2000

Activiteiten 2000

Activiteiten 2000

2000 Januari In het nieuwe jaar verraste Albert v.d. Heide ons met de mededeling dat hij na het voorjaarsconcert wil stoppen als dirigent van Jubal, omdat hij de vrijdagavond graag wil besteden aan andere activiteiten. Hierdoor moesten we op zoek naar een nieuwe leider; de procedure werd vervolgens opgestart met de aanwijzing van een sollicitantencommissie.

Nadat enkele personen flink wat tijd hadden besteed aan de voorbereidingen gingen we op zaterdag 29 januari met een grote groep vrijwilligers op stap om soep te verkopen. De verkoop van tomatensoep was een succes, maar er was geen rekening gehouden met een zo grote vraag. Het financiele resultaat bedroeg fl 7.300,-, zodat de penningmeester weer een tijdje vooruit kon. Een dankwoord voor iedereen, die hieraan heeft meegewerkt is zeker op zijn plaats.
  Februari Op 4 februari verzorgde het B-orkest een concert bij den Es.
  Maart Op 1 maart werd een open les gehouden van de blokfluitgroep. Op 4 maart vond de jaarvergadering van de Gelderse Muziekbond plaats. Hier werd nog weer gesproken over samenwerking met andere bonden, wat resulteerde in een voorstel om te komen tot 3 regionale Chr. bonden.

Op zaterdag 11 maart werd in het gebouw WIlhelmina te Lintelo een concert gegeven, samen met de vereniging Soli Deo Gloria uit Koog Zaandijk; een gezellige avond waarbij was ons programma voor het voorjaarsconcert konden uitproberen. Op zaterdag 25 maart hielden we ons voorjaarsconcert in de kerk. Omdat de malletband nog geen nieuwe leider had, konden zij niet optreden. Het B-orkest speelde na het openingskoraal een 6-tal nummers, hetgeen met enthousiasme ten gehore werd gebracht.

Vervolgens werd door het A-orkest de Hans Christian Andersen Suite ten gehore gebracht; dit nummer bestond uit 7 delen en duurde 25 minuten. Daarna vond de huldiging plaats van een tweetal leden wegens langdurig lidmaatschap, namelijk Gerard Grond (40 jaar) en Gonda te Slaa-te Loo (25 jaar). Door de heer Kruisselbrink werden de bijbehorende insignes opgespeld, waarna de voorzitter de bloemen aan bood. Na de pauze speelde het A-orkest de nummer Three Quotations, The Phantom of the Opera en Bohemian Rhapsodie wat bij het publiek wel in de smaak viel. Het slotapplaus werd door Jubal beloond met een toegift. Op deze avond werd afscheid genomen van Albert v.d. Heide als dirigent van het A-orkest.
  April Op 2 april werd door het B-orkest meegewerkt aan een kerkdienst. Als dirigent van de malletband werd benoemd Ronald Loesink uit Gaanderen; hij zal per 11 mei beginnen. De vaste repetitie-avond gaat dan van de maandag- naar de donderdagavond. Op 15 april nam de trompetgroep met succes deel aan het solistenconcours te Bredevoort. Op 23 april, 1e paasdag, werkte een groep muzikanten mee aan de kerkdienst in de Grote Kerk.
  Mei Op 4 met werd door enkele leden van de malletband meegewerkt aan de stille tocht. Op 12, 19 en 26 mei werden de repetities van het A-orkest geleid door drie sollicitanten voor de functie van dirigent. In het weekend van 6 en 7 mei trok de jeugd van Jubal naar Lievelde, waar een kamp was georganiseerd, Hier werd genoten van de activiteiten die op touw waren gezet. Op 25 mei brachten we een serenade aan het echtpaar Seinhorst-Abbink in verband met hun 50-jarig huwelijksfeest. Ook bezocht de blokfluitgroep op die dag de malletband voor nadere kennismaking.
  Juni Op 1 juni, Hemelvaartsdag, werd door een aantal muzikanten meegewerkt aan de hagepreek. Op 2 juni, na afloop van een korte repetitie, werd een vergadering gehouden met de leden van het A-orkest. Na uitvoerige inleiding door de voorzitter werd de stemming gehouden, waarbij bleek, dat het overgrote deel van de 39 leden koos voor Henk-Jan Heinen.

Op 3 juni werd bij het Hofshuus een concert gegeven t.g.v. Varsseveld Buitengewoon. De rommelmarkt bracht die dag ca. f 400,- op. Op 9 juni werd, samen met andere orkesten de avondvierdaagse ingehaald, Op 10 juni brachten we een serenade bij het echtpaar Wossink-Tannemaat wegens hun 50-jarig huwelijksfeest.

Op zondag 11 juni werkten 5 muzikanten mee aan een kerkdienst in de Keurhorst. Op 16 juni vond in de Borch het jaarlijkse jeugdconcert plaats. Alle leerlinggroepen en het B-orkest lieten horen wat ze in hun mars hadden. De optredens werden telkens met applaus beloond. Op 17 juni werd een rommelmarkt gehouden. Dank zij het mooie weer was er een flinke belangstelling en kon een opbrengst van ca. / 3.200,-- worden behaald. Ook werd op die dag een sponsorloop gehouden, weike f 774,50 opbracht.

Op 24 juni werden in Hengelo(G) muziekexamens gehouden. De uitslag was als volgt:
Mark Jansen, C - trombone
Gert-Jan Wassink, B - trompet
Jody Wiggers, B - altsaxofoon
Lidy Wassink, A - basklarinet met lof
Hannah Jongsma, A - klarinet
Christine Hiddink A - klarinet,
Gerdien Sloetjes A - hobo
  Juli Op 6 juli werd bij de maranataschool het schoolfeest gehouden. Jubal was met 30 leden aanwezig en zorgde voor de muzikale opluistering, waarbij een aantal moderne muzieknummers werden gespeeld gevolgd door de gebruikelijke marsen. Een en ander viel zeer in de smaak Op 7 juli werd ter afsluiting van het seizoen de gebruikelijke feestavond gehouden.
  Augustus Onze eerste activiteit was de gebruikelijke medewerking aan de jaarlijkse AOV-optocht; hierbij werd tevens het nieuwe vaandel in gebruik genomen. Op donderdag 17 augustus vertrokken we van het Svedexterrein en liepen aan het hoofd van de stoet; op zaterdag 19 augustus stonden we bij het gemeentehuis opgesteld; na de prijsuitreiking voegden we ons in de stoet van versierde wagens en trokken door een ander deel van het dorp.

Op 24 augustus startte de malletband na de vakantie met de repetities. Op vrijdag 25 augustus repeteerde het A-orkest voor het eerst onder leiding van Henk-Jan Heijnen. Op zondag 27 augustus verleenden we medewerking aan de startzondag van de kerk bij de fam. Lammers te Sinderen. Op 29 augustus brachten we een serenade t.g.v. het 50-jarig huwelijk van de fam. Kamperman-Luimes.

  September Op 2 september kondigde Ronald Loesink aan, te willen stoppen als dirigent van de malletband; vanaf 11 september werd die functie door Jan Derksen waargenomen.
  Oktober Op maandag 9 oktober werd de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Bij de bestuursverkiezing werd Gert Lammers gekozen in de vacature Roel Arentsen; Fré Duimelaar en Ria Mateman werden herkozen. Fré werd tevens herkozen als voorzitter.

Bij de spaarweek van de Rabobank, die het thema 'Muziek' meekreeg verleende Jubal haar medewerking. Op 25 oktober verzorgde Leonie Rouwhorst een open les met de blokfluitleerlingen en op 27 oktober werd de spaarweek afgesloten met een optreden van het B-orkest.

  November Op 18 november werd Sint Nicolaas ingehaald en begeleid bij zijn tocht door Varsseveld.
  December Op 16 december werden muziekexamens gehouden. Hieraan werd door 6 leden/leerlingen deelgenomen. De uitslagen waren als volgt:
Lyan Bruggink fluit A-diploma
Daan Hobelman trompet A-diploma
Jeroen Hobelman bariton A-diploma
Alwi Siebers tenor-saxofoon A-diploma
Lidy Wassink bas-klarinet B-diploma
Renske Krajenbrink klarinet B-diploma

Eveneens op 16 december vond ons eerste optreden met Henk-Jan Heijnen plaats met een concert in de Grote kerk; ook de malletband verleende haar medewerking. Op deze avond werden o.a. nummers in de kerstsfeer ten gehore gebracht.

Op zondag 24 december werkte het B-orkest mee aan het kinderkerstfeest in de Adventkerk.

 

Inloggen

Laatste nieuws

Profiteer ook van belastingvoordeel

Steeds meer donateurs en leden van Jubal Support profiteren van fors belastingvoordeel. Zij hebben de papieren op orde om hun gift aan Jubal te mogen aftrekken van de belastingen. Wilt u ook profiteren? Lees snel hoe na hoe dat werkt.

Ideeënbus

Heeft u ideeën? Laat deze dan achter via de Ideeënbus