1999

Activiteiten 1999

Activiteiten 1999

1999 Januari Op 30 januari werd de jaarlijkse snertactie gehouden. Er werd 1.811 liter verkocht met een nettoresultaat van fl 7.146,95; dit was de op één na hoogste opbrengst tot nu toe. Ook het aantal verkochte liters blijft stabiel; een mooie opbrengst voor een drukke dag werken. Een dankwoord voor alle mensen die zich hiervoor inzetten is hier zeker op zijn plaats.
Februari Op 10 februari werd door de blokfluitgroep een open les gehouden. De ouders konden zich op de hoogte stellen van de gang van zaken op de lessen. Ook was er gelegenheid in contact te komen met de docenten en konden eventuele vragen worden beantwoord. Op 27 februari werd door enkele bestuursleden de jubileumreceptie bezocht van Psalm 150 te Dinxperlo.
Maart Op 6 maart vond de jaarvergadering van de Gelderse Muziekbond plaats. Ook hielden we op die dag een extra repetitie ter voorbereiding op ons concert.

Op 8 maart werd bij de malletband een open les gehouden. Op 20 maart werd weer een extra repetitie gehouden. Aangezien ons voorjaarsconcert op vrijdag plaats vond, moesten we de generale repetitie op donderdag 25 maart houden, hetgeen niet ideaal was i.v.m. het aantal afwezigen.

Op vrijdag 26 maart werd het voorjaarsconcert gehouden; hierbij vond voor de pauze het optreden van het B-orkest en de malletband plaats. Na de pauze trad het A-orkest op. Het voordeel was dat het A-orkest zich in de pauze kon opstellen en inspelen. Hoewel het programma van het A-orkest in totaal wat korter was, doordat maar éénmaal werd opgetreden voldeed deze gang van zaken goed.

In de pauze werden de leden Dien Hoftijzer-Klanderman en Gerrit Wildenbeest gehuldigd vanwege hun 50-jarig lidmaatschap. Het gouden insigne met saffier werd uitgereikt door de heer Lensink van de Gel derse Muziekbond terwijl de voorzitter van Jubal bloemen aanbood.

April Op 9 april werd een open les gehouden bij het B-orkest; Gerjo gaf over een aantal zaken tekst en uitleg. Voor de belangstellenden was het een interessante avond.

Op vrijdag 16 april werd samen met andere korpsen meegewerkt aan het inhalen van de avondvierdaagse te Doetinchem. Op 17 april deed Bastiaan Lammers examen op de muziekschool te Doetinchem; hij slaagde voor het A- slagwerk.

Op 30 april werden de feestelijkheden t.g.v. koninginnedag muzikaal opgeluisterd.

Mei Het weekend van 1 en 2 mei was voor de jeugd van Jubal gereserveerd voor een kamp in Lievelde. Er werd genoten van de activiteiten die plaats vonden bij prachtig weer. Het plezier was van de gezichten af te lezen toen de thuisreis werd aangevangen. De deelnemers vonden dat dit voor herhaling vatbaar was.

Op 4 mei werd door enkele leden van de malletband medewerking verleend aan de Stille Tocht.

Op 15 mei vond de manifestatie 'Varsseveld Buitengewoon' plaats. Samen met het B-orkest gaven we onder flinke belangstelling een concert in het centrum van het dorp.

Op 20 mei trad Jan Willem van Eerden in het huwelijk met Bianca Bussink; de malletband was present op het huwelijksfeest. Op 25 mei brachten we een serenade aan het echtpaar Seinhorst-Krajen brink i.v.m. hun 60-jarig huwelijksfeest.

Juni Op 4 juni werd samen met andere korpsen de avondvierdaagse ingehaald.

Op vrijdag 11 juni vond het jaarlijkse jeugdconcert plaats. Als eerste stonden de leerlingen melodisch slagwerk van de mallet band o.l.v. Karin Moes op de planken. Vervolgens waren de slagwerk leerlingen o.l.v. Martin Geessinck aan de beurt. De blokfluitleerlingen onder leiding van Hetty Westerveld brachten een aantal stukjes ten gehore uit Engeland, Frankrijk, Zwitserland, Duitsland, Verenigde Staten, Zuid-Afrika en Schotland.

Het B-orkest o.l.v. Gerjo Seesink begon met solistische optredens van enkele groepjes; vervolgens werden een viertal concertnummers ten gehore gebracht. Het gevarieerde programma werd enthousiast uitgevoerd en viel erg in de smaak bij het talrijke publiek.

Op zaterdag 12 juni werd de jaarlijkse rommelmarkt gehouden. Hoewel de veiling door te weinig belangstelling wat tegenviel, bedroeg de bruto opbrengst ruim fl 6.800,--. De sponsorloop leverde ruim fl 800,-- op en zal zeker worden herhaald. Een goed resultaat, dank zij de inzet van velen.

Op 16 juni hebben een aantal leerlingen een keuze voor een muziek- intrument gemaakt. Dit had het volgende resultaat:

  • 4 leerlingen voor saxofoon
  • 5 leerlingen voor dwarsfluit
  • 3 leerlingen voor klarinet
  • 1 leerling voor trompet
  • 1 leerling voor trommel bij de malletband.

Op 25 juni werd een concert bij het Hofshuus gehouden. Doordat bij de aankondiging in de krant de datum niet werd vermeld, viel de belangstelling tegen. Allereerst trad de Malletband op, samen met de Hummelose collega's; vervolgens werkte het A-orkest haar programma af.

Zaterdag 26 juni was voor de malletband een bijzondere dag. In Bunschoten werd samen met andere bands deelgenomen aan een streetparade. De leden van de bands liepen met hun lyra's, xylofoons, en allerlei soorten slaginstrumenten mee in een parade, bestaande uit 362 malletbandleden. Zij legden een mars af van vijf kilometer. Hiermee was een wereldrecord gebroken, goed voor vermelding in het Guiness Book of Records als 'DE GROOTSTE MALLETBAND VAN NEDERLAND'.

Op 26 juni slaagden een aantal leden voor het muziekexamen in Hengelo (Gld) namelijk:

Janneke Aalberts klarinet (A)
Renske Krajenbrink klarinet (A)
Anke Legters bariton (A) (alleen praktijk)
Lieke Tuenter klarinet (B)
Joke Krajenbrink klarinet (B)
Mark Jansen trombone (B)
Rianne van Beek klarinet (C)
Marieke te Rietstap klarinet (C)
Jantine Wassink klarinet (D)
Juli Op 1 juli werd gespeeld bij de Maranataschool, als afsluiting van het schooljaar 1998/99.

Op vrijdag 2 juli vond de jaarlijkse feestavond plaats, welke in Ruurlo werd gehouden. Eén van de activiteiten was het spelen van een levend ganzenbord met opdrachten en vragen. Aangevuld met de gebruikelijke consumpties was het een plezierige avond als besluit van het seizoen.

Op 9 juli trouwden Jos Klijn Hesselink en Karin Moes; de malletband was present op de bruiloft. Op 12 juli werd bij het Hofshuus een serenade gebracht aan het echt- paar ter Maat dat 50 jaar getrouwd was.

Augustus Onze eerste activiteit was de gebruikelijke medewerking aan de jaarlijkse AOV-optocht. Op donderdag 19 augustus stelden we ons bij het gemeentehuis op, waar de opening van het feest werd verricht en voegden we ons in de stoet van versierde wagens en trokken door een gedeelte van het dorp. Op zaterdag 21 augustus vertrokken we vanaf het Svedex-terrein en liepen we aan het hoofd van de stoet. Op vrijdag 27 augustus vond de eerste repetitie van de harmonie plaats.
September Op zaterdag 4 September werkten we mee aan het Oranjefeest te Sinderen. De malletband repeteerde voor het eerst op maandag 6 September. Op 18 September bezochten enkele bestuursleden de extra ledenvergadering van de Gelderse Muziekbond. Hier werd de samenwerking met andere bonden aan de orde gesteld.
Oktober Op 15 oktober werd de ledenvergadering gehouden. Hier werd afscheid genomen van Gonda te Slaa die gedurende 6 jaar het leerlingenbeleid behartigde. In haar plaats werd Aiwi Siebers tot bestuurslid gekozen. Bijzondere activiteiten vonden niet plaats, zodat we ons konden voorbereiden op het concert van 20 november.

Martin Geessinck gaf te kennen, dat hij wil stoppen als dirigent bij de malletband, zodat we op zoek moesten naar een opvolger. Hetty Westerveld vertrok als docent blokfluit en werd opgevolgd door Leonie Rouwhorst.
November Het concert met de Glanerbrugger muzikanten op 20 november vergde flink wat voorbereidingen. Nadat op de dag van optreden een flink aantal personen bezig was met het in orde brengen van de van Pallandthal werd die avond onder flinke belangstelling een gezellige Egelander avond gehouden waarop we met genoegen kunnen terugzien. Nadat Jubal door het spelen van een vijftal nummers haar visitekaartje had afgegeven, zoals door een bezoeker werd opgemerkt, boden de Glanerbrugger muzikanten het publiek een programma van Egelander muziek en zang aan, dat zorgde voor een gezellige avond. We realiseerden ons vooraf, dat we finaneieel een risico zouden lopen. Uiteindelijk heeft dit evenement ons ca. / 2.500,-- gulden gekost; met dit resultaat waren we best tevreden.
December Bij de gehouden muzikantenexamens slaagden. de volgende leerlingen voor het A-diploma:
Jan-Willem Hiddink, bariton
Anke Legters, bariton (theorie)
Jelien Lammers, bariton
Ruben Lammers, trombone
Ilse Krajenbrink, fluit

Inloggen

Laatste nieuws

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u eenvoudig op de hoogte blijven van Jubal? Abonneer u dan op de nieuwsbrief. U ontvangt dan maximaal 1x per maand een e-mail. Aanmelden is een kwestie van registreren op de website. En afmelden kan met 1 klik onderaan de e-mail.

Ideeënbus

Heeft u ideeën? Laat deze dan achter via de Ideeënbus