2001

Activiteiten 2001

Activiteiten 2001

2001 Januari Op zaterdag 20 januari gaf het B-orkest een concert samen met het jeugdorkest uit Terborg onder de naam 'Lokaal Kabaal'. Op zaterdag 27 januari vond de jaarlijkse soepactie plaats; de netto-opbrengst bedroeg maar liefst ruim f 8.600,-- waarin begrepen f 841,-- aan giften. Ook het aantal verkochte liters was hoog, namelijk 2.219 tegen 1.837 in 2000. Het bleek, dat veel mensen de tomatensoep zeer op prijs stelden. De donateursactie leverde een aantal nieuwe donateurs op tot een bedrag van ca f 500,-- en een extra gift van f 200,--.
Februari De malletband had na lang zoeken een nieuwe dirigent gevonden in de persoon van Fred Lankamp; op 20 febuari vond de eerste repetitie plaats.
Maart Op 3 maart vond de ledenvergadering van de Gelderse Muziekbond plaats. De viering van het 75-jarig jubileum van de bond welke was gepland op 24 maart werd afgelast in verband met de MKZ-crisis.
Op 7 maart werd door de blokfluitgroep een open les gehouden.

Op 26 maart werd door de malletband medewerking verleend aan een muziekweek bij de maranataschool. Op 31 maart werd door Gerdien Sloetjes (hobo) en Bastiaan Lammers (slagwerk) met goed gevolg deelgenomen aan het muziekexamen van de muziekschool; beiden slaagden voor het B-diploma.

April Op zaterdag 7 april werd het voorjaarsconcert gehouden. Voor de pauze speelden het B-orkest en de malletband, de laatste voor het eerst onder leiding van hun nieuwe dirigent Fred Lankamp. Ook waren er weer enkele jubilea, namelijk Gerrit Seesink die 40 jaar lid was en Hans Jansen en Gerjo Seesink, beiden 25 jaar lid. De jubilarissen ontvingen een felicitatie van de heer Kruisselbrink van de Gelderse Muziekbond, waarbij de gebruikelijke insignes werden opgespeld. Vervolgens sprak de voorzitter de jubilarissen toe en bood bloemen aan.

Na de pauze met de gebruikelijke verloting was het A-orkest aan de beurt met haar programma.

Op 28 en 29 april werd het jaarlijkse jeugdkamp in Lievelde gehouden. Hier werd intensief genoten van de diverse activiteiten.

Mei Op 4 mei werd meegewerkt aan de dodenherdenking. Het A-orkest speelde in de herdenkingsdienst en vervolgens begeleidden enkele leden van de malletband de stille tocht; bij de kranslegging bij het monument werd weer door het A-orkest meegewerkt aan de plechtigheid.

Op 24 mei (hemelvaartsdag) verleende een muziekgroep medewerking aan de kerkdienst te Sinderen.

Juni Op vrijdag 8 juni werd in de Borch het leerlingenconcert gegeven. Na de opening traden eerst beide blokfluitgroepen op onder leiding van Leonie Rouwhorst; vervolgens werden diverse solo/samenspelstukjes ten gehore gebracht. Na de pauze trad het B-orkest op onder leiding van Gerjo Seesink. Alle optredens werden beloond met een hartelijk applaus. Na afloop konden de blokfluiters instrumenten uitproberen.

Op zaterdag 9 juni werd de rommelmarkt gehouden; deze bracht netto ca. f 3.000,-- op, waarvan f 700,- bij de boeken. Het actiecomité zoekt nog naar publiektrekkende activiteiten om het aantal bezoekers te verhogen; ideëen zijn welkom.

Op vrijdag 15 juni verleenden we medewerking aan de intocht van de avondvierdaagse te Varsseveld.

Op zaterdag 30 juni werden muziekexamens gehouden in Hengelo (Gld) .Hieraan werd door 15 leden/leerlingen deelgenomen. De uitslagen waren als volgt:

Rianne van Beek klarinet D-diploma
Mark Jansen trombone D-diploma
Jan Willem Hiddink bariton B-diploma
Jelien Lammers bariton B-diploma
Ruben Lammers trombone B-diploma
Alwi Siebers tenor-saxofoon B-diploma
Kim Heideman fluit A-diploma
Jocelien Helmink alt-saxofoon A-diploma
Chris Jongsma trompet A-diploma
Judith Krajenbrink fluit A-diploma
Anke ter Maat tenor-saxofoon A-diploma
Lonneke Sloetjes klarinet A-diploma
Hannah Ymker alt-saxofoon A-diploma
Mariël Zweerink fluit A-diploma
Marleen Zweerink klarinet A-diploma

Een woord van waardering voor de inzet van de kandidaten en hun docenten is hier zeker op zijn plaats.

Juli Op zondag 1 juli brachten we een serenade aan het echtpaar Aalbers-Bruggink dat bij de Bettekamp haar 65-jarig huwelijksfeest vierde. Op 6 juli waren we paraat voor het maken van een foto van Jubal in het plantsoen bij de Prinsenhof. Daarna werd bij de Borch een openluchtconcert gegeven door de malletband en het A-orkest; dit werd door het publiek bijzonder gewaardeerd.
buitenconcert-2001-2.jpg (108461 bytes)
Buitenconcert 2001

Met dank aan Erwin Heersink!

buitenconcert-2001-3.jpg (90066 bytes)
Buitenconcert 2001

Met dank aan Erwin Heersink!

buitenconcert-2001-1.jpg (29389 bytes)
Buitenconcert 2001

Met dank aan Erwin Heersink!

Het optreden bij het schoolfeest bij de Maranathaschool op 19 juli werd door het slechte weer afgelast. Op 20 juli werd het jaar afgesloten met een feestavond.

Augustus Zoals ieder jaar openden we het nieuwe seizoen met de medewerking aan de jaarlijkse optocht van de AOV. Op donderdag 16 augustus stonden we bij het gemeentehuis opgesteld en werd het vaandelzwaaien bij de opening begeleid, waarna we ons tijdens het voorbijtrekken van de wagens in de stoet voegden. Op zaterdag 18 augustus trokken we aan het hoofd van de stoet door het dorp.

Optocht 2001

Met dank aan Erwin Heersink!


Optocht 2001

Met dank aan Erwin Heersink!

Op vrijdag 24 augustus hebben het A- en B-orkest de repetities hervat. Vervolgens zijn ook de Malletband en de blokfluiters gestart.

September Op 14 september brachten we een serenade bij het echtpaar Wildenbeest-Nijman, i.v.m. hun 50-jarig huwelijksfeest.
Oktober Deze maand werd gebruikt voor de voorbereiding op het concours van het A-orkest, waarbij een aantal extra repetities werd gehouden. Ook werd een try-outconcert gegeven op zaterdag 20 oktober, samen met de muziekvereniging uit Lievelde.
November Op 3 november nam het A-orkest deel aan het muziekconcours in Enschede. Onder leiding van Henk-Jan Heijnen boekten we een prima resultaat: met 85,5 punten een 1e prijs met promotie naar de Vaandelafdeling. Na afloop werd in de Borch nog enige tijd nagenoten van het succes. Lees hier een uitgebreid verslag van dit concours, inclusief alle juryrapporten.

Op vrijdag 9 november werd de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. In de vacature Monique Wassink werd Jolanda Seesink gekozen als bestuurslid; Gerdien Heusinkveld werd gekozen in de plaats van Jan Willem van Eerden, die eerder dat jaar was afgetreden.

Bij de hervatting van de repetities van het A-orkest kon de voorzitter 9 nieuwe leden begroeten.

December Op 15 december werden muziekexamens gehouden waaraan 11 leden van Jubal hebben deelgenomen; de uitslag was als volgt:
Jeroen Hobelman bariton B-examen
Ilse Krajenbrink fluit B-examen
Janneke Aalberts klarinet B-examen
Christine Hiddink klarinet B-examen
Hannah Jongsma klarinet B-examen
Daan Hobelman trompet B-examen
Lineke Corzaan klarinet A-examen
Mariel te Kamp klarinet A-examen
Jorik Hofs slagwerk 1 A-examen
Wessel Westerveld slagwerk 1 A-examen
Gerben Hiddink trompet A-examen

Op 16 december speelden we in de kerkdienst in de Grote Kerk te Varsseveld.

Op 23 december werd meegewerkt aan de jaarlijkse kerstzangdienst in de Van Pallandthal.

Inloggen

Laatste nieuws

Jubal op YouTube

Heeft u ons YouTube kanaal al bezocht? http://www.youtube.com/jubalvarsseveld. Hier kunt u alle filmpjes van onze orkesten nog eens rustig nakijken.

Ideeënbus

Heeft u ideeën? Laat deze dan achter via de Ideeënbus