1998

Activiteiten 1998

Activiteiten 1998

1998 Januari Op zaterdag 24 januari werd de jaarlijkse snertactie gehouden. Er werd 1777 liter verkocht wat een netto-opbrengst van f 7.101,35 opleverde; de op ‚‚n na hoogste opbrengst sedert de start in 1993. Een mooi resultaat dank zij alle mensen die zich hiervoor inzetten.
Op vrijdag 30 januari gingen we naar de sporthal De Paasberg in Silvolde om samen met de andere muziekverenigingen uit de gemeente Wisch mee te werken aan de afscheidsbijeenkomst van burgemeester Pannekoek. Dit optreden werd bijzonder gewaardeerd.
Februari Op 18 februari werd door de blokfluitgroep een open les gehouden. De ouders konden zich op de hoogte stellen van de gang van zaken op de lessen. Ook was er gelegenheid in contact te komen met de
docenten en konden eventuele vragen worden beantwoord.
Op 21 februari werd een serenade gebracht bij Gerrit en Dien wildenbeest ter gelegenheid van hun 40-jarig huwelijksfeest.
Maart Op vrijdag 6 maart kon de blokfluitgroep komen luisteren bij het harmonie-orkest; dit kon op maandag 9 maart bij de malletband. Van deze gelegenheid werd slechts door enkelen gebruik gemaakt. Op zaterdag 14 maart 1998 werd de jaarvergadering van de Gelderse Muziekbond gehouden, welke door Fr‚ Duimelaar werd bezocht.
Op zaterdag 21 maart hielden we een extra-repetitie i.v.m. het a.s. concert. Het voorjaarsconcert werd gehouden op zaterdag 28 maart. Het harmonie-orkest speelde o.a. het concoursnummer Apocalyps. Een moeilijk nummer, waarvoor nog heel veel moet worden geoefend alvorens we hiermee op het a. s. concours voor de dag kunnen komen. Voor de pauze vond de huldiging plaats van de jubilarissen Wim
Wassink (40 jaar lid) en Hans Klanderman, Yvonne en Gerrit te Grotenhuis (25 jaar lid) . Door de heer Kruisselbrink van de Gelderse Muziekbond werden de insignes opgespeld; de voorzitter feliciteerde
de betr. leden onder aanbieding van een boeket bloemen.
Na het optreden van de malletband werd afscheid genomen van Jan Derksen als dirigent/instructeur van de band. De opvolger van Jan Derksen werd Martin Geessinck; deze was reeds als vervanger opgetreden tijdens de ziekte van Jan. De eerste repetitie met Martin vond plaats op 30 maart.
April Op 10 april vierde Albert v.d.Heide zijn 12 1/2 jarig huwelijk; enkele leden van het bestuur zijn er naar toe geweest. Op 18 april werd in Bruchterveld een solistenconcours gehouden. Tienke Lammers en Nicol Mateman namen hieraan deel en behaalden een uitstekend resultaat.
Op vrijdag 24 april werd meegewerkt aan het inhalen van de avondvierdaagse in Doetinchem. Evenals andere korpsen stelden we ons op in de buurt van Ruimzicht; Jubal ging midden in de stoet mee richting markthal. De route liep via de Hamburgerstraat, waar zo' n optocht natuurlijk veel bekijks heeft. Bij de markthal werd de stoet ontbonden toen het al donker werd.
Mei Bij de Stille Tocht op 4 mei hebben enkele leden van de Malletband meegewerkt. De avondvierdaagse in Varsseveld werd op 15 mei ingehaald. De wandelaars verzamelden zich bij verzorgingshuis De Bettekamp, evenals de begeleidende muziekkorpsen. De route was dit keer korter dan vorig jaar; de eindbestemming was het veld achter de Maranataschool. Daar werden nog enkele marsen gespeeld en we gingen weer terug naar De Borch.
Op 16 mei werden muziekexamens gehouden te Otterlo; voor het A-diploma slaagde Jody Wiggers (altsax). Het B-diploma werd behaald door Renate Sellink (altsax) en Annerie Rutgers (fluit). Mandy Bruggink slaagde voor het C-diploma (fluit) en Jolanda Brusse voor het D-diploma (fluit). Op 19 mei werd met een bloemetje afscheid genomen van docent Petra Wicherink.
Op 21 mei (Hemelvaartsdag) verleenden enkele muzikanten o.l.v. Gerjo medewerking aan de Hagepreek.
Op 22 en 23 mei werd bij de Maranataschool weer een rommelmarkt gehouden; er werd tevens een veiling gehouden waarvoor goede belangstelling bestond. De opbrengst van de rommelmarkt bedroeg
f 6.883,--.
Op 23 mei is door het harmonie-orkest en de boerenkapel medewerking verleend aan Varsseveld Buitengewoon; aangezien het optreden plaats vond midden in het dorp (voor het gemeentehuis) hadden we over gebrek aan belangstelling niet te klagen.
Op 31 mei (le pinksterdag) speelden we in de kerkdienst in de Adventkerk.
Juni Op vrijdag 5 juni vond het jaarlijkse jeugdconcert plaats. Als eerste stonden de leerlingen melodisch slagwerk van de malletband o.l.v. Karin Moes op de planken. Vervolgens waren de slagwerkleerlingen o.l.v. Martin Geessinck aan de beurt. De blokfluitleerlingen onder leiding van Hetty Westerveld brachten
een muzikaal toneelstukje getiteld 'de rattenvanger van Hamelen', gevolgd door enkele liedjes en wat solostukjes.
Het B-orkest o.l.v. Gerjo Seesink begon met solistische optredens van enkele groepjes; vervolgens werden een viertal concertnummers ten gehore gebracht. Het gevarieerde programma werd enthousiast uitgevoerd en zeer gewaardeerd door het talrijke publiek.
Op 5 juni was er een contactavond voor malletbands in Hummelo. Op zaterdag 6 juni vond een extra repetitie plaats ter voorbereiding van het concert in Zeddam. Op 10 juni konden de blokfluitleerlingen nogeens muziekinstrumenten uitproberen en een keuze maken. Na uitleg over de diverse mogelijkheden viel de keuze op 6 x klarinet, 1 x trompet, 1 x trombone, 3 x lyra en 1 x trom. Van de eerstejaars blokfluitleerlingen gingen er 4 naar een instrument.
Op 12 juni gingen we naar Zeddam voor een gezamenlijk concert met de muziekvereniging uit die plaats. Dit was tevens het afscheidsconcert van Martin Jansen, dirigent van de het Zeddamse corps; Albert v. d. Heide is de nieuwe dirigent van die vereniging.
Op zaterdag 13 juni vertrok het B-orkest naar Dinxperlo; daar werd deelgenomen aan het festival voor jeugdorkesten. Het orkest heeft daar een goede indruk achtergelaten. Op maandag 22 juni verzamelden de harmonie en de malletband zich bij de Maranataschool. Onder leiding van Berry Legters werd een
loopoefening gehouden, waarbij nog eens weer de puntjes op de 'i' werden gezet om toch tijdens het straatoptreden een zo correct mogelijke indruk te maken.

Voor vrijdag 26 juni was een concert met de accordeonvereniging gepland bij het Hofshuus. Vanwege de dreigende regen had de accordeonvereniging zich afgemeld, zodat Jubal er alleen voor stond.
Nadat de stoelen waren afgeveegd werd ons programma (harmonie en malletband) afgewerkt onder redelijke belangstelling. Na afloop hield de malletband nog een barbeque. Op zaterdag 27 juni vond het jaarlijkse uitstapje voor de jeugd plaats; bij de Waarbeek te Hengelo (O) heeft de jongste garde zich
uitstekend vermaakt.
Op 27 juni en 4 juli werden muziekexamens gehouden te Hengelo (G) . Hier behaalden de klarinettisten Lieke Tuenter, Renske Radstake en Joke Krajenbrink het A-diploma. Voor het B-diploma slaagde Stefan Heusinkveld op de trompet en voor het C-diploma Jantine Wassink op de klarinet.
Juli Op 2 juli werd op de Maranataschool het schoolseizoen afgesloten met het schoolfeest. Zoals gebruikelijk was ook Jubal hier aanwezig om de feestgangers te vergasten op een vrolijke noot.
Op vrijdag 3 juli werd als afsluiting van het seizoen een feestavond georganiseerd. De feestcommissie had een vossenjacht op touw gezet waarbij we via het opsporen van de vossen en het beantwoorden
van enkele vragen uiteindelijk bij de Maranataschool terecht kwamen. Hier stond de barbeque klaar en konden we ons de rest van de avond tegoed doen aan diverse drankjes en hapjes.

De laatste activiteit was het brengen van een serenade op vrijdag 10 juli bij het gouden bruidspaar Tieltjes-Klanderman.
Augustus Zoals gebruikelijk is de eerste activiteit van het seizoen steeds de AOV-optocht. Op donderdag 13 augustus vertrokken we vanaf het Svedexterrein en marcheerden aan het hoofd van de feestelijke stoet.
Op zaterdag 15 augustus stelden we ons bij het gemeentehuis op waar tevens de prijsuitreiking plaats vond. Op 21 augustus vond de eerste repetitie van de harmonie plaats, waarbij we direct geconfronteerd werden met het programma van het a.s. concours. Op zondag 23 augustus verleenden we medewerking aan de kerkdienst bij de startzondag van de kerk; deze gebeurtenis vond plaats in de Vennebulten. Op maandag 24 augustus gingen de repetities van de malletband weer van start.
September Op 1 september waren we present i.v.m. de start van mevr.Evenhuis als burgemeester van de gemeente Wisch. Op vrijdag 4 september werd de nieuwe sporthal in Varsseveld feestelijk geopend; samen met andere orkesten werd dit muzikaal opgeluisterd. Op 20 september verleende een blokfluitgroep medewerking aan de Vredesdienst.

Op 24 september gingen Jolanda Brusse en Gerjo Seesink trouwen. omdat beiden lid van Jubal zijn en Gerjo bovendien dirigent van ons B-orkest kon dit niet plaats vinden zonder serenade, samen met enkele andere orkesten. Het B-orkest bracht 's middags een serenade. Op 30 september werd de ledenvergadering gehouden. Bij de bestuursverkiezing werd de plaats van Yvonne te Grotenhuis ingenomen door Monique Wassink. Jan Willem van Eerden werd herkozen.

Oktober In verband met het a.s. concours werden diverse groepsrepetities gehouden (w.o. op 17 oktober de gehele dag). De overige activiteiten m.b.t. het concours waren:
  • 10 oktober extra repetitie;
  • 24 oktober try-out concert te Beltrum;
  • 31 oktober extra repetitie.

Op 9 oktober trad ons lid Annemiek Jansen in het huwelijk met Gerwin Susebeek; ook hier waren we als harmoniecorps present. Op 10 oktober vierde ons lid Dien Hoftijzer-Klanderman met haar man Gerrit het 40 jarig huwelijksfeest bij de Radstake; we brachten hun een serenade. Op 16 oktober gaf het B-orkest een concert bij Den Es. Op 19 oktober trad de malletband op bij de Bettekamp. op 25 oktober werd door enkele klarinettisten meegewerkt aan een dienst voor jong en oud in de Adventkerk.

November Nadat we op woensdag 4 november nog een extra repetitie hielden was op 7 november de concoursdag aangebroken. Het gebeuren vond plaats in Elburg waar we in de Ere-afdeling moesten uitkomen. De krant schreef hierover: 'Met de werken Apocalyps II van Piet Swerts en The Hounds of Spring van Alfred Reed werd aansprekende muziek ten gehore gebracht, wat ook door de jury werd gewaardeerd.

Het resultaat was als volgt:

Naam jurylid L. Tuinstra L.H.J. Adams W. v. Cleemput
Soort werk verpl. keuze verpl. keuze verpl. keuze
1. Zuiverheid 8.5 8.5 8.0 8.0 8.5 8.5
2. Klankgeh. en -verhouding 8.0 8.0 8.0 8.0 8.5 8.0
3. Techniek en articulatie 8.5 8.5 8.0 8.5 8.0 8.0
4. Ritmiek en samenspel 8.0 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
5. Dynamiek en nuancering 8.5 8.0 8.5 8.5 8.5 8
6. Interpr. w.o. frasering 8.5 8.5 9.0 8.5 8.0 8.0
Totaal beide werken 100 100 99

Totaal generaal 299, omgerekend 83,05 punten. Resultaat: ie prijs. In feeststemming werd de rit terug naar Varsseveld afgelegd, waar in De Borch het feest werd voortgezet. Na alle inspanningen was het enkele weken rustig, zodat we konden beginnen met de voorbereiding van ons voorjaarsconcert.

December Op 19 december slaagde ons lid Stefan Heusinkveld voor het C-diploma op de trompet. Op 20 december verleenden we medewerking aan de Volkskerstzangdienst in de Van Pallandthal. Op 23 december trad de blokfluitgroep op bij het kerstfeest op de afdeling dagbehandeling bij Den Es. De volgende dag verleende deze groep haar medewerking aan het kinderkerstfeest. op de ie kerstdag heeft een groep houtblazers meegewerkt aan de kerk- dienst in Westendorp. Hierna werden de activiteiten voor enkele weken stopgezet i.v.m. de feestdagen

Meer artikelen...

  1. Feestgids Gerjo & Jolanda

Inloggen

Laatste nieuws

Jubal op YouTube

Heeft u ons YouTube kanaal al bezocht? http://www.youtube.com/jubalvarsseveld. Hier kunt u alle filmpjes van onze orkesten nog eens rustig nakijken.

Ideeënbus

Heeft u ideeën? Laat deze dan achter via de Ideeënbus