankt. Uiteraard ging de meeste waardering uit naar dirigent Gerjo Seesink, die zich geen beter verjaardagscadeau kon wensen dan het behaalde resultaat en…… een “Gouden Dirigeerstok” aangeboden door de leden van het B-orkest.

Sint Nicolaas kwam op 16 november aan in Varsseveld. Jubal begeleidde de aankomst: bij het Gemeentehuis werden diverse Sinterklaasliedjes gespeeld en ook de tocht naar de sporthal ging gepaard met de klanken van onze vereniging. Op 30 november vond in de Grote Kerk het najaarsconcert plaats. Het concert begon met het B-orkest. Zij lieten de concoursnummers nogmaals horen zodat ook Varsseveldse bewoners de prestaties van dit orkest konden beluisteren. De malletband vulde het 2e optreden die avond. Na de pauze was het de beurt aan het A-orkest.

  December Begin december heeft JUBAL met hulp van het VSB Fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds vele nieuwe instrumenten kunnen aanschaffen. Het gaat om:
  • 15 klarinetten
  • 2 fluiten
  • slagwerk
  • 1 trombone

Op 7 december deden enkele leden examens. Het gaat om de volgende personen en examens:

  • Lonneke Sloetjes - klarinet - B-examen
  • Resnke Krajenbrink - klarinet - C-examen
  • Mariël Zweerink - fluit - B-examen

Ook werd op 7 december een serenade gebracht bij de familie Krajenbrink-Beernink. Zij waren 50 jaar getrouwd en vierden dit in het Buurtschapshuis van Sinderen. Het A-orkest stond op het podium opgesteld om het paar een muzikale hulde te brengen.

Op 14 december werkt een groep koperblazers mee aan het kerstconcert van de Varsseveldse koren in de Grote Kerk. Het concert werd georganiseerd door deze koren. Laus Deo en Immanuel traden samen op. Ook het Varssevelds Mannenkoor liet van zich horen. Het koperensemble zorgde voor instrumentale afwisseling tussen de diverse vocale onderdelen.

Aan de kerkdienst van 15 december in de Grote Kerk nam Jubal deel. Naast het begeleiden van de samenzang werd tijdens en na afloop van de dienst adventsmuziek gespeeld.

 

Inloggen

Laatste nieuws

Profiteer ook van belastingvoordeel

Steeds meer donateurs en leden van Jubal Support profiteren van fors belastingvoordeel. Zij hebben de papieren op orde om hun gift aan Jubal te mogen aftrekken van de belastingen. Wilt u ook profiteren? Lees snel hoe na hoe dat werkt.

Ideeënbus

Heeft u ideeën? Laat deze dan achter via de Ideeënbus